Te weinig invloed op Wmo-aanvraag

Heb ik wel wat te zeggen?

Op deze pagina

  Column
  Een man en een vrouw zitten aan tafel en zijn in gesprek. De man is van achteren gefotografeerd en heeft donker haar. De vrouw zie je van voren en heeft rode krullen.

  Jantine (niet de echte naam) is de zus en mantelzorger van Herman (niet de echte naam). Herman heeft al 20 jaar de ziekte van Parkinson. Met wat aanpassingen heeft hij zich heel lang goed weten te redden. Zijn dochter Suus (niet de echte naam) helpt hem vaak. Ze maakt schoon en kookt voor hem. Jantine is jurist, dus zij doet de administratie en regelt veel dingen. Jantine en Suus helpen waar ze kunnen, maar Herman heeft meer zorg nodig.

  Wet maatschappelijke ondersteuning

  Jantine heeft een aanvraag gedaan voor huishoudelijke hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook heeft ze begeleiding aangevraagd. Zodat Herman hulp kan krijgen om zijn dagritme weer een beetje normaal te krijgen. Herman wil graag dat Suus hem meer gaat helpen, dat is vertrouwd. Bovendien woont ze om de hoek, dus ze is ook snel bij hem als het nodig is. Jantine heeft daarom er een persoonsgebonden budget (PGB) gevraagd.

  Spannend

  Jantine heeft alle informatie over deze regelingen goed gelezen van tevoren. Toch vond ze het spannend of ze de zorg voor Herman kunnen regelen zoals ze hopen. De Wmo-consulent van de gemeente komt bij Herman thuis langs. Jantine is er ook bij en het gesprek loopt best vlot.

  Klopt dit wel?

  De Wmo-consulent zegt dat ze ziet dat er zorg nodig is voor Herman. Dat is fijn! Maar daarna zegt de consulent dat de gemeente maximaal 10 uur per week aan PGB verleent. Jantine vraagt zich af of dit wel klopt en vraagt aan de consulent waar deze regel staat. De Wmo-consulent draait er volgens Jantine omheen en geeft geen antwoord.

  Afhankelijk

  Jantine heeft het toen maar even zo gelaten. Ze wilde het proces niet vertragen en wil dat Herman snel hulp krijgt. Als zij hier nu een probleem van zou maken of een klacht indient, duurt het allemaal nog langer en vermindert misschien ook de band tussen Herman en de consulent en de gemeente. Dat wil en durft ze niet, want haar broer is tenslotte afhankelijk van de Wmo-voorziening.

  Onderzoek

  Het verhaal van Jantine laat zien dat er nog verbetering mogelijk is bij het proces rondom een Wmo-aanvraag. Niet alle informatie was duidelijk voor Jantine en ze durfde eigenlijk niet te klagen, zonder dat haar broer hier de dupe van zou worden. Net als Jantine hebben veel mensen niet het gevoel dat ze regie en invloed hebben op het proces van aanvragen van een Wmo-voorziening. Dat concludeert de Nationale ombudsman ook in zijn rapport 'Burger in zicht' van donderdag 13 april.

  De persoon op de foto is niet de persoon uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 15 april 2023.