Mogen wij uw klacht behandelen?

Op deze pagina

  De Nationale ombudsman is er voor iedereen die een probleem heeft met de overheid of een overheidsinstantie. Zoals het UWV, de Belastingdienst, de politie of een gemeente. Sommige overheden hebben een lokale ombudsman. Weet u niet zeker bij wie u terecht kunt? Controleer de instantie met het zoekveld.

  Geen overheid?

  Hebt u een vraag of klacht over een organisatie of instantie die geen overheid is? Zoals een energieleverancier, openbaar vervoerder, bank of huisarts? Dan zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Bekijk daarvoor de lijst met links naar deze organisaties hieronder.

  Consumenten (producten en reizen)

  Bent u niet tevreden over een product of abonnement? Of komt er niet uit met de aanbieder, zoals uw energiemaatschappij, telefoonaanbieder, vervoerder of reisorganisatie (bijvoorbeeld Corendon of Transavia)? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  • Consuwijzer Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.
  • Het Juridisch Loket Geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.
  • Consumentenbond (voor leden) Geeft leden advies en informatie.
  • Geschillencommissie Behandelt conflicten tussen consumenten en ondernemers en tussen ondernemers onderling.
  • ECC (Europese aankopen) Geeft advies en hulp aan consumenten die in een EU-land, Noorwegen of IJsland een product of dienst hebben afgenomen.
  • Klachtenloket Openbaar Vervoer Helpt reizigers met klachten over het openbaar vervoer.
  • Rover Vrijwilligersvereniging van OV-reizigers voor OV-reizigers.
  • ANVR (alleen zakelijke partners) Branchevereniging voor reisondernemingen.

  Juridisch advies

  Bent u op zoek naar juridisch advies? Of wilt u hulp bij het maken van bezwaar of het instellen van beroep? Of bent u niet tevreden over uw rechtsbijstandsverlener, advocaat of notaris? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  • Het Juridisch Loket Geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.
  • Sociaal Raadslieden Geven gratis informatie en advies over wetten en regelgeving.
  • Rechtwijzer Geeft alleen online advies over welke stappen u kunt zetten om uw juridische probleem op te lossen en wie u daarbij kan helpen.
  • Consuwijzer Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.
  • Orde van Advocaten (klacht over advocaten) Behandelt klachten over advocaten.
  • Raad voor Rechtsbijstand (klacht over rechtsbijstand) Behandelt verzoeken om gesubsidieerde rechtsbijstand en adviseert over vragen op dit terrein.  
  • KNB (klacht over notaris) Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie Bemiddelt bij klachten over notarissen.
  • Notaristelefoon (advies) Voor vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning en huwelijkse voorwaarden op notarieel gebied kunt u bellen met 0900 3469393 (€0,80 per minuut met een starttarief van 4,54 cent, maximaal € 40 per gesprek, plus de gebruikelijke belkosten). Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 14:00 uur).  
  • Landelijk Netwerk Gratis Inloopspreekuur Advocaten Voor een gratis juridisch spreekuur met een advocaat in de buurt.

  Geldzaken (banken en pensioenen)

  Hebt u een probleem met uw bank, verzekeringsmaatschappij of uitvaartondernemer? Hebt u vragen over uw pensioen, of krijgt u te maken met een incassobureau? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  Banken en verzekeraars (geen zorgverzekeraars)

  • Kifid (ombudsman voor geldzaken) Helpt met klachten over financiële producten of diensten.
  • Consuwijzer Geeft gratis informatie en advies over uw rechten als consument.
  • Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen (Ombudsman Uitvaartwezen) Behandelt klachten van consumenten over een uitvaart.

  Pensioenen

  • Ombudsman pensioenen Behandelt klachten en conflicten over hoe een pensioenuitvoerder een reglement uitvoert.
  • Het Juridisch Loket Geeft gratis juridisch advies aan mensen met een laag inkomen en weinig vermogen.
  • Mijnpensioenoverzicht Een informatieve website die u kunt zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen. U vindt informatie over de AOW en uw pensioen via al uw werkgevers (oud en nieuw).

  Incassobureaus (incasso anders dan via een gerechtsdeurwaarder)

  Gerechtsdeurwaarders

  Geldzorgen

  • Geldfit Hier vindt u informatie over geld in uw situatie. Ze wijzen u de weg met tips of een persoonlijk advies.
  • Nibud Onafhankelijk kennis- en adviescentrum op het gebied van huishoudfinanciën. Biedt verschillende hulpmiddelen aan zoals een stappenplan om schuldenvrij te worden 'Zelf je schulden regelen'.
  • Of neem contact op met uw gemeente, voor gemeentelijke schuldhulpverlening, wijkteam of sociaal raadslid.

  Onderwijs

  Hebt u vragen over het functioneren van de kinderopvang, de (basis)school van uw kind, of over het beroepsonderwijs, het MBO, HBO of universitair onderwijs? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  • LAKS (leerlingen) Landelijk Aktie Komitee Scholieren.
  • JOB (studenten mbo) Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs.
  • LSVB (studenten hoger onderwijs) Landelijke Studenten Vakbond.
  • Onderwijsgeschillen (als de school is aangesloten) Onderwijsgeschillen heeft landelijke commissies voor de behandeling van geschillen, bezwaren, beroepen en klachten van primair tot wetenschappelijk onderwijs.
  • Geschillencommissie (als de school is aangesloten) Behandelt conflicten tussen leerlingen en scholen, als de onderwijsinstelling erbij is aangesloten.
  • Geschillencommissies Bijzonder Onderwijs De commissies van de GCBO behandelen geschillen die zich voordoen binnen het primair, voortgezet, speciaal, voortgezet speciaal, beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie in het bijzonder onderwijs.

  Wonen

  Hebt u vragen over uw woningbouwvereniging of verhuurder, of is er een misverstand? Of hebt u een geschil over uw eigen woning? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  Zorg en gezondheidszorg

  Hebt u een klacht over een zorgverzekeraar, een arts of een jeugdzorg? Dan zijn er verschillende organisaties die u kunnen helpen:

  Zorgverzekeraars

  • SKGZ (ombudsman + geschillencommissie) Helpt met het oplossen van problemen tussen u en uw zorgverzekeraar.
  • Zorgverzekeringslijn Telefonisch informatie- en adviespunt over de zorgverzekering.
  • Nederlandwereldwijd Informatie voor Nederlanders in het buitenland over onder andere zorgverzekeringen.

  Gezondheidszorg

  • Adviespunt Zorgbelang Belangenorganisatie zorggebruikers. Voor vragen omtrent uw zorg (zoals huisarts) en voor onafhankelijke cliëntondersteuning.
  • Landelijk Meldpunt Zorg Helpt met advies en informatie over de afhandeling van klachten over de kwaliteit van zorg.
  • Regelhulp Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.
  • TIP (Tandheelkundig Informatiepunt) Informatie over mondzorg, behandelingen en kosten.
  • Meldpunt Juiste Loket Meldpunt voor mensen die zich van 'het kastje naar de muur' gestuurd voelen, niet weten welk zorgloket voor hun zorg of ondersteuning verantwoordelijk is, en/of vragen hebben over het WLZ overgangsrecht / herindicatietraject van het CIZ.
  • Juridisch Steunpunt Juridische vragen over uw beperking of chronische ziekte.

  Jeugdzorg

  Hebt u klachten die gerelateerd zijn aan jeugdzaken? Dan kunt u terecht bij het AKJ voor ondersteuning en advies.

  • AKJ Het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

  Wilt u een melding doen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Neemt u dan contact op met:

  • Veilig Thuis Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK).

  Gecertificeerde instellingen

  • Regelhulp Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.
  • AKJ Het advies- en klachtenbureau Jeugdzorg. Vertrouwenspersonen in de jeugdhulp.

  Grensoverschrijdend (sexueel) gedrag

  • Centrum Seksueel Geweld helpt u na een ongewenste seksuele ervaring. En biedt professionele hulp aan slachtoffers. 
  • Slachtofferhulp Nederland helpt na ingrijpende gebeurtenissen. Niet alleen door middel van emotionele hulp, ze ondersteunen ook bij het strafproces en andere zaken.
  • Mind Korrelatie is een landelijke organisatie die anonieme, professionele, psychische en psychosociale hulp biedt. 
  • Rijksoverheid, Mariëtte Hamer is aangesteld als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Vanuit het kabinet heeft zij de opdracht gekregen het kabinet gevraagd en ongevraagd te adviseren bij de totstandkoming en uitvoering van een actieplan. Daarnaast wordt van Hamer verwacht dat zij een herkenbaar boegbeeld én aanjager is van de verandering die nodig is om de cultuur die leidt tot seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld te doorbreken. Daar hoort het organiseren van een langjarig maatschappelijk debat bij.
  • College voor de Rechten van de Mens beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland en brengt deze onder de aandacht.

  Ouderen 

  • Regelhulp Digitale wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg of ondersteuning.
  • Veilig Thuis Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling (AMK).

  Luisterend oor / psychische hulp

   Overig