CAK

Waar heeft uw vraag mee te maken?

Het CAK heeft verschillende taken rond de zorg in Nederland. Mensen die zorg krijgen vanuit wetten als de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) krijgen met het CAK te maken. Zo int het CAK de eigen bijdrage. Maar ook mensen die geen zorgverzekering hebben of deze niet kunnen betalen, krijgen met het CAK te maken. Het CAK werkt veel samen met andere organisaties zoals gemeenten, zorgverzekeraars en de Belastingdienst.

Vrouw in rolstoel maakt samen met vrouw wandeling door park

Hebt u een klacht over het CAK?

Probeer uw vraag of kwestie eerst met het CAK zelf op te lossen. Op de website van het CAK vindt u veel informatie, en ook bellen of schrijven kan helpen.

Tegen veel beslissingen van het CAK kunt u bezwaar maken, en beroep instellen bij de rechter. Als u niet tevreden bent over de dienstverlening van het CAK kunt u een klacht indienen bij het CAK zelf. Een officiële klacht moet namelijk behandeld worden, en u krijgt hierop altijd een reactie.

Kijk op de website van het CAK of bel het CAK.

Als u er niet uitkomt met het CAK

Loopt u vast bij het CAK? Bijvoorbeeld doordat het CAK afspraken niet nakomt? Of krijgt u geen reactie op een brief of klacht? Neem dan contact met ons op, we helpen u graag. Een klacht over het CAK mogen wij alleen behandelen als u eerst zelf bij het CAK hebt geklaagd. We zullen u in elk geval laten weten wat we voor u kunnen doen.

Dien dan online bij ons een klacht in of bel 0800 - 335 55 55 (op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur). Wij staan voor u klaar.

 

Waar heeft uw vraag mee te maken?