Regelingen zorgverzekering

Hebt u een vraag voor het CAK over een regeling rond de zorgverzekering? Zoals de wanbetalersregeling of de buitenlandregeling? Bent u het bijvoorbeeld niet eens met een beslissing van het CAK? Op deze pagina helpen wij u verder.

Oudere man met thuiszorg

Mijn vraag gaat over

 • Volgens het CAK ben ik onverzekerd, maar daar ben ik het niet mee eens

  Hebt u bericht gekregen van het CAK dat u niet verzekerd bent? Maar bent u het daar niet mee eens? Bijvoorbeeld omdat u wel verzekerd bent, of omdat u volgens de wet niet verzekerd hoeft te zijn?

  Als u volgens het CAK niet verzekerd bent, krijgt u eerst een aanmaning. Bent u het niet eens met deze aanmaning, laat dit dan snel weten aan het CAK. Dan kunnen ze kijken of hun gegevens kloppen. Als u na de aanmaning niet hebt gereageerd of een zorgverzekering hebt afgesloten, kunt u een boete krijgen. Tegen die boete kunt u bezwaar maken, als u het er niet mee eens bent.

  Stel uw vraag eerst aan het CAK zelf. Komt u er samen niet uit en loopt u vast bij het CAK? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Het CAK zegt dat ik mijn zorgverzekering niet heb betaald en houdt geld in

  Heeft het CAK u laten weten dat u uw zorgverzekering niet hebt betaald? En dat u nu geld aan het CAK moet betalen? Dat mag het CAK doen. Als u zes maanden geen zorgverzekeringspremie heeft betaald, mag de zorgverzekeraar u als wanbetaler bij het CAK aanmelden. En alleen uw zorgverzekeraar kan u ook weer afmelden.

  Als u als wanbetaler bent aangemeld, is het CAK wettelijk verplicht om vanaf dan premie bij u te innen. Dit heet 'bestuursrechtelijke premie'. Deze premie is hoger dan de zorgverzekeringspremie. Let op: uw schuld bij de zorgverzekeraar moet u alsnog zelf betalen. U kunt geen bezwaar maken tegen de bestuursrechtelijke premie.

  Bent u het niet eens met de beslissing van uw zorgverzekeraar om u als wanbetaler aan te melden? Bijvoorbeeld omdat u wel hebt betaald? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Of dien bij uw zorgverzekeraar een klacht in.

  Komt u er met de zorgverzekeraar niet uit? Neem dan contact op met de Stichting Klachten- en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ). Zij behandelen klachten over zorgverzekeringen en zijn onpartijdig.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik woon in het buitenland en ben het niet eens met de zorgbijdrage die ik moet betalen

  Nederland heeft met EU-landen afspraken gemaakt over vergoeding van medische zorg. Woont u in een EU-land en ontvangt u pensioen of uitkering uit Nederland? Dan bent u geregistreerd bij het CAK. En u betaalt dan ook een bijdrage aan het CAK. Zo bent u verzekerd voor medische zorg in het land waar u woont. Dit geld wordt ingehouden van uw uitkering of pensioen.

  Dat is zo in de wet geregeld. Dat betekent dat u hierover niet bij het CAK kunt klagen. Ook de Nationale ombudsman mag geen klachten behandelen over wetten. U kunt wel klagen bij de Tweede Kamer of de politieke partij waar u op stemt.

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik heb bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het CAK, maar krijg geen reactie

  Hebt u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van het CAK? Maar u hebt hier nog geen reactie op gekregen? Dat is vervelend. Als u bezwaar maakt, krijgt u eerst bericht dat het CAK aan de slag gaat met uw bezwaar. Het kan meer dan 12 weken duren voordat u hoort wat de nieuwe beslissing van het CAK is.

  Duurt de beslissing van het CAK te lang? Dan kunt u een klacht indienen. Ook kunt u het CAK in gebreke stellen. Dat kan alleen als het CAK u niet heeft verteld dat de behandeling van uw bezwaar langer duurt. Hierover kunt u advies vragen aan het Juridisch Loket of een advocaat.

  Komt u er met het CAK niet uit of loopt u vast? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555

 • Ik wil iets regelen maar het is niet duidelijk bij welke instantie ik moet zijn

  Wilt u bij het CAK iets vragen of regelen, zoals uw gegevens aanpassen? Maar is het niet duidelijk of u daarvoor bij het CAK moet zijn of een andere instantie zoals uw zorgverzekeraar, de SVB, de Belastingdienst of UWV? Dat is vervelend. Bij de regelingen die het CAK uitvoert, kunnen meerdere partijen betrokken zijn.

  Vraag eerst bij het CAK bij wie u moet zijn. Als u niet tevreden bent met hoe een instantie u heeft geholpen, kunt u ook bij hen een klacht indienen. Komt u er niet uit, of loopt u vast bij het CAK? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons in of bel 0800 - 33 55 555