Burgers in de knel door onduidelijkheid over gevolgen omzetting AOW-pensioen voor eigen bijdragen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  vrouw in keuken schenkt thee in

  In april 2021 ontving de Nationale ombudsman via de media (KASSA) een signaal over schulden die mensen onbewust bij het CAK zouden hebben opgebouwd. Deze schuld ontstond nadat zij, na een aanbod van de Sociale verzekeringsbank (SVB), hun AOW-pensioen hadden laten omzetten van een gehuwdenpensioen naar een hoger alleenstaandenpensioen. Hun partner verbleef namelijk in een verpleeghuis, waardoor zij duurzaam gescheiden leven. Door deze verandering worden ook de eigen bijdragen voor de zorg hoger. Hierdoor bleken veel mensen uiteindelijk duurder uit te zijn.

  Het CAK heeft kort geleden achterhaald om welke mensen het gaat. Zonder dat deze mensen het wisten, hebben zij te veel betaald of met terugwerkende kracht een flinke schuld bij het CAK opgebouwd, soms wel 30.000 euro. Reden genoeg voor de Nationale ombudsman om hierover in gesprek te gaan met het CAK en de SVB.

  Complexe wet- en regelgeving en onduidelijkheid over de gevolgen bleken uiteindelijk de oorzaak van de ontstane situatie te zijn. De gevolgen hiervan kunnen deze mensen niet worden aangerekend. De ombudsman vond daarom een snelle, praktische oplossing noodzakelijk zodat burgers hier niet de nadelige consequenties van hoefden te dragen.

  Eigen bijdragen

  Het CAK heeft inmiddels de situatie van alle betrokkenen beoordeeld. Dit heeft ertoe geleid dat de mogelijke achterstanden in eigen bijdragen niet in rekening worden gebracht en dat te veel betaalde bedragen tot maximaal drie jaar terug worden betaald.  

  De SVB heeft betrokkenen op haar beurt laten weten dat hun AOW-pensioen vanaf heden eenmalig weer kan worden omgezet naar een pensioen voor gehuwden, mocht dat voor hen naar de toekomst toe voordeliger uitpakken.

  Geen naheffing

  De Nationale ombudsman is blij met de snelle en oplossingsgerichte acties van het CAK en de SVB. Burgers worden nu niet geconfronteerd met een hoge naheffing. Nog deze maand verstuurt het CAK de nieuwe facturen eigen bijdragen. Mochten betrokkenen hier vragen over hebben, dan kunnen zij contact opnemen met het CAK. Met vragen over eventuele omzetting van het AOW-pensioen kunnen zij de SVB bellen.

  De Nationale ombudsman blijft volgen of alles goed verloopt. Onduidelijke of complexe regelgeving mag burgers nooit in benarde situaties terecht laten komen.