De Nationale ombudsman komt naar Overijssel

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Gele geparkeerde Ombudsbus van de Nationale ombudsman

  Van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 april brengen de Nationale ombudsman en zijn team een bezoek aan de provincie Overijssel. Wij gaan graag met u in gesprek. Hoe ervaart u de dienstverlening van de overheid? Bijvoorbeeld van uw gemeente, de Belastingdienst, de politie of het UWV? Waar loopt u tegenaan? Is er iets misgegaan op het gebied van bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen of schuldhulpverlening? Wij horen graag wat er bij u speelt. Kom vooral bij ons langs!

  Maak kennis met de ombudsman

  Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen komt samen met een team van medewerkers met een gele Amerikaanse schoolbus naar Overijssel om kennis te maken met inwoners, instanties en bestuurders.

  Iedereen is van harte welkom bij onze bus voor informatie over de Nationale ombudsman, om een vraag te stellen of een klacht over de overheid voor te leggen. Ook is er bij de bus gelegenheid om kennis te maken met Reinier van Zutphen (Nationale ombudsman en Veteranenombudsman).

  Werkbezoeken

  We leggen in Overijssel werkbezoeken af aan verschillende overheidsinstanties en intermediairs. Tijdens een gezamenlijk werkbezoek spreken de Nationale ombudsman en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer met de betrokken partijen bij armoedebestrijding in de gemeente Enschede. Daarnaast gaan we langs bij het Landelijk Incassocentrum van de Belastingdienst in Enschede en bezoeken we Veteranenontmoetingscentrum Vechtdal in Hardenberg.

  Waar kunt u ons ontmoeten en hoe laat?

  Woensdag 11 april

  • 11.00 tot 14.00 uur: onze gele Ombudsbus staat in Enschede op de Oude Markt. Ombudsman Reinier van Zutphen is aanwezig tot circa 13.00 uur. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is niet bij de bus aanwezig.
  • 16.30 tot 19.00 uur: ons team houdt spreekuur in Diepenheim in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8. Ombudsman Reinier van Zutphen en Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer zijn hier niet bij aanwezig.

  Vrijdag 13 april

  • 11.00 tot 14.00 uur: onze gele Ombudsbus staat in Deventer op het Broederenplein. Ombudsman Reinier van Zutphen is aanwezig tot 14.00 uur. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer is niet bij de bus aanwezig.

  Op donderdag 12 april legt de ombudsman werkbezoeken af aan onder meer de Overijsselse waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta) en Vechtstromen en Veteranenontmoetingscentrum Vechtdal in Hardenberg. ‘s Avonds gaat hij, samen met de Kinderombudsvrouw en de substituut ombudsman, met Overijsselse bestuurders in gesprek. Het team van de ombudsman legt deze dag werkbezoeken af aan Overijsselse gemeenten en instanties.

  Bezoek aan de andere provincies

  Mensen ervaren de afstand tot Den Haag als groot. Daarom komt de ombudsman naar alle provincies toe. Na Limburg, Noord-Holland, Utrecht, Drenthe en Noord-Brabant is Overijssel de zesde halte van onze tour door Nederland. Tijdens deze tour langs alle provincies wil de Nationale ombudsman met zoveel mogelijk mensen in gesprek.

  Onderzoek

  Op de eerste dag van zijn tour door Overijssel, woensdag 11 april, publiceert de Nationale ombudsman een onderzoek naar burgerinitiatieven. Burgers die zelf de publieke ruimte inrichten, de veiligheid in de wijk bewaken of het vervoer van de ouderen uit het dorp naar het ziekenhuis ter hand willen nemen, krijgen daarbij in meer of mindere mate te maken met gemeente, waterschap of provincie. Dat levert nieuwe uitdagingen en vraagstukken op voor de overheid. Hoe kan de overheid burgerinitiatieven bijvoorbeeld ruimte geven voor eigen ideeën? En hoe zorgen ze ervoor dat ze ook rekening houden met de belangen van andere inwoners? Met zijn onderzoek wil de ombudsman aangeven wat burgers van de overheid mogen verwachten rond burgerinitiatieven en daarvoor uitgangspunten vaststellen.