Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 april 2017

  2017/055 Zorginstituut Nederland wacht te lang met sturen herinnering voor betalen zorgpremie

  Een werkgever heeft een achterstaand in de zorgpremie van één van zijn medewerkers. Hij klaagt erover dat hij pas een paar jaar later hieraan is herinnerd door het Zorginstituut Nederland. De verstuurde brieven waren volgens de Nationale ombudsman geen herinneringen of aanmaningen. Het Zorginstituut laat weten dat het proces van aanmaningen in die periode niet op orde was. De ombudsman vindt dat het Zorginstituut uit oogpunt van behoorlijkheid te lang heeft gewacht met het sturen van een herinnering dan wel een aanmaning. Het Zorginstituut betaalt uit coulance de deurwaarderskosten en treft een betalingsregeling.
  Lees meer
 2. Rapport 1 september 2016

  2016/081 CJIB geeft niet tijdig de juiste informatie bij betaling achterstallige zorgpremie

  Een werkloze man heeft schulden bij CJIB, DUO en het Zorginstituut. Het openstaande bedrag van de zorgpremie wordt door zijn familie overgemaakt maar vanwege een onvolledig betalingskenmerk wordt het bedrag door CJIB teruggestort. Later blijkt dat de achterstallige premie aan de zorgverzekeraar betaald moet worden. Het hele proces verloopt stroef omdat de informatie in strijd is met de eerder ontvangen informatie. De man en zijn familie klagen erover dat het CJIB hen onvoldoende op weg heeft geholpen om de achterstallige zorgpremie te betalen. De Nationale ombudsman vindt dat het CJIB heeft nagelaten om tijdig de juiste informatie te geven. Het CJIB laat weten dat het nu een persoonsgerichte aanpak hanteert met een vast aanspreekpunt.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 27 september 2016

  Wanbetalersregeling zorgverzekering slecht uitgevoerd

  De Nationale ombudsman vindt dat de wanbetalersregeling voor zorgverzekeringen slecht wordt uitgevoerd. Burgers krijgen onvoldoende en onjuiste informatie, ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, er wordt na jaren plotseling geïnd en ze worden op…
  Lees meer
 4. Rapport 2 augustus 2017

  Rapportbrief: Zorginstituut Nederland schakelt te snel een deurwaarder in

  Een man woont in België en werkt in Nederland. Hij heeft een betalingsregeling met het Zorginstituut Nederland voor een openstaand bedrag aan premie voor zijn zorgverzekering. Er gaat iets mis met de automatische incasso en het Zorginstituut stuurt vervolgens voor de betaling van de laatste twee bedragen afzonderlijke brieven. Door problemen met de postbezorging ontvangt de man slechts de betalingsherinneringen voor één van de bedragen. Hij betaalt het bedrag meteen. Het Zorginstituut schakelt een deurwaarder in voor de inning van het laatste bedrag. De deurwaarder legt beslag op het inkomen van de man en brengt daarvoor extra kosten in rekening. Het Zorginstituut erkent uiteindelijk achteraf dat het persoonlijk contact had moeten opnemen met de man alvorens een deurwaarder in te schakelen. (2016.45150)
  Lees meer
 5. Column 2 juli 2016

  Wie helpt me met mijn vraag?

  Door tegenslag in haar leven zit Klaartje* nu in de schulden. Tot die zijn afgelost, logeert ze bij vrienden en familie. Naast de schulden zit ze al jaren in de wanbetalersregeling. Dat komt doordat ze haar zorgpremie niet meer heeft betaald. Het…
  Lees meer
 6. Onderzoek 26 september 2016

  2016/090 Zorgen voor de toekomst

  Een analyse van ervaringen van burgers met de uitvoering van de wanbetalersregeling om van te leren bij de overdracht van het Zorginstituut aan het CAK.
  Lees meer
 7. Rapport 10 september 2015

  2015/135 UWV stapelt fout op fout en daardoor komt inkomen vrouw onder de beslagvrije voet

  Sinds 2007 ligt er beslag op de WAO-uitkering van een vrouw, waardoor haar vakantiegeld wordt afgedragen aan de deurwaarder. Het UWV maakt per abuis het vakantiegeld aan de vrouw over. Zij gebruikt dit voor andere schulden. De deurwaarder ontvangt uiteindelijk alsnog het geld. Het UWV laat de vrouw weten dat het bedrag in vier gelijke termijnen met haar uitkering wordt verrekend. De vrouw geeft aan dat zij dan onder de beslagvrije voet komt en haar zorgpremie niet meer kan betalen en stelt verrekening in tien maandelijkse termijnen voor. UWV is van mening dat de beslagvrije voet hier niet van toepassing is, maar verlaagt wel de verrekening per maand. Nu komt ze nog steeds onder de beslagvrije voet. Er gaat nog veel meer mis in het contact tussen het UWV en de vrouw. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV meer maatwerk moet leveren en doet de aanbeveling om alsnog met de vrouw in gesprek te gaan. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 8. Rapport 23 december 2015

  2015/177 CJIB stort geïnd geldbedrag terug op een verkeerde rekening

  Het CJIB legt beslag op de zorgtoeslag van verzoekers vanwege het niet betalen van zorgpremies, terwijl de zorgpremies door de bewindvoerder al weer aan de zorgverzekeraar werden betaald. Het CJIB vraagt om hun rekeningnummer om de onterecht ingehouden zorgtoeslag terug te storten. Zonder een antwoord af te wachten stort het CJIB de zorgtoeslag terug op een rekeningnummer dat het CJIB van de Belastingdienst had ontvangen. Dat is niet het rekeningnummer waarop zij het geld gestort willen hebben. De ombudsman vindt dat het CJIB in deze zaak bij herhaling niet zorgvuldig te werk is gegaan.
  Lees meer
 9. Column 7 november 2015

  Met de handen in het haar

  Myrna* krijgt een WAO-uitkering van het UWV. In mei krijgt zij daarbij ook een bedrag aan vakantiegeld. Sinds 2007 is Myrna bezig met het aflossen van een schuld. Afspraak is dat het UWV hiervoor Myrna's vakantiegeld ieder jaar overmaakt aan de deurwaarder…
  Lees meer