Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

35 resultaten gevonden

 1. Rapport 4 april 2018

  2018/016 Politie Den Haag doet te snel zorgmelding bij Veilig Thuis

  Een moeder klaagt over de manier waarop de politie haar heeft benaderd. Zij heeft op een koude dag haar oudste kind in de auto met draaiende motor laten wachten terwijl zij haar jongste kind naar de crèche bracht. Hierover raakt zij in een discussie met de politie die zegt dat zij een melding gaat doen bij Veilig Thuis. De ombudsman vindt dat het direct doen van een zorgmelding onnodig heeft ingegrepen in het leven van de vrouw.
  Lees meer
 2. Rapport 11 april 2018

  2018/019 Leerplichtambtenaar doet zorgmelding terwijl kinderen inmiddels in andere gemeente wonen

  De ouders van twee kinderen klagen erover dat een leerplichtambtenaar van de gemeente Utrecht bij Veilig Thuis een zorgmelding over hun kinderen heeft gedaan. De zorgmelding is in hun ogen onterecht en onvoldoende onderbouwd, omdat de leerplichtambtenaar geen zicht meer had op de situatie van de kinderen. Het gezin was inmiddels naar een andere gemeente verhuisd. De ombudsman vindt het begrijpelijk en professioneel dat de leerplichtambtenaar de situatie door deskundigen wilde laten beoordelen en daarom een melding heeft gedaan. De klacht vindt hij dan ook niet gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 21 december 2018

  2018/096 Veilig Thuis Midden-Brabant behandelt klacht inzake een zorgmelding onvoldoende inhoudelijk

  Man heeft een vermoeden van ouderenmishandeling en doet een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis sluit het dossier na hun conclusie dat er geen vervolgstappen nodig zijn. Er wordt slechts advies gegeven voor bemiddeling tussen de familieleden. De man klaagt erover dat zijn klacht niet inhoudelijk is behandeld. De Nationale ombudsman vindt dat Veilig Thuis de klacht in eerste instantie heeft opgepakt door met de man in gesprek te gaan. Hij vindt het wel onjuist dat er vervolgens geen mogelijkheid is geboden om de klacht formeel te behandelen.
  Lees meer
 4. Rapport 29 september 2014

  2014/128 Bureau Jeugdzorg heeft zorgmelding onvoldoende serieus genomen

  Man is gescheiden en zijn dochter woont bij zijn ex-vrouw. Hij en zijn maatschappelijk werkster maken zich ernstig zorgen over de thuissituatie van de dochter en er is slecht contact met de moeder. De maatschappelijk werkster stuurt namens de man per aangetekende post een zorgmelding naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling van het Bureau Jeugdzorg (AMK) waarin wordt aangedrongen op plaatsing bij de vader of uithuisplaatsing. De man klaagt tevergeefs bij het AMK dat de zorgmelding niet serieus is behandeld. De Nationale ombudsman onderzoekt de zaak en stelt vast dat het AMK niets heeft gezegd over het feit dat de zorgmelding eerst ruim twee weken niet traceerbaar was. Ook was ten onrechte bepaald dat de zorgmelding eerst aan de moeder voorgelegd moest worden. Daarnaast had het AMK de melding slechts ter kennisgeving aan de Raad voor de Kinderbescherming gestuurd, waar de melding opnieuw zoekraakte. Het AMK had niet zelf gecheckt of deze was aangekomen en onderzocht. Het AMK had hierdoor de indruk gewekt niet actief naar de man of de maatschappelijk werkster te luisteren.
  Lees meer
 5. Rapport 18 oktober 2013

  2013/149: Leerplichtambtenaar doet zorgmelding bij BJZ zonder inlichten van het betreffende gezin

  Een leerplichtambtenaar van de gemeente Opsterland doet een zorgmelding bij het Advies- en meldpunt Kindermishandeling (AMK) over de zoon van een vrouw. De vrouw had daarvoor goed contact met de leerplichtambtenaar en dit schaadt haar vertrouwen in de ambtenaar. Ze klaagt erover dat de gemeente de melding over haar zoon terecht vindt, zonder dat er stukken zijn die dit onderschrijven. De Nationale ombudsman is dit met haar eens en vindt ook dat de vrouw betrokken had moeten worden bij de zorgmelding. De gemeente kon nu niet zonder meer stellen dat de zorgmelding terecht was. Een zorgmelding is ingrijpend voor een ouder, in dit geval wellicht nog meer nu er net een ander onderzoek door AMK was afgesloten. Een zorgmelding moet daarom goed zijn voorbereid en onderbouwd.
  Lees meer
 6. Rapport 18 juli 2016

  2016/065 Politie hoeft geen identiteitsbewijs te vorderen bij voldoende informatie voor zorgmelding

  Drie politieambtenaren lopen in de binnenstad van Amsterdam. Uit een huis horen zij aanhoudend geschreeuw en zij nemen poolshoogte in de woning. De politie vordert het identiteitsbewijs van verzoekster en haar meerderjarige dochter om vanwege de woonomstandigheden een zorgmelding te maken. De moeder wordt aangehouden omdat ze de politie hindert terwijl de dochter weigert haar identiteitsbewijs te laten zien. De Nationale ombudsman vindt dat politie voldoende informatie had om achteraf een zorgmelding te doen. Omdat de aanhouding niet rechtmatig was, waren het vorderen van het identiteitsbewijs niet nodig evenals het toegepaste geweld en het gebruik van handboeien.
  Lees meer
 7. Rapport 8 november 2012

  2012/184: Politie doet zonder overleg met moeder zorgmelding Bureau Jeugdzorg

  Politie Limburg-Noord doet over twee minderjarige kinderen een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg zonder dat aan hun moeder te laten weten. De directe aanleiding hiervan is dat de bijna 15-jarige zoon van verzoekster tijdens een logeerpartij 's nachts belletje heeft getrokken en dat een van de politieagenten bij een bezoek aan het gezin is opgevallen dat het dochtertje een grote blauwe plek op haar been heeft. Ook maakte het dochtertje een lusteloze indruk. De Nationale ombudsman vindt dat de politie niet professioneel heeft gehandeld. Ze hadden de situatie met de moeder moeten bespreken en moeten uitleggen dat ze een zorgmelding gingen doen.
  Lees meer
 8. Rapport 23 december 2013

  2013/203: Man klaagt over behandeling van politie van zorgmelding over hem

  De politie doet een zorgmelding over een man bij Bureau Jeugdzorg, omdat die volgens buurtbewoners enige tijd tegen zijn zoon stond te schreeuwen. Bureau Jeugdzorg sluit de zaak nadat de man hierover uitleg geeft. De man klaagt erover dat de politie niet antwoordt op zijn vragen om opheldering over de melding en hoe hij kan opkomen tegen de afwijzing van zijn verzoek de melding uit hun systeem te verwijderen. De ombudsman vindt dat de politie niet goed geluisterd heeft naar de man. De politie had de zorgmelding niet mogen doen op grond van via via verkregen informatie zonder zelf enig onderzoek te doen. Toelichting van de man op de feiten zorgde niet voor aanpassing van de zorgmelding. Bovendien hadden ze hem beter moeten informeren over hoe hij een verzoek om wijziging van de gegevens in hun systeem kon indienen. De ombudsman beveelt de politie aan te overleggen met de man over eventuele aanpassing van de melding en op een passende manier erkenning te geven aan de impact van de melding op de man.
  Lees meer
 9. Rapport 14 augustus 2012

  2012/128: Grootouders klagen niet betrokken te zijn bij AMK-onderzoek na eigen zorgmelding

  Grootouders hebben vanaf het moment dat hun dochter een nieuwe vriend heeft, geen contact meer met hun kleindochter. Zij melden hun zorgen over het pedagogische klimaat waarin hun kleindochter opgroeit bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg Noord-Holland. Het AMK doet vervolgens onderzoek naar kindermishandeling, maar betrekt de grootouders niet in het onderzoek. Uit het onderzoek blijkt geen kindermishandeling. De Nationale ombudsman vindt de klacht over het onderzoek niet gegrond. Wel vindt hij dat BJZ de klacht van de grootouders inhoudelijk had moeten behandelen. Hij vraagt in de slotbeschouwing aandacht voor de escalatie die heeft plaatsgevonden. Wat begon als zorg om de opvoeding van hun kleindochter eindigt na een aantal escalerende stappen, ook van het AMK/BJZ, tot doorprocederen tot de ombudsman. De kans om in de klachtprocedure kort en goed te motiveren waarom het AMK-onderzoek juist was is helaas voorbijgegaan.
  Lees meer
 10. Rapport 31 mei 2012

  2012/090: Vader klaagt dat AMK zorgmelding over bij moeder wonende zoon naar BJZ heeft doorgestuurd

  Vader (zonder gezag over zoon) meldt tweemaal bij het Advies en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) van Bureau Jeugdzorg (BJZ) Zuid-Holland dat hij zich zorgen maakt over de omstandigheden waarin de zoon bij de moeder opgroeit. Het AMK stelt geen onderzoek in, maar stuurt de melding door naar BJZ, de man voelt zich niet serieus genomen. De Nationale ombudsman vindt dat in dergelijke gevallen (overheids)instanties van meet af aan duidelijk moeten zijn over wat er gaat gebeuren en waarom. Hij vindt dat BJZ/het AMK transparant is geweest over de verdere aanpak en de vader onverwijld openheid van zaken heeft gegeven.
  Lees meer