Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

23 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 april 2018

  2018/026 Omgekat dus ongeschikt?

  Man klaagt over de onjuiste informatieverstrekking door de RDW nadat uit onderzoek gebleken is dat zijn auto is samengesteld (omgekat) en niet verkeersveilig is. Hij ging er op basis van de verkregen informatie van uit dat hij na reparatie weer met de auto de weg op zou mogen maar dit blijkt niet zo te zijn. De man blijft daardoor zitten met een auto waarmee hij de weg niet op mag én een hoge reparatierekening. De ombudsman vindt dat de RDW onvoldoende duidelijk is geweest en daarmee in strijd met het vereiste van goede informatieverstrekking heeft gehandeld.
  Lees meer
 2. Rapport 12 juni 2017

  2017/070 Gemeente Meerssen moet verkeersbesluit nemen om weg af te sluiten

  Gemeente Meerssen sluit bij wijze van een proef een weg af. Een man klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat er hier vooraf geen verkeersbesluit is genomen. De ombudsman begrijpt het belang om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar vindt dat de gemeente ondanks de onveilige situatie wel een verkeersbesluit had moeten nemen. Door op deze manier te handelen wordt de burger een rechtsgang ontnomen.
  Lees meer
 3. Column 19 augustus 2017

  Wij gaan weer naar school

  De schoolvakantie zit er voor veel kinderen alweer op. Over straten in de buurt van scholen hangen weer de spandoeken 'Wij gaan weer naar school'. In Bunde, een dorp in de gemeente Meerssen, werd de Kersenlaan vlak voor de zomervakantie afgesloten. Zo was…
  Lees meer
 4. Rapport 2 december 2014

  2014/182 Gemeente Woudenberg moet maatregelen treffen tegen structurele snelheidsovertredingen in nieuwe wijk

  Een man ervaart ernstige overlast van de toegenomen verkeersdruk als gevolg van de realisatie van een nieuwe wijk in de gemeente Woudenberg. Uit snelheidsmetingen blijkt dat 40% van het gemotoriseerd verkeer te hard rijdt. De man heeft intensief contact met de gemeente, maar die stelt dat draagvlak voor vergaande maatregelen ontbreekt. Ze wil de verkeersveiligheid verbeteren via gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. De Nationale ombudsman vindt dit zinvol, maar omdat er geen wezenlijke verbetering is opgetreden had de gemeente daarmee niet kunnen volstaan. De ombudsman is het met de man eens dat de gemeente onvoldoende ingaat op het standpunt van de man door na twee jaar van structurele snelheidsovertredingen nog geen aanvullende maatregelen bepaald te hebben. De ombudsman beveelt de gemeente aan dit alsnog te doen.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 10 september 2018

  De Nationale ombudsman bezoekt Zuid-Holland

  Van woensdag 26 tot en met vrijdag 28 september zijn Nationale ombudsman en Veteranenombudsman Reinier van Zutphen en zijn team op pad in de provincie Zuid-Holland. Zij maken dan kennis met inwoners, instanties en bestuurders. Dat doen ze door spreekuren…
  Lees meer
 6. Column 13 december 2008

  Inspraak kan beter!

  Inwoners voelen zich vaak betrokken bij hun directe omgeving. Gemeente kiezen daarom soms zelf voor toepassing van inspraak. En bepaalde beslissingen mag een gemeente niet eens nemen, zonder inwoners inspraak te bieden. Zo startte ook de gemeente Purmerend…
  Lees meer
 7. Rapport 2 december 2014

  2014/184 Gemeente Arnhem had actiever moeten handhaven op ontoelaatbaar parkeren bij wegafzetting

  Een man krijgt bericht dat de gemeente Arnhem de volgende dag start met rioleringswerkzaamheden in zijn straat. De weg wordt afgesloten met een hek, waarop staat dat de toegang vrijgehouden moet worden voor hulpdiensten. Maar auto's parkeren voor het hek op de weg en ook een zandhoop achter het hek belemmert de doorgang. De man laat de gemeente weten dat hierdoor bij calamiteiten levensbedreigende situaties kunnen ontstaan en dat hij te kort van tevoren was geïnformeerd over de werkzaamheden. De gemeente reageert dat het op korte termijn informeren gebruikelijk is, dat de hulpdiensten zijn woning wel kunnen bereiken en dat het parkeren voor het hek niet de bedoeling is. De man is het met deze reactie niet eens en dient een klacht in. Als de gemeente niet ingaat op zijn klacht omdat de directievoerder tijdens de uitvoering van de werkzaamheden al heeft gereageerd op zijn meldingen, wendt de man zich tot de Nationale ombudsman. Die vindt dat de gemeente actiever had moeten handelen door de afdeling Handhaving in te schakelen of de man op deze mogelijkheid te wijzen. Ook is te weinig begrip getoond voor de onzekerheid van de man over de bereikbaarheid voor hulpdiensten. De gemeente heeft inmiddels besloten bij geplande wegafzettingen voortaan meer aandacht te besteden aan parkeerovertredingen en de informatie aan aanwonenden over de veiligheidsrisico's ervan.
  Lees meer
 8. Rapport 14 september 2012

  2012/147: Bewoners klagen over onvoldoende inzet gemeente om verkeersoverlast te reduceren

  De Vogelbuurt in Woerden ligt tegen de binnenstad aan en heeft last van verkeer dat via die buurt om het centrum wordt geleid (vooral geluidhinder en onveiligheid voor schoolkinderen). De gemeente vindt dat er binnen de beperkte financiële mogelijkheden voldoende maatregelen zijn genomen. De Nationale ombudsman doet de aanbeveling om de geluids- en trillingsbelasting te meten en naar aanleiding daarvan passende conclusies te trekken.
  Lees meer
 9. Column 15 maart 2014

  Alcoholslot in de war

  Joep* heeft een alcoholslot in zijn auto. Dat betekent dat hij voor het rijden moet blazen. Meet het alcoholslot een te hoog alcoholpromillage, dan start de auto niet. Joep heeft het alcoholslot volledig aan zichzelf te danken, omdat hij met alcohol op…
  Lees meer
 10. Column 10 november 2012

  Gevaarlijk verkeerspunt in Groningen

  Barry de Korte* rijdt iedere morgen naar zijn werk over de weg tussen Kantens en Usquert in Groningen. En iedere morgen zit hem weer hetzelfde dwars: de gevaarlijke verkeerssituatie ter hoogte van de voormalige steenfabriek. Daar moet hij over een nogal…
  Lees meer