Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

28 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 9 november 2018

  Vier speerpunten voor professionele klachtbehandeling door gemeenten

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, geeft lokale overheden vier speerpunten mee voor klachtbehandeling in onder meer het sociaal domein. Het rapport 'Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten' vormt daarmee een verdere uitwerking van…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 13 september 2018

  Schuldhulpverlening van gemeenten nog niet op orde

  Nog steeds vallen te veel mensen tussentijds uit bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook krijgen zelfstandigen geen of onvoldoende hulp als zij schulden hebben. Gemeenten motiveren toewijzende en afwijzende beslissingen onvoldoende en te weinig op…
  Lees meer
 3. Rapport 7 juni 2018

  2018/041 Zilveren Kruis Zorgkantoor verstrekt brief niet aan beheerder van een PGB

  Een man beëindigt het Persoonsgebonden budget (PGB) van zijn minderjarige dochter bij Zilveren Kruis Zorgkantoor, omdat zij bij zijn ex-partner gaat wonen. De ingediende verantwoording wordt niet behandeld omdat er meer gegevens nodig zijn. Via Bureau Jeugdzorg hoort hij dat zijn ex-partner een brief hierover heeft ontvangen. Na 16 maanden ontvangt de man onverwachts een aanmaning van € 7718. Met hulp van een advocaat wordt het PGB alsnog verantwoord en komt de vordering grotendeels te vervallen. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor de hulpvraag serieus had moeten nemen en naar een oplossing had moeten zoeken. De brief had achteraf gewoon aan de man verstrekt moeten worden.
  Lees meer
 4. Rapport 23 februari 2011

  2011/062: Vrouw klaagt over fouten Zorgkantoor inzake vordering en verantwoording budget

  Vrouw met langdurig lichamelijke beperkingen heeft huishoudelijke hulp nodig. Zij heeft een persoonsgebonden budget en moet over de besteding daarvan verantwoording afleggen aan het CZ Zorgkantoor in Tilburg. Dat doet zij niet op tijd en de zorgverzekeraar en de vrouw raken verzeild in een jarenlange briefwisseling met te hoge terugvorderingen tot gevolg. De Nationale ombudsman vindt dat persoonlijk contact in een veel eerder stadium onnodige escalatie en verlies van vertrouwen had kunnen voorkomen. De ombudsman is positief over het feit dat het Zorgkantoor de vrouw tegemoet is gekomen met het voorstel haar de helft van de vordering kwijt te schelden en haart alsnog in staat te stellen om verantwoording af te leggen over de besteding van het PGB.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 7 december 2016

  De Nationale ombudsman is partner van de Week van de integriteit

  De Week van de integriteit staat in het teken van integer handelen voor zowel overheden als bedrijven. De Nationale ombudsman heeft integriteit als een van zijn behoorlijkheidsnormen en vindt dat een overheid transparant moet zijn en verantwoording moet…
  Lees meer
 6. Onderzoek 12 november 2018

  2018/083 Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten

  De Nationale ombudsman is met een aantal gemeenten in gesprek gegaan over de vraag of een 'ombudsfunctie' bijdraagt aan de mogelijkheden om een signaal, hulpvraag of klacht af te geven. Deze vraag dient zich wat de Nationale ombudsman betreft niet te beperken tot het sociaal domein. Daarnaast is ingegaan op de vraag hoe gemeenten van de signalen, hulpvragen of klachten kunnen leren en welke rol daarbij voor de Nationale ombudsman is weggelegd. In deze publicatie wordt achtereenvolgens ingegaan op enkele voorbeelden van de invulling van een 'ombudsfunctie', op de gesprekken die zijn gevoerd en op de visie van de Nationale ombudsman op klachtbehandeling.
  Lees meer
 7. Rapport 23 mei 2018

  2018/029 Politie Den Haag valt woning binnen ondanks aanwezigheid minderjarigen

  Arrestatieteam (AT) van de politie-eenheid Den Haag valt 's avonds laat een huis binnen op zoek naar een ontvoerde baby. Het gezin met vijf minderjarige kinderen slaapt. De man klaagt dat toestemming is gegeven voor de inval terwijl men wist dat er minderjarigen in huis waren en over de beschadigingen van zijn eigendommen door de politie. Het snelle handelen in dit geval vindt de Nationale ombudsman noodzakelijk. Wel had de officier van justitie de inzet van het AT beter moeten verantwoorden.
  Lees meer
 8. Rapport 16 februari 2016

  2016/015 Belastingdienst plaatst intern bericht over geschorste medewerker te laat en in onnauwkeurige bewoordingen

  De zoon van een medewerker van de Belastingdienst wordt verdacht van witwassen. De politie doorzoekt het bedrijfspand en de zoon verklaart dat zijn vader de administratie verzorgde voor zijn bedrijf. Informatie over de integriteit van de man wordt door de betrokken instanties doorgegeven aan zijn werkgever. De ombudsman vindt dat de uitwisseling van die informatie niet zorgvuldig is gegaan, omdat onduidelijk is wie over welke informatie mocht beschikken. De man wordt geschorst en het bericht daarover wordt ruim twee maanden later geplaatst op het intranet van de Belastingdienst. De ombudsman is van oordeel dat de door de Belastingdienst gebruikte formulering in het bericht onnodig ingreep in het leven van de medewerker en het veel te laat werd geplaatst zodat het niet meer direct van belang was binnen de organisatie.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 14 april 2011

  Ombudsman ontvangt 600 meldingen over zorgkantoren

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft 612 meldingen ontvangen over zorgkantoren. Voor een onderzoek naar de kwaliteit van de AWBZ-uitvoering door zorgkantoren opende hij in maart een meldpunt waar burgers hun positieve en negatieve ervaringen…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 15 februari 2011

  Marc Dullaert wordt eerste Nederlandse Kinderombudsman

  De Tweede Kamer heeft vandaag Marc Dullaert benoemd tot Kinderombudsman. Dullaert wordt de eerste Kinderombudsman van Nederland. Hij gaat zich inzetten voor de naleving van de rechten van kinderen en jongeren, zoals vastgelegd in het Kinderrechtenverdrag…
  Lees meer