Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

14 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 februari 2018

  Rapportbrief: Belastingdienst ziet terecht af van vermindering aanslagen vennootschapsbelasting

  Belastingdienst wijst volgens verzoekers onterecht vermindering van de aanslagen vennootschapsbelasting 2008 en 2010 af. Bij het opleggen van de aanslagen is volgens hen geen rekening gehouden met de vaststellingsovereenkomst. Ze klagen hierover bij de Nationale ombudsman. De rol van de ombudsman is beperkt hierin. Na ontvangst van een reactie van de Belastingdienst oordeelt de ombudsman dat de Belastingdienst in redelijkheid tot deze beslissing heeft kunnen komen. (2017.18733 / 2017.22946)
  Lees meer
 2. Onderzoek 31 oktober 2006

  2006/390: Onderzoek naar uitvoering vaststellingsovereenkomst door Ministerie van Defensie

  De heer Spijkers, een voormalig maatschappelijk werker van het Ministerie van Defensie, was klokkenluider in de kwestie van de ongelukken met de AP-23 landmijn in 1983 en 1984.

  Lees meer
 3. Rapport 18 juli 2016

  2016/063 Belastingdienst stuurt aanmaning direct na vermindering aanslag

  Man sluit een vaststellingsovereenkomst met de Belastingdienst waardoor hij minder naheffing moet betalen. Toch ontvangt stuurt de Belastingdienst hem direct een aanmaning. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst de man had moeten informeren en hem een termijn had moeten gunnen om het openstaande bedrag te betalen. De Belastingdienst heeft wel op toereikende wijze informatie verstrekt over de verschuldigdheid van de invorderingsrente bij betalen na de laatste vervaldag. De ombudsman doet de aanbeveling de dwangbevelkosten terug te draaien.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 8 november 2011

  Brandweerpreventiemedewerker Bont is geen verwijt te maken

  Brandweerpreventiemedewerker Bont is op geen enkele manier een verwijt te maken voor de dramatische gebeurtenissen tijdens de brand in café het Hemeltje in Volendam. Dit constateert de Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, na onderzoek van klachten van…
  Lees meer
 5. Rapport 24 december 2014

  2014/225 Belastingdienst hanteert ten onrechte acceptatietermijn voor aanbod terugbetaling te veel ingehouden belasting

  Een man vraagt de Belastingdienst in Hilversum om vermindering van aan hemzelf en gelieerde bv's opgelegde aanslagen. De Belastingdienst wil dit doen tot vijf jaren terug. De man vindt dit niet voldoende. Na een discussie hierover krijgt de man van de Belastingdienst als compromis een vaststellingsovereenkomst aangeboden. Daarin biedt de Belastingdienst een teruggaaf aan van € 71.160 om daarmee de zaak af te ronden. Maar de man blijft van mening meer geld tegoed te hebben en negeert de herhaaldelijke verzoeken van de Belastingdienst om het aanbod te accepteren. De gemachtigde van de man dient tevergeefs een klacht in bij de Belastingdienst over de afhandeling van de discussie over verdere vermindering van de belastingschuld en benadert daarna de Nationale ombudsman. Die vraagt de Belastingdienst het aanbod in de voorgelegde vaststellingsovereenkomst gestand te doen, maar vanwege het verlopen van de acceptatietermijn wil de Belastingdienst dit niet meer doen. De ombudsman beveelt de minister van Financiën aan op deze beslissing terug te komen omdat het hanteren van een uiterste acceptatiedatum gezien het vaststaande feit dat er te veel loonbelasting is ingehouden niet redelijk is.
  Lees meer
 6. Rapport 7 juni 2012

  2012/096: Werkneemster gemeente klaagt over wegblijven inhoudelijke klachtbehandeling na beëindiging contract

  Interimmanager van de gemeente Boskoop negeert een advies van de bedrijfsarts en bespreekt problemen van een van zijn medewerksters met een collega. De medewerkster klaagt bij het college van b&w over de interimmanager, maar het college behandelt de klacht niet inhoudelijk. De arbeidsovereenkomst met de vrouw wordt in onderling overleg beëindigd. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht wel inhoudelijk had moeten behandelen en er niet van uit had mogen gaan dat deze door de ontslagovereenkomst was vervallen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het college richtlijnen opstelt om dergelijke klachten beter af te stemmen.
  Lees meer
 7. Rapport 29 juli 2011

  2011/218: UWV legt sanctie op bij overschrijding hersteltermijn inleveren re-integratieverslag

  Werkgever van zieke man moet het UWV Hengelo stukken sturen zodat het UWV de re-integratie-inspanningen van de werkgever en de inmiddels ex-werknemer kan beoordelen. Het UWV stuurt hem hierover een brief, maar geeft hem slechts een week de tijd. De man overschrijdt die termijn met drie dagen en het UWV verhaalt een week ZW-uitkering op de werkgever. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV hem de normale termijn van zes weken had moeten gunnen. Hij doet de aanbeveling om in afwijkende situaties maatwerk te leveren en om de opgelegde boete te herzien en de werkgever het reeds betaalde bedrag terug te geven.
  Lees meer
 8. Rapport 2 augustus 2011

  2011/223: Aspirant politieagent klaagt dat onvoldoende revalidatie-inspanning is geleverd bij blessure tijdens politieopleiding

  Politiemedewerker in opleiding van de Academie Politie Amsterdam-Amstelland komt bij een oefening op de judomat ongelukkig terecht en loopt een dubbele hernia op. Dit is een bedrijfsongeval, de man moet revalideren, maar dat gaat niet goed en hij moet stoppen met de opleiding. De externe re-integratie loopt niet goed en twee jaar later wordt hij eervol ontslagen met een beëindigingsvergoeding van €15.000. De Nationale ombudsman vindt dat de politie als werkgever voldoende inspanningen heeft verricht om de man te re-integreren. Maar de politie heeft administratief steken laten vallen door na te laten een plan van aanpak en een probleemanalyse op te stellen.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 31 oktober 2006

  Overeenkomst Defensie-Spijkers behoorlijk uitgevoerd

  Het Ministerie van Defensie heeft aan zes van de acht onderdelen van de overeenkomst met de heer Spijkers behoorlijk uitvoering gegeven. Het ministerie heeft wel op een bepaald moment onjuiste informatie gegeven over de stand van zaken rond de Koninklijke…
  Lees meer
 10. Rapport 6 juni 2011

  2011/165: Vrouw klaagt dat UWV niet vertelt hoe zij in vervolg integriteitschending voorkomen

  Man werkt naast zijn WW-uitkering ca 10-15 uren als zelfstandig ondernemer. Dan onderzoekt het UWV die werkzaamheden en constateert dat er sprake is vanfraude. Een groot gedeelte van de uitkering wordt teruggevorderd. Naderhand spreekt de politierechter hem vrij en oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) dat het UWV onvoldoende onderzoek heeft verricht. Het UWV laat het daarbij en de man hoeft niet terug te betalen. De echtgenote van de man vraagt aan het UWV maatregelen te nemen zodat dergelijke onjuiste beschuldigingen niet meer voorkomen. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV de man had moeten vertellen welke interne maatregelen zij heeft genomen om dergelijke integriteitsschendingen te voorkomen. Tegelijkertijd vindt de ombudsman dat het UWV zich heeft ingespannen om de schade te vergoeden, rehabilitatiebrieven te sturen naar instanties en werkgevers, excuses aan te bieden en om alle onjuistheden in de systemen te verwijderen. In een slotbeschouwing komt nog aan de orde dat dat laatste nog niet is gelukt. Ook vlak voor het verschijnen van het rapport blijkt dat in de systemen nog een overzicht bestaat waarin een bepaald bedrag aan uitkering als vordering wegens fraude open staat.
  Lees meer