Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

15 resultaten gevonden

 1. Rapport 28 februari 2013

  2013/014: Woningeigenaar loopt subsidie mis door slechte informatieverstrekking van Agentschap.nl

  Eigenaar-bewoners van particuliere woningen konden in de periode 1 juli 2009 tot uiterlijk 31 december 2010 een subsidie krijgen van maximaal €200 voor een energieadvies. In de subsidiepot zat in totaal 10 miljoen euro. De regeling werd uitgevoerd door Agentschap.nl in opdracht van het ministerie van BZK. Op 17 november 2010 stelde Agentschap.nl de regeling ook open voor collectieve aanvragen en communiceerde het dat met een aantal intermediairs. Hierdoor ontstond een run op de regeling waardoor het subsidieplafond op 19 november was bereikt en de regeling werd gesloten. De Associatie Energie Prestatie Adviseurs klaagt nu over de manier waarop de Agentschap.nl informatie heeft verstrekt over het collectief aanvragen van de subsidies. De ombudsman is van oordeel dat als de spelregels tijdens het spel door Agentschap.nl worden veranderd, iedere speler daarvan op de hoogte moet zijn. Agentschap.nl had iedereen die daar belang bij had moeten informeren.
  Lees meer
 2. Rapport 4 juni 2018

  2018/038 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland informeert op website niet volledig en duidelijk over subsidie-aanvraag

  Een vrouw leidt uit informatie op de website van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) af dat zij eerst energiebesparende maatregelen moet uitvoeren, voordat zij hiervoor een subsidie kan aanvragen. Na de aanvraag blijkt het tegenovergestelde. De Nationale ombudsman vindt de informatieverstrekking van de RVO hierin niet volledig en duidelijk maar uit de informatie kan niet worden geconcludeerd dat de aanvraag pas kon worden ingediend ná het uitvoeren van de maatregelen. De ombudsman vindt hij dat burgers ook een eigen verantwoordelijkheid hebben wanneer zij geconfronteerd worden met onduidelijke informatie. De klacht is gedeeltelijk gegrond.
  Lees meer
 3. Tekstpagina 25 september 2018

  Burgerinitiatief, wat is dat nou eigenlijk?

  Een gemeente voert taken uit die van belang zijn voor haar inwoners . Bijvoorbeeld handhaving van wetten, huisvuil ophalen of bestemmingsplannen maken. Maar dit betekent niet dat burgers niets mogen inbrengen. Integendeel, als u als burger een idee hebt…
  Lees meer
 4. Column 24 juni 2017

  Onze veteranen verdienen erkenning!

  Veel veteranen gaan wel eens langs bij een veteraneninloophuis. Voor een kop koffie en een praatje, voor een gesprek met lotgenoten. Maar ook voor dagbesteding of hulpvragen. In Nederland zijn er 21 van die inloophuizen.
  Lees meer
 5. Rapport 6 maart 2017

  2017/031 Patiëntenorganisaties voelen zich mede door het handelen van minister van VWS buitenspel gezet

  Een aantal patiënten- en gehandicaptenorganisaties dienen een klacht in over de minister van Volksgezondheid. De minister heeft hen belemmerd in de uitvoering van een project dat zij in het kader van een subsidieregeling zijn gestart. De ombudsman vindt na onderzoek dat de minister de organisaties had moeten attenderen op het verschil tussen de subsidieregeling en het goedgekeurde projectplan wat betreft de rolverdeling tussen de organisaties en de door hen aangewezen vertegenwoordiger. Dat had voor de organisaties veel problemen kunnen voorkomen.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 19 februari 2009

  Vrijheid radicaal vernieuwend onderwijs niet in de knel

  De Onderwijsinspectie geeft radicaal vernieuwende scholen, zoals de Iederwijsscholen, voldoende ruimte om zich te verantwoorden. Dit kan op zo'n manier gebeuren dat geen afbreuk gedaan wordt aan hun uitgangspunten. Dit stelt de Nationale ombudsman, Alex…
  Lees meer
 7. Rapport 29 december 2014

  2014/228 Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had proactief moeten informeren over status voor ondernemers aangevraagde opleidingssubsidie

  Het opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds) dient voor een aantal ondernemers, waaronder een vrouw die als medisch pedicure werkt, een aanvraag voor een opleidingssubsidie van ruim drie ton in bij het Europees Sociaal Fonds van Agentschap SZW, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De vrouw klaagt eerst bij het O&O-fonds en daarna bij de Nationale ombudsman dat ze steeds maar niet hoort of subsidie toegekend wordt. De ombudsman concludeert na onderzoek dat de minister de vrouw via het Agentschap en het O&O-fonds onvoldoende heeft geïnformeerd. Daardoor wist de vrouw gedurende bijna twee jaar lang niet zeker of en wanneer zij opleidingssubsidie zou ontvangen. Tijdens het onderzoek van de ombudsman is de subsidie toegekend.
  Lees meer
 8. Column 2 januari 2010

  Openheid, eerlijkheid, loyaliteit

  Deze woorden zouden de relatie tussen een gemeente en haar inwoners moeten kenmerken. De gemeente Aa en Hunze had dit echter niet helemaal tussen de oren, toen ze op eigen houtje zestien eikenbomen en twee esdoorns liet kappen om plaats te maken voor een…
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 19 april 2006

  Nationale ombudsman presenteert Verslag 2005: burger in financiële nood door trage overheid

  Mensen raken in financiële problemen omdat de overheid traag is met de behandeling van aanvragen om een uitkering, subsidie of vergunning. Vaak treft dit mensen die al in een zwakke financiële positie verkeren. De vraag is of de overheid zich hiervan wel…
  Lees meer
 10. Rapport 3 juli 2014

  2014/069 Provincie Overijssel niet discreet met verzoek van bedrijf om informatie over opdrachtgever

  Bedrijf van een man heeft een overeenkomst met een opdrachtgever. Zijn vriendin vraagt de provincie Overijssel of die opdrachtgever subsidie krijgt, legt uit waarom ze dit wil weten en vraagt om discretie. De provincie zegt haar het verzoek te behandelen volgens de Wet openbaar bestuur (Wob). En stelt vervolgend de opdrachtgever op de hoogte van het Wob-verzoek door het bedrijf van de man. De man vindt dit allerminst discreet. Maar volgens de provincie is gehandeld volgens de regels. De ombudsman vindt echter dat de provincie niet goed geluisterd heeft. Er is gevraagd om discretie en als dat niet mogelijk is dan had de mogelijkheid er moeten zijn het verzoek in te trekken. De provincie zal haar werkwijze aanpassen.
  Lees meer