Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

75 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 november 2017

  2017/130 UWV Breda weigert post door te sturen naar andere UWV-kantoren

  Man verleent professionele bijstand aan UWV-klanten in juridische procedures. Hij geeft geregeld stukken af bij het UWV Breda, ook brieven bestemd voor andere UWV-kantoren. Hij verwacht dat deze worden doorgestuurd. Het UWV Breda weigert dit. De ombudsman vindt dat het UWV hier een zorgvuldige afweging heeft gemaakt: het UWV hoeft post van deze professional niet door te sturen.
  Lees meer
 2. Rapport 17 december 1999

  1999/506

  Op 19 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer H. te Voorburg, met een klacht over een gedraging van de directie van het Penitentiair Complex Scheveningen te 's-Gravenhage.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 20 november 2003

  2003/427

  Verzoeker klaagt erover dat de minister van Justitie bij brief van 19 oktober 2001 een richtlijn heeft uitgevaardigd waaruit volgt dat ook geprivilegieerde post buiten de aanwezigheid van de gedetineerde geopend en onderzocht mag worden door medewerkers

  Lees meer
 4. Rapport 11 december 2014

  2014/193 CVOM valt te laat indienen van beroepschrift tegen verkeersboetes niet te verwijten

  Een man stelt een beroepsprocedure in tegen vier verkeersboetes. Zijn jurist vraagt de Centrale Verwerkingseenheid van het Openbaar Ministerie (CVOM) op grond van de Wet openbaarheid van bestuur herhaaldelijk om het hele dossier toe te sturen. Ook dient hij een verzoek in om uitstel voor het indienen van een beroepsprocedure totdat hij alle stukken heeft. Volgens de man geeft het CVOM ondanks herhaaldelijk contact geen inhoudelijk antwoord op dit verzoek; hij voelt zich benadeeld door de standaardbrieven van de CVOM. Hij klaagt bij de Nationale ombudsman. Die vindt dat het CVOM gerichter had kunnen reageren op het verzoek, maar dat de jurist op de hoogte had moeten zijn van het feit dat het indienen van een Wob-verzoek geen opschortende werking heeft voor de beroepsprocedure. Dat de jurist hiermee te laat was valt de CVOM niet te verwijten.
  Lees meer
 5. Rapport 12 augustus 2014

  2014/090 Justitie dient binnen redelijke termijn te reageren op aangiftes

  Man laat zijn advocaat namens hem schriftelijk aangifte doen van mishandeling door vier politieagenten. De advocaat ontvangt een ontvangstbevestiging. Hij vermoedt dat zo'n aangifte lang kan duren en informeert bijna een jaar later pas bij de hoofdofficier wat de stand van zaken is. Hij krijgt geen antwoord, ook niet als de Nationale ombudsman het ook nog eens vraagt. De Nationale ombudsman begrijpt dat door de eerdere reorganisatie van de arrondissementsparketten de brief is zoekgeraakt. Maar er mag wel worden verwacht dat er binnen een redelijke termijn antwoord wordt gegeven op de brief, als deze nogmaals wordt toegestuurd. Ook mag de burger een antwoord verwachten. De man krijgt uiteindelijk na het onderzoek van de ombudsman een reactie: de aangifte is inderdaad in het ongerede geraakt.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Column 9 juli 2011

  Structurele oplossing is goud waard

  Mevrouw Snijder* komt erachter dat het UWV voor haar bestemde post naar een verkeerd adres heeft gestuurd. Een adres waar zij niet woont, zelfs nooit heeft gewoond! Heel vreemd. Maar vooral erg vervelend want het gaat om persoonlijke informatie zoals haar…
  Lees meer
 7. Rapport 26 november 2004

  2004/458

  Verzoekster - een besloten vennootschap - klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB) te Leeuwarden bij brief van 1 augustus 2002 heeft geweigerd aan haar in rekening gebrachte deurwaarderskosten te restitueren.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 19 september 2001

  2001/289

  Verzoekster klaagt erover dat het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden haar niet tijdig in kennis heeft gesteld van vier beschikkingen op grond van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van twee geldboetevonnis

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 10 november 1999

  1999/462

  Op 26 maart 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Nettetal (Duitsland), met een klacht over een gedraging van het Centraal Justitieel Incasso Bureau te Leeuwarden.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 18 december 2008

  2008/312

  Een politieambtenaar schreef aan verzoekster een bekeuring uit voor het niet dragen van de autogordel. In dat kader gaf verzoekster aan de politieambtenaar de achternaam van haar man op.

  Lees meer
  Onderwerpen: