Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

129 resultaten gevonden

 1. Rapport 4 december 2017

  2017/133 Politie Den Haag houdt man ten onrechte aan door fout in politiesysteem

  Een man is nietsvermoedend op straat bezig met zijn auto. Hij wordt vervolgens met geweld aangehouden, maar staat door een fout ten onrechte gesignaleerd in het politiesysteem. De man klaagt erover dat de politie op straat niet naar hem luisterde en dat hij te makkelijk is meegenomen. De Nationale ombudsman vindt dat de politie zijn rijbewijs zorgvuldig had moeten controleren. Zo was het verschil in de gegevens duidelijk geworden. In plaats van het toepassen van geweld had de politie de man beter kunnen kalmeren.
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 11 november 2010

  Ombudsman maakt zich zorgen over onjuiste gegevens in politiesysteem

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, roept de politie op om bij het maken van hun nieuwe informatiesysteem alleen op juistheid gecontroleerde informatie over te nemen uit het oude systeem, het HKS. Aanleiding is zijn onderzoek naar de klacht van ee…
  Lees meer
 3. Dossier 4 januari 2018

  Digitalisering

  De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren. Voor veel burgers (en overheidsinstant…
  Lees meer
 4. Rapport 18 oktober 2013

  2013/148: Wijkagent verstrekt vertrouwelijke informatie aan woningbouwvereniging

  Een wijkagent stelt een sfeerrapportage op over een man en zijn gezin. Daarin somt hij op wat er over hen in de politiesystemen staat. Deze rapportage geeft hij aan de woningbouwvereniging van de man en dit zorgt er uiteindelijk voor dat de woningbouwvereniging een ontruimingsprocedure start. De man klaagt erover dat de politie de rapportage heeft verstrekt en dat er onjuistheden in staan. De ombudsman laat in het midden of de informatie die de politie wél mocht geven (over overlast en een hennepkwekerij) klopt en een reden kon zijn voor ontruiming. Dat is aan de rechter. De Nationale ombudsman vindt echter dat de sfeerrapportage ook informatie bevat over de man, zijn partner en hun dochter die niet relevant was voor de woningbouwvereniging. Door deze gegevens toch op te nemen lijkt het alsof de politie de man heeft willen zwart maken. De ombudsman vindt dat de man zich hier terecht aan heeft gestoord.
  Lees meer
 5. Rapport 5 november 2010

  2010/319: Man staat twintig jaar ten onrechte met gevarenclassificatie geregistreerd in politiesysteem

  Verzoeker klaagt erover dat hij al ruim twintig jaar geheel ten onrechte in informatiesystemen van de politie geregistreerd staat als harddrugsgebruiker en alcoholist. Hij is dit bij toeval te weten gekomen.

  Lees meer
 6. Rapport 3 april 2014

  2014/031: Niet vermelde sleepkosten bij ophalen gestolen auto

  Eigenaar van een gestolen auto krijgt na het afhalen van zijn auto bij de politie en de betaling van de stallingskosten nog een nota van €165 sleepkosten. De Nationale ombudsman is vindt dat de eigenaar deze kosten niet hoefde te betalen omdat hem dit niet vantevoren was meegedeeld. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de politie hem dit bedrag alsnog heeft kwijtgescholden en de brief over het ophalen van een auto heeft aangepast.
  Lees meer
 7. Rapport 17 januari 2014

  2014/001: Politie treedt woning binnen van vrouw met drieling wegens verdenking van verdwijning

  Frontlijnmanager multiprobleemgezinnen meldt bij de politie dat vrouw met haar vijf-jarige drieling is verdwenen zonder een nieuw adres op te geven aan de huishoudelijke hulp. De politie Amsterdam krijgt een melding van haar verdwijning en treedt haar voormalige woning binnen en doet buurtonderzoek. De vrouw blijkt met haar kinderen naar Zweden te zijn geëmigreerd. De Nationale ombudsman vindt dat het vanwege de plotselinge verdwijning van het gezin en het feit dat de buurtregisseur de situatie van het gezin zorgelijk achtte, in de rede lag dat de politie onderzoek instelde met het oog op de veiligheid van de kinderen. Maar wel vindt hij dat de situatie niet zo dringend was dat de politie zonder machtiging de woning mocht binnentreden.
  Lees meer
 8. Rapport 27 december 2013

  2013/213: Misdrijf in woning zorgt voor twee maanden extra huur

  Negentigjarige vrouw is in haar woning om het leven gebracht. Politie en Justitie Amsterdam leggen beslag op het woonhuis van de vrouw voor technisch onderzoek naar de moord. Haar erfgenamen worden geconfronteerd met twee maanden extra huur omdat het huis dan pas wordt vrijgegeven. De politie wil dit niet vergoeden. De Nationale ombudsman vindt het niet onredelijk dat de huurkosten over de periode dat de woning niet beschikbaar was voor de erfgenamen komen omdat zij ook direct belang hadden bij het ophelderen van het misdrijf. Dat het technisch onderzoek twee maanden in beslag nam komt de ombudsman niet onredelijk voor.
  Lees meer
 9. Rapport 24 december 2013

  2013/215: Man oneens met code 2 (onvoldoende wettig en overtuigend bewijs) waarmee zijn zaak wordt geseponeerd

  Medewerker van de politie Twente doet mee aan een grote verkeerscontrole op de A1. Hij is het niet eens met de gekozen werkwijze: de maximumsnelheid is verlaagd voor de controle maar dit is niet duidelijk genoeg aangegeven. Daardoor rijden veel mensen te hard en worden veel rijbewijzen ingevorderd. Hij zou bekeurden hebben geadviseerd hun zaak te laten voorkomen bij de kantonrechter. Bij de zitting wordt hij als getuige opgeroepen waar hij ontkent bekeurden te hebben geadviseerd beroep in te stellen. Het Bureau integriteit en Veiligheid stelt een onderzoek naar hem in wegens vermoeden van plichtsverzuim en hij wordt vervolgd wegens meineed. Het OM Almelo seponeert dit met code 02, onvoldoende wettig en overtuigend bewijs, en niet met de code 01, ten onrechte als verdachte aangemerkt. De Nationale ombudsman kan zich vinden in code 02; de verdenking van meineed is niet geheel weggenomen.
  Lees meer
 10. Rapport 31 maart 2014

  2014/026: Politieambtenaar buiten diensttijd geeft taxichauffeur bekeuringen

  Politieman rijdt buiten diensttijd door Amsterdam. Een taxichauffeur verspert hem de weg en verleent hem geen voorrang. Hij schrijft twee bekeuringen uit. De taxichauffeur dient een klacht in bij de politie. De klachtencommissie vindt de klacht gegrond en de toenmalige korpsbeheerder (de burgemeester van Amsterdam) volgt dit advies. Maar de toenmalige korpschef Amsterdam is het daarmee niet eens. De politieman wendt zich daarop tot de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman is het met de klachtencommissie eens dat politieagenten buiten diensttijd uiterst terughoudend moeten zijn met het uitschrijven een bekeuringen over incidenten waarbij zij zelf betrokken zijn. Dit om de schijn van partijdigheid te voorkomen.
  Lees meer