Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

9 resultaten gevonden

 1. Tekstpagina 20 november 2018

  Zorgwijzer: 7 ingewikkelde (zorg)termen uitgelegd

  Cliëntondersteuner, trekkingsrecht, Wmo. Enig idee wat deze termen en afkorting precies betekenen? Vast niet. En dat begrijpen wij. De wereld van de zorg is erg ingewikkeld. En de wirwar aan termen maakt het er niet makkelijker op. Daarom hierbij een…
  Lees meer
 2. Column 13 januari 2018

  Onnodig extra kopzorgen

  Jeffrey, Fico en Niels* van 11, 14 en 16 jaar oud vormen sinds kort met hun (stief)ouders een nieuw gezin. Alle drie hebben ze voor hun eigen situatie wat hulp nodig, daarom wordt er bij de gemeente jeugdhulp aangevraagd. Na een gesprek met het wijkteam…
  Lees meer
 3. Rapport 22 december 2016

  2016/124 Gemeente Amersfoort informeert echtpaar niet voldoende over hoogte eigen bijdrage

  Een chronisch zieke vrouw ontvangt begeleiding uit een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de AWBZ. Na afloop van haar indicatie valt haar zorg vanaf 1 januari 2015 onder de Wmo. Haar eigen bijdrage wordt 4 a 5 keer zo hoog en meerdere keren herberekend door het CAK. De gemeente verwijst haar door naar het CAK voor meer informatie. Haar man klaagt er over dat ze niet vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop de eigen bijdrage werd vastgesteld en de hieruit voortvloeiende financiële gevolgen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente hun wel had moeten informeren dat de eigen bijdrage hoger zou kunnen uitvallen. Ook had de gemeente mevrouw zelf een uitleg dienen te geven over de veranderingen op dit punt. De gemeente laat weten wel lering te hebben getrokken uit de klacht en van de toezegging om de procedures te verbeteren.
  Lees meer
 4. Rapport 23 mei 2016

  2016/051 Gemeente Utrecht moet vragen over privacy bij uitvoering Wmo gedetailleerd beantwoorden

  Een vrouw krijgt huishoudelijke hulp via de Wmo. De gemeente Utrecht kondigt een huisbezoek aan. De vrouw wil nadere informatie en stelt onder meer vragen over haar privacy. Ze klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat ze maanden later slechts algemene informatie krijgt en geen antwoord op haar vragen. De ombudsman vindt dat er onvoldoende is ingespeeld op de oprechte zorgen van de vrouw. De gemeente had de vragen gedetailleerder moeten beantwoorden en onduidelijkheid vóór het huisbezoek moeten wegnemen. De afhoudende reactie van de gemeente en het simpelweg negeren van een aantal specifieke relevante vragen is niet passend.
  Lees meer
 5. Column 2 mei 2015

  Veel zorgen in de zorg

  John de Weijer* is een gediplomeerde hulpverlener met meer dan vijftien jaar ervaring. Hij helpt mensen die zelfstandig wonen bijvoorbeeld met het douchen, zich aankleden en het aantrekken van steunkousen. Dit is voor elke cliënt weer anders. John zet zich…
  Lees meer
 6. Rapport 9 december 2014

  2014/199 Zorgkantoor Menzis had vertrouwenspersoon bij bewuste-keuze-gesprek over PGB niet mogen weigeren

  Een man gaat met een vertrouwenspersoon naar een bewuste-keuze-gesprek bij zorgkantoor Menzis om zijn aanvraag voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) toe te lichten. De vertrouwenspersoon wordt geweigerd, maar kort voor het einde van het gesprek wordt hij toch binnen geroepen. Het zorgkantoor vraagt of hij van de organisatie waar de man zorg wil inkopen geld krijgt om de man te ondersteunen bij het gesprek. De man voelt zich tijdens het gesprek geïntimideerd. De man dient hier een klacht over in bij het zorgkantoor. Het zorgkantoor reageert telefonisch dat de vertrouwenspersoon niet geweigerd had mogen worden en vindt het vervelend dat hij zich geïntimideerd heeft gevoeld. De man krijgt geen excuses en hoort niet of het zorgkantoor in de toekomst de gesprekken op een andere manier gaat voeren. De man snapt ook nog niet waarom hij geen vertrouwenspersoon mocht meenemen. Hij dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman vindt dat de man niet respectvol is behandeld. Het zorgkantoor erkent dat het om een belangrijk gesprek ging en de man daarom graag een vertrouwenspersoon er bij wilde hebben. Voortaan zal een vertrouwenspersoon niet worden geweigerd. Het zorgkantoor zal uitleggen dat een vertrouwenspersoon anders dan familie uit de eerste lijn ter ondersteuning als toehoorder aanwezig mag zijn bij het gesprek, maar niets mag zeggen. Het laat de keuze aan de betrokkene of de vertrouwenspersoon wel of niet aanwezig is bij het gesprek.
  Lees meer
 7. Column 27 december 2014

  Eigen regie?

  Martijn* heeft een uitnodiging van Zorgkantoor regio Twente gekregen voor een ‘bewuste-keuze-gesprek’. Want hij heeft een aanvraag ingediend voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Hij kan daarmee zelf de zorg inkopen die hij nodig heeft. Voordat het…
  Lees meer
 8. Rapport 22 maart 2013

  2013/024: Moeder klaagt over UVIT zorgkantoor inzake eigen bijdrage AWBZ voor PGB van haar zoon

  Meervoudig gehandicapte zoon heeft recht op AWBZ-zorg en heeft een Wajong-uitkering. Zijn moeder vraagt het UVIT zorgkantoor om de Zorg in Natura (ZIN) om te zetten in een persoonsgebonden budget (pgb). Het zorgkantoor houdt op deze budgetten voorlopig een eigen bijdrage in van ca €22.000 over twee jaren. Voor de rest vna het bedrag wordt zorg ingekocht. Twee jaar later stelt het zorgkantoor vast dat over beide jaren maar een eigen bijdrage van rond de 150 euro hoeft te worden betaald. Zo'n 20.000 euro is dus niet het pgb van haar zoon uitbetaald. De jaren zijn voorbij en voor dat bedrag kan niet alsnog zorg voor de zoon worden ingekocht. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor en het CAK niet goed hebben samenwerkt. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat zij uit coulance de zoon een extra bedrag aan pgb hebben gegeven voor het lopende jaar.
  Lees meer
 9. Rapport 26 september 2011

  2011/284: Door fout gemeente bij beëindiging PGB berekende CAK ten onrechte eigen bijdragen

  Vrouw krijgt van de gemeente Barneveld een persoonsgebonden budget (PGB). De gemeente int via het CAK een eigen bijdrage, maar dit bedrag is onjuist. Nadat de vrouw het PGB heeft opgezegd, blijft het CAK facturen over onjuiste bedragen en aanmaningen sturen. Ondanks herhaaldelijk aandringen bij het CAK en de gemeente, gebeurt er niets. Mede door interventie van de Nationale ombudsman heeft uiteindelijk het CAK de financiële overzichten juist bevonden. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente beter had moeten samenwerken met het CAK en zich actiever en hulpverlenender naar de vrouw had moeten gedragen.
  Lees meer