Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

20 resultaten gevonden

 1. Rapport 12 oktober 2017

  Rapportbrief: LBIO informeert niet goed over opslagkosten partneralimentatie

  Op verzoek van zijn ex-partner inde het LBIO partneralimentatie bij de heer X. Die inning werd voor een periode opgeschort, omdat de heer X aan de rechter had gevraagd om verlaging van het alimentatiebedrag.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 2. Rapport 13 september 2017

  2017/101 LBIO luistert niet naar argumenten van man over betaling partneralimentatie

  De ex-partner van een man schakelt het LBIO in wegens niet betaalde partneralimentatie. Het LBIO vraagt de man om reactie maar gaat niet in op zijn argumenten. Hij schakelt de Nationale ombudsman in. Het LBIO gaat het achterstandsoverzicht nogmaals bekijken maar geeft de man in de tussentijd niet de gelegenheid om de achterstand rechtstreeks aan zijn ex-partner te betalen. Dit leidt tot loonbeslag en opslagkosten. De ombudsman vindt dat het LBIO excuses moet aanbieden en de opslagkosten moet terugbetalen.
  Lees meer
 3. Rapport 17 december 2012

  2012/203: LBIO schort inning partneralimentatie op zonder duidelijkheid situatie

  Twee ex-partners hebben een geschil over de vraag of de vrouw inmiddels is gaan samenwonen met een nieuwe partner. Het LBIO schort om die reden de inning van de partneralimentatie bij de man voor de vrouw op. Als de vrouw echt is gaan samenwonen heeft ze geen recht meer op die partneralimentatie. Maar zo lang dat niet duidelijk is mag het LBIO niet ophouden met innen van de alimentatie. Het LBIO moet betrouwbaar handelen vindt de Nationale ombudsman.
  Lees meer
 4. Rapport 4 december 2014

  2014/186 LBIO had eerder duidelijk moeten zijn over voorwaarden inning partneralimentatie

  Een vrouw vraagt het Landelijk Bureau Inning Ouderbijdragen (LBIO) om de alimentatie bij haar ex-partner te innen. Eerst wil het LBIO dit niet doen, omdat de overeenkomst niet is bekrachtigd door een rechter en onduidelijk is wat de partneralimentatie bedroeg tijdens de voorgaande, wel door de rechter bekrachtigde overeenkomst. Na aandringen van de vrouw neemt het LBIO het verzoek toch in behandeling onder voorwaarde dat er geen discussie ontstaat tussen de vrouw en haar ex-partner over de interpretatie van de gemaakte afspraken. Tijdens de behandeling wijzigt het LBIO herhaaldelijk zijn standpunt over de voorwaarden waaronder het de inning van de alimentatie kan overnemen. Op basis van een reactie van de ex-partner op de vraag om betaling van de alimentatie aan te tonen besluit het LBIO de inning van de alimentatie niet over te nemen. De vrouw klaagt bij de Nationale ombudsman over de wijze waarop het LBIO tot deze beslissing is gekomen. De ombudsman concludeert na onderzoek dat het LBIO te lang onduidelijk is geweest over de voorwaarden om de inning van de alimentatie over te nemen.
  Lees meer
 5. Rapport 8 februari 2018

  2018/004 LBIO moet alimentatieplichtigen beter informeren over gevolgen opschorting

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen schrijft de heer Bakker1 in augustus 2013 dat zij van zijn ex-partner het verzoek hebben ontvangen om de alimentatie-inning over te nemen, omdat sprake zo

  Lees meer
 6. Rapport 12 maart 2012

  2012/036: Gescheiden man klaagt dat LBIO inning partneralimentatie overneemt zonder betalingsachterstand

  Gescheiden man moet partneralimentatie aan zijn ex-echtgenote betalen. Door een betalingsachterstand schakelt zijn ex-echtgenote het LBIO in, maar de man betwist de achterstand. De Nationale ombudsman is van oordeel dat het LBIO open en voorspelbaar heeft gehandeld door aan de man aan te geven wat van hem verlangd werd. Ook heeft het LBIO hem erop gewezen wat de consequenties zijn als het de inning overneemt. Hij vindt dat het LBIO de opslagkosten goed heeft gemotiveerd. De Nationale ombudsman attendeert er het LBIO wel op dat ze wel duidelijker hadden kunnen zijn over de aard van de achterstand, namelijk dat hij wel maandelijks betaalde, maar te weinig geld overmaakte.
  Lees meer
 7. Column 7 oktober 2017

  Luisteren

  Hein* en José* scheiden na een huwelijk van bijna vijfendertig jaar in 2012. Na jaren waarin ze niets meer met elkaar delen behalve verwijten over en weer, kunnen ze nu allebei aan een nieuw leven beginnen. Ze spreken af dat Hein elke maand een forse…
  Lees meer
 8. Rapport 24 juli 2017

  2017/089 LBIO moet meer aandacht hebben voor zorgvuldige formulering van betalingsverzoeken alimentatie

  Een gescheiden man heeft een achterstand in de betaling van partneralimentatie. Hij klaagt erover dat het LBIO de maand oktober 2016 in een brief van 26 september 2016 al als achterstand heeft aangemerkt. Ook klaagt hij erover dat het LBIO zich niet heeft gehouden aan de toezegging om het dossier aan te houden tot na de uitspraak van de rechter. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de nog te betalen alimentatie in oktober 2016 niet over een kam moeten scheren met de achterstallige alimentatie. De klacht over de gedane toezegging is ook gegrond.
  Lees meer
 9. Rapport 13 oktober 2016

  2016/093 LBIO informeert niet duidelijk en volledig over opheffing loonbeslag

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Hij is voor de derde keer te laat met betalen en krijgt daardoor geen mogelijkheid meer om binnen een bepaalde termijn te betalen. Door aan te tonen dat er geen achterstand is wordt inning door het LBIO voorkomen. Omdat hij dit niet doet neemt het LBIO de inning over en legt ook direct loonbeslag. Het loonbeslag wordt na twee dagen opgeheven maar de inning blijft gehandhaafd. De man klaagt over het direct overnemen van de inning zonder dat hij de kans krijgt om te betalen. Ook klaagt hij over het loonbeslag en de informatieverstrekking. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning mag overnemen op grond van het vaste beleid. Het directe loonbeslag vindt de ombudsman onredelijk omdat hij de achterstand al had betaald voor de inning. Verder moet het LBIO duidelijker aangeven dat met het eindigen van het loonbeslag niet ook de inning was geëindigd.
  Lees meer
 10. Rapport 8 februari 2016

  2016/011 LBIO neemt drastische maatregelen bij inning opslagkosten

  Nadat de inning van partneralimentatie op verzoek van de ex-partner was stopgezet, is een man het LBIO nog opslagkosten verschuldigd. Door middel van een beslaglegging op het huis van de man wil LBIO deze kosten verhalen en hierover dient hij een klacht in. De Nationale ombudsman vindt dat beslaglegging op het huis niet in verhouding staat tot het doel van het LBIO; het innen van opslagkosten en neemt met instemming kennis van de toezegging van het LBIO om de kosten van de beslaglegging voor eigen rekening te nemen.
  Lees meer