Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

36 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 12 december 2014

  Ombudsman zoekt contact met ouders over de politie-inzet bij problemen met de omgangsregeling

  Voor het onderzoek is de Nationale ombudsman op zoek naar ouders die problemen hebben met de omgangsregeling waarbij de politie betrokken is geweest. Dit kunnen zowel ouders zijn die zelf de politie hebben ingeschakeld, als ouders van wie de ex-partner de…
  Lees meer
 2. Rapport 19 september 2018

  2018/075 LBIO verklaart klacht ongegrond zonder vooraf naar vrouw te luisteren

  Een moeder klaagt erover dat het LBIO haar verzoek om de alimentatie te verhogen niet juist heeft behandeld. In de brief die het LBIO aan de vader stuurde stonden verkeerde bedragen, en het LBIO heeft geen actie genomen om dat recht te zetten. Vervolgens heeft het LBIO de bemiddeling stopgezet. Toen zij daarover een klacht indiende bij het LBIO, werd die ongegrond verklaard zonder dat ze gehoord was. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO onvoldoende naar de vrouw heeft geluisterd en haar klacht niet behoorlijk behandeld heeft. Hij acht de klacht dan ook deels gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 23 augustus 2011

  2011/260: Vader klaagt dat CA onvoldoende heeft geholpen in omgangsregeling met zijn in Duitsland wonende zoon

  Gescheiden vader wil omgang met zijn zoontje die in Duitsland bij de moeder woont. Hij schakelt de hulp in van de Centrale Autoriteit (CA) voor een internationale omgangsregeling. Maar de Centrale Autoriteit kan niets voor hem doen want die is niet bevoegd voor de inhoud van de omgangsregeling. De Nationale ombudsman vindt het te prijzen dat de CA de man op alle mogelijke manieren van dienst is geweest zoals het vertalen van stukken. Wel vindt hij dat de CA de klachtbehandeling sneller had moeten afhandelen.
  Lees meer
 4. Rapport 22 februari 2012

  2012/025: Vader klaagt over handelen RvK in onderzoek omgangsregeling tussen hem en zijn kinderen

  Gescheiden vader van drie jonge kinderen klaagt over de Raad voor de Kinderbescherming (de Raad). De moeder heeft de rechter gevraagd om eenhoofdig gezag, terwijl de Libanees/Nederlandse vader vindt dat de kinderen bij de moeder weg moeten. De moeder vreest voor ontvoering. De rechter vraagt een advies aan de Raad. Maar door de wachtlijsten duurt het een half jaar voordat het onderzoek wordt gestart, uiteindelijk heeft de vader de kinderen vijf jaar niet gezien. De Nationale ombudsman vindt dat het onderzoek van de Raad onzorgvuldig is geweest omdat al bij het eerste gesprek met verzoeker de mogelijkheid van ontvoering als reëel werd aangenomen op basis van het advies van het Centrum Internationale Kinderontvoering zonder daarover éérst met de vader te spreken. Daarmee was de toon gezet en verkeerde de vader in een zeer nadelige positie om weer omgang te kunnen krijgen met zijn kinderen.
  Lees meer
 5. Rapport 5 juli 2011

  2011/201: RvdK informeert vader niet over uitvoering uitspraak hof inzake omgangsregeling met zoon

  Een echtpaar scheidt. Zij hebben een zoon. De Raad voor de Kinderbescherming adviseert de rechtbank om de zoon te laten wonen bij zijn moeder, en een omgangsregeling vast stellen met de vader. De vader gaat in beroep bij het Gerechtshof 's Hertogenbosch. Het hof vindt het raadsrapport onvoldoende onderbouwd. Ook de klachtencommissie vindt dat de inhoud van het rapport beter toetsbaar moet zijn. De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de Raad bij objectieve twijfel aan de kwaliteit van het rapport snel maatregelen neemt. In dit geval heeft de Raad de vader niet laten weten wat er is gedaan met de uitspraken van het Hof en de klachtencommissie. Dat gebeurde pas na interventie door de ombudsman. De ombudsman beveelt de Raad aan om in soortgelijke gevallen standaard het gerechtshof te informeren en een aantekening te maken op het raadsdossier over uitspraken van de klachtencommissie, de kinderrechter en/of het Gerechtshof over de kwaliteit van het raadsrapport. Ook beveelt hij aan om af te wegen of aanvullende maatregelen nodig zijn en om iedereen daarover te informeren.
  Lees meer
 6. Rapport 11 november 2010

  2010/326: Moeder klaagt dat LJ&R rechterlijke uitspraak over omgangsregeling onvoldoende uitvoert

  Verzoekster is na een zeer problematische periode gescheiden van de vader van haar kind. De onderlinge strijd had tot gevolg dat de zoon onder toezicht is gesteld door het Leger des Heils.

  Lees meer
 7. Column 4 augustus 2018

  Wat is privé?

  Het gaat niet goed tussen Jeroen* en Christa*. Twintig jaar huwelijk eindigt met heftige ruzies en Jeroen gaat weg. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Want Jeroen en Christa delen de zorg voor de kinderen. En de spanningen en ruzies blijven. Ten…
  Lees meer
 8. Onderzoek 30 juni 2015

  2015/096 Veiligheid voorop - de rol van de politie bij omgangsregelingen

  Als mensen scheiden, spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen. Als er problemen ontstaan rond die regelingen, bijvoorbeeld als een van beide ouders de regeling niet nakomt, dan wordt nogal eens de politie ingeschakeld. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen onderzocht wat de rol van de politie zou moeten zijn. Mogen ze een kind fysiek weghalen bij een van de ouders? Blijven ze verre van deze problemen? Wat vinden ouders? Wat vindt de politie?
  Lees meer
 9. Column 11 juli 2015

  Trekken aan kinderen

  Als mensen scheiden spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen. Dat kan tot problemen leiden als één van beide ouders zich niet aan de afspraken houdt. Ronald* vertelt: 'Net na de scheiding mocht ik mijn kinderen negen maanden niet…
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 2 juli 2015

  Onduidelijkheid over rol politie bij niet nakomen omgangsregelingen

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, en de Kinderombudsman, Marc Dullaert, pleiten voor duidelijkheid over de rol van de politie wanneer een omgangsregeling na een echtscheiding niet wordt nagekomen. Uit hun onderzoek 'Veiligheid voorop!' blijkt…
  Lees meer