Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

28 resultaten gevonden

 1. Rapport 8 mei 2018

  2018/028 Gemeente Nijmegen verstrekt ten onrechte persoonsgegevens en geeft hier onvoldoende duidelijkheid over

  Een man ontvangt begin en eind 2016 een op naam gestelde brief. De gemeente Nijmegen heeft hiervoor persoonsgegevens uit de BRP verstrekt. De klacht wordt gegrond verklaard door de gemeente, maar het blijft onduidelijk aan wie en op welke grond de gegevens zijn verstrekt. De ombudsman vindt dat een gemeente die persoonsgegevens verstrekt (op verzoek) aan een burger duidelijkheid moet kunnen geven. Pas tijdens het onderzoek van de ombudsman is dat gebeurd. Ook zijn de regels van de privacywetgeving van toepassing. De gemeente heeft in deze zaak niet behoorlijk gehandeld.
  Lees meer
 2. Rapport 3 april 2018

  2018/011 Gemeente Nijmegen informeert niet juist over plannen rondom de verondieping van de Zandse plas

  Een man klaagt over de wijze waarop de gemeente Nijmegen hem heeft geïnformeerd over de verondieping van de Zandse plas en de aard van het slib dat de gemeente daarvoor wil gebruiken. De man vroeg dit aan de gemeente omdat hij een bouwkavel nabij de plas wilde kopen. De ombudsman stelt een onderzoek in. En oordeelt dat van de gemeente verwacht had mogen worden dat was nagegaan wat de man onder vervuild slib verstond. Dan had de gemeente direct duidelijkheid kunnen scheppen. De ombudsman acht de klacht dan ook gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 19 april 2018

  2018/022 Gemeente Nijmegen handelt niet transparant in ontzamelingsprocedure van 664 kunstwerken

  Een vrouw is het niet eens met de gang van zaken bij het ontzamelen van een kunstcollectie door museum Y. De kunstenaar was haar oom. Eigenaar van de collectie is de gemeente Nijmegen. Deze geeft het museum toestemming de collectie te schenken aan een neef van de echtgenote van de kunstenaar die de familie niet kent. De vrouw vindt de klachtbehandeling van de gemeente hierover niet voldoende. De ombudsman oordeelt dat de gemeente de ontzamelingsprocedure beter had kunnen voorbereiden en transparanter had kunnen zijn en vindt de klachten dan ook gegrond.
  Lees meer
 4. Instantie 16 juli 2018

  Omgevingsdienst Regio Nijmegen

 5. Rapport 12 oktober 2017

  2017/113 Gemeente Nijmegen houdt zich aan regels bij klachtbehandeling van veelschrijver

  Een inwoner van Nijmegen heeft een sterke interesse voor straatnaamgeving in zijn gemeente. Hij stuurt regelmatig brieven met adviezen en suggesties. Als de gemeente niet juist of volledig reageert, dient hij daarover klachten in. Ook de klachtbehandeling door de gemeenteraad verloopt naar zijn mening niet goed. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente het klachtrecht goed hanteert en dat de burgemeester daar voldoende op toeziet.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Column 23 december 2017

  Naar boven

  De moeder van Kees* woont met haar 82 jaar nog steeds in hetzelfde huis als waar Kees is opgegroeid. Het is een fijne, veilige buurt met een winkelcentrum om de hoek. Mensen blijven er lang wonen en kijken naar elkaar om. Kees' moeder woont er dus heel…
  Lees meer
 7. Rapport 18 februari 2015

  2015/023 Gemeente Nijmegen wacht niet te lang met publiceren verkeersmaatregelen Vierdaagse

  Een man klaagt dat het college van burgemeester en wethouders in Nijmegen met het publiceren van verkeersmaatregelen voor de Vierdaagse wacht tot negen dagen vóór de daadwerkelijke uitvoering. Hij kan dan nog wel een bezwaarschrift indienen, maar de behandeltermijn daarvan is zes weken. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat het college voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het eerder aankondigen van de verkeersmaatregelen niet mogelijk is. Dit gezien het feit dat het definitieve verkeersdraaiboek vanwege late aanpassingen voor dit grote evenement niet eerder klaar kan zijn. Negen dagen is voldoende tijd om een uitspraak van de rechter te kunnen krijgen op een voorlopige voorziening.
  Lees meer
 8. Rapport 19 november 2014

  2014/172 Gemeente Nijmegen had klacht over invoering betaald parkeren in woonwijk in behandeling moeten nemen

  Een man woont in een wijk waarin de gemeente Nijmegen betaald parkeren heeft ingevoerd. De man klaagt dat de gemeente hierbij niet heeft gehandeld volgens de 'Spelregels invoering betaald parkeren’ die de gemeenteraad heeft vastgesteld. De gemeente neemt de klacht niet in behandeling, omdat de beslissing om betaald parkeren in te voeren niet de man in het bijzonder treft maar de hele buurt en omdat de klacht zich richt op beleidsuitvoering in het algemeen. De Nationale ombudsman overweegt dat over de 'Parkeernota Nijmegen 2013-2017’ en de ‘Spelregels invoering betaald parkeren’ als algemeen beleid niet kan worden geklaagd. Maar voor de beslissing om betaald parkeren in deze wijk te kunnen invoeren is een wijziging van het Aanwijzingsbesluit nodig. Dit Aanwijzingsbesluit is niet aan te merken als beleid of beleidsuitvoering in het algemeen, maar als een specifieke aangelegenheid en als een gedraging tegen de man. Hij moet kunnen klagen als hij vindt dat bij de totstandkoming van dat Aanwijzingsbesluit is gehandeld in strijd met de door de raad geformuleerde spelregels.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 26 april 2016

  Brandpunt over noodopvang Heumensoord: een reconstructie

  Wat voor een paar weken als noodoplossing was bedacht, werd een verblijf van 7 maanden. Het omstreden tentenkamp voor 3000 vluchtelingen in Heumensoord sluit binnenkort haar deuren. Vele asielzoekers woonden maanden in de opvang zonder bericht over hun…
  Lees meer