Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

137 resultaten gevonden

 1. Rapport 17 december 2014

  2014/216 Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie weigert zonder voldoende motivering incidenteel verlof TBS

  Een man is veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. De kliniek vraagt voor hem incidenteel verlof aan bij de Dienst Justitiële Inrichtingen zodat de man aanwezig kan zijn bij de crematie van zijn stiefopa. De kliniek vermeldt in de aanvraag dat de man een tijd bij zijn stiefopa heeft gewoond en dat ze een goede band hadden; afscheid kunnen nemen kan de behandeling van de man ten goede komen. De man heeft bovendien eerder geen afscheid kunnen nemen van zijn overleden biologische opa. Maar het verlof wordt afgewezen, omdat het verzoek niet binnen de Verlofregeling TBS valt. Een uitzondering is niet mogelijk, omdat niet was gebleken dat de stiefopa een pedagogische rol heeft gespeeld. De man dient hier een klacht over in bij de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, maar deze wordt niet in behandeling genomen. De Nationale ombudsman vindt dat de staatssecretaris duidelijker had moeten uitleggen waarom aan de argumenten van de kliniek voorbij is gegaan en waarom een zeer hechte band tussen de man en zijn stiefopa en diens substantiële bijdrage aan de opvoeding had moeten blijken.
  Lees meer
 2. Rapport 12 december 2014

  2014/195 Gemeente Vianen verklaart klacht over grondverkoop ongegrond zonder voldoende motivering

  Een man dient namens de VVE een klacht in bij de gemeente Vianen over de verkoop van 'snippergroen' tegenover het appartementencomplex vanwege de vrees dat het uitzicht achteruit gaat na de verkoop. De gemeente verklaart de klacht ongegrond, waarna de man bij de Nationale ombudsman klaagt dat gemaakte afspraken tussen hem en de verantwoordelijk wethouder onvoldoende zijn meegewogen bij de beslissing. Ook klaagt hij erover dat de gemeente achteraf te makkelijk heeft gesteld dat de verkoop niet in het kader van het project 'Buiten Gewoon' is gebeurd. De ombudsman constateert dat er ruimte is ontstaan voor meer interpretaties omdat de gemeente de gemaakte afspraken niet eenduidig op schrift heeft gezet. De gemeente erkent dat onvoldoende is gemotiveerd waarom de verkoop van dit specifieke stuk grond niet binnen het project 'Buiten Gewoon' valt. De ombudsman vindt het een miskenning dat de man niet als belanghebbende bij dit collegebesluit was beschouwd.
  Lees meer
 3. Rapport 18 april 2016

  2016/037 Belastingdienst schiet tekort in toetsing van bezwaar en geeft geen goede motivering

  Een man maakt bezwaar tegen een aanslag inkomstenbelasting. Hij stelt dat de Belastingdienst rekening moet houden met een verlies dat hij heeft geleden door de verkoop van een pand. Het bezwaar wordt gedeeltelijk gegrond verklaard. De man gaat in beroep maar dit wordt afgewezen wegens het niet volledig betalen van het griffiegeld. De ombudsman onderzoekt de wijze van toetsing die de Belastingdienst hanteert en beoordeelt deze als niet goed gemotiveerd en te beperkt.
  Lees meer
 4. Rapport 5 maart 2012

  2012/029: Man klaagt over gebrek aan motivering voor opgelegd algeheel gebouwenverbod

  Bijstandsgerechtigde uit Heerlen wordt door de gemeente niet meer begeleid naar werk. De man reageert beledigend en agressief en krijgt een gebouwenverbod voor onbepaalde tijd. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de man dat verbod kreeg. Hij doet de aanbeveling het verbod, dat inmiddels anderhalf jaar geldt, per direct op te heffen.
  Lees meer
 5. Rapport 19 februari 2018

  2018/006 Belastingdienst moet ingaan op alle gronden in beroepschrift, maar mag wel zekerheid verlangen bij uitstel van betaling

  Een vrouw vraagt om uitstel betaling belastingschuld maar dit wordt afgewezen vanwege onvoldoende zekerheid voor diezelfde schuld. Ze tekent beroep aan maar ook dit wordt afgewezen waarna zij een klacht indient. De Nationale ombudsman vindt dat de Belastingdienst voldoende zekerheid mag vragen bij uitstel van betaling. De ombudsman vindt echter ook dat de Belastingdienst in de motivering voor de afwijzing alle gronden voor het beroep had moeten adresseren.
  Lees meer
 6. Rapport 4 mei 2011

  2011/140: Korpschef acht klacht over bekeuring ongegrond zonder motivering te geven

  Man brengt via een binnenweg van Aalten naar Dinxperlo met de auto zijn kleinzoon naar de peuterschool. Op een driesprong is een verkeerscontrole en de man krijgt een bekeuring voor het negeren van een inrijverbod. De man zegt dat de politie hem gewenkt heeft om die kant op te rijden, maar de politie ontkent dit. De Nationale ombudsman kan de gebeurtenis niet reconstrueren, want zowel de man als de politie hebben beiden een geloofwaardig verhaal, maar deze verhalen staan lijnrecht tegenover elkaar. De ombudsman onthoudt zich dan ook van een oordeel. Wel vindt de ombudsman dat de klachtencommissie haar oordeel dat de klacht ongegrond was niet voldoende heeft onderbouwd
  Lees meer
 7. Rapport 2 oktober 2017

  2017/111 UWV moet beslissing pandverbod zorgvuldiger nemen

  Man heeft een onaangenaam gesprek met een arbeidsdeskundige van het UWV. Hij wordt door een beveiliger het gebouw uit begeleid en krijgt een pandverbod van twee jaar. De Nationale ombudsman vindt dat een ingrijpende maatregel als een pandverbod zorgvuldig moet worden genomen, onder andere met hoor en wederhoor. Hij heeft er kennis van genomen dat het UWV betere informatie geeft over hoe wordt omgegaan met agressief gedrag van burgers.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 16 november 2017

  2017/129 Onvoldoende uitleg over weigeren (automatische) kwijtscheldingen door gemeenschappelijke regelingen

  Dit rapport behandelt twee cases over twee verschillende gemeenschappelijke regelingen. Casus 1: Een man vraagt om kwijtschelding van lokale belastingen bij Cocensus te Alkmaar. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij over voldoende inkomsten zou beschikken. Hij klaagt erover dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid haar handelen en besluiten duidelijk en begrijpelijk moet uitleggen. Casus 2: Een man krijgt bericht van het GBLT te Zwolle dat hij niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding lokale belastingen omdat hij te veel vermogen heeft. Er wordt niet aangegeven op basis van welke gegevens dat is besloten. De ombudsman vindt dat de burger geen recht heeft op automatische kwijtschelding, maar wel mag verwachten dat het GBLT op zijn minst de informatie deelt waarover het beschikt.
  Lees meer
 9. Rapport 16 augustus 2017

  2017/084 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet aanvraag taxikentekenplaat in behandeling nemen

  Een inwoner van Bonaire heeft een taxi- en busbedrijf met drie voertuigen, maar slechts één taxiplaat. Hij verzoekt het OLB om zijn bedrijf twee extra taxikentekenplaten te verstrekken. Zijn aanvraag wordt afgewezen met als motivering een artikel van de Eilandsverordening. De ombudsman ziet niet in hoe uit dit artikel moet blijken dat de uitgifte van meerdere taxikentekenplaten niet mogelijk is. Hij vindt dat het OLB de aanvraag alsnog moet behandelen en het besluit correct moet motiveren.
  Lees meer
 10. Nieuwsbericht 18 april 2017

  Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid,…
  Lees meer