Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

90 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 juni 2018

  2018/044 Gemeente Emmen handelt onvoldoende pro-actief na herhaaldelijke meldingen overlast

  Een vrouw heeft al jaren overlast van de hondenopvang die door haar buurvrouw wordt gerund. Ze vraagt de gemeente herhaaldelijk om hulp maar krijgt geen eenduidig antwoord. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de vrouw niet voldoende heeft meegenomen in het proces en haar onvoldoende heeft geïnformeerd over ondernomen acties, verrichte controles en de (on)mogelijkheden van de gemeente. Daardoor bleef het voor de vrouw onduidelijk wat zij al dan niet van de gemeente kon verwachten.
  Lees meer
 2. Rapport 5 september 2018

  2018/066 Politie Noord-Nederland moet gedragslijn naar klagende man bijstellen

  Man vraagt bij de politie Noord-Nederland op hoe zijn meldingen zijn geregistreerd. Hij heeft zes jaar daarvoor diverse meldingen gedaan, onder andere over zijn buren. Er zijn meldingen 'verdwenen' en de politie past de 'nood en dood regeling' (uitsluitend bij nood contact opnemen met de politie) op hem toe, terwijl hij dat niet wist. De ombudsman vindt dat de politie niet jarenlang een aparte werkwijze via een vaste politie-ambtenaar had mogen hanteren.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 9 november 2018

  Vier speerpunten voor professionele klachtbehandeling door gemeenten

  De Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, geeft lokale overheden vier speerpunten mee voor klachtbehandeling in onder meer het sociaal domein. Het rapport 'Vier speerpunten voor klachtbehandeling bij gemeenten' vormt daarmee een verdere uitwerking van…
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 14 april 2011

  Ombudsman ontvangt 600 meldingen over zorgkantoren

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, heeft 612 meldingen ontvangen over zorgkantoren. Voor een onderzoek naar de kwaliteit van de AWBZ-uitvoering door zorgkantoren opende hij in maart een meldpunt waar burgers hun positieve en negatieve ervaringen…
  Lees meer
 5. Rapport 28 oktober 2015

  2015/155 Politie Oost-Nederland heeft voldoende grond om woning te betreden na meldingen vermeende hennepkwekerij

  Een man en zijn partner huren het voorhuis van een boerderij. Er ontstaat een conflict tussen hen en de bewoners van het achterhuis. De man doet bij de politie meerdere meldingen van vernieling en bedreiging door zijn buurman. De politie grijpt niet in. De politie krijgt een anonieme melding én een melding van de buurman van een vermeende hennepkwekerij in de woning van de man. Er wordt echter geen hennepkwekerij aangetroffen als de politie een hennepgeur waarneemt op het toilet van de buurman. De man klaagt erover dat de politie ten onrechte afgaat op informatie van de buurman en een inval in zijn woning heeft gedaan. Volgens de Nationale ombudsman vormden de gedane meldingen en de waargenomen hennepgeur voldoende grond om de woning te betreden.
  Lees meer
 6. Tekstpagina 9 oktober 2018

  Bereikbaar voor alle burgers?

  'Wees duidelijk over een gedragslijn' Remco Pieters* woont met zijn vrouw in een fijn huis. Maar ook al is het huis nog zo fijn, hij heeft ook met zijn buren te maken. En daar heeft hij pech mee. Hij vindt dat ze te veel lawaai maken. Muziek, deuren,…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 20 november 2017

  Herkent en behandelt Defensie integriteitsklachten voldoende?

  De Nationale ombudsman vraagt de minister van Defensie hoe wordt omgegaan met de behandeling van klachten over integriteit. Recentelijk werd bekend dat meldingen van drie militairen over uit de hand gelopen ontgroeningen niet serieus zijn genomen. In…
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 18 juli 2017

  Burger krijgt steeds meer plek in werk Rijksinspecties

  Het is Rijksinspecties de afgelopen jaren doorgaans goed gelukt zich meer te richten op burgers, in plaats van alleen op degenen die onder hun toezicht staan. Zo besteden zij in hun dienstverlening en contacten met burgers doorlopend aandacht aan…
  Lees meer
 9. Rapport 17 mei 2011

  2011/147: Man klaagt over behandeling IGZ van meldingen kwakzalverij en medische strafbare feiten

  Man meldt vier zaken van kwakzalverij en mogelijke strafbare feiten bij de IGZ, maar de IGZ pakt ze niet adequaat op en houdt hem niet goed op de hoogte. De Nationale ombudsman heeft in eerdere rapporten (bv 2009/250 De IGZ: een papieren tijger ) geoordeeld dat de communicatie tussen IGZ en de burger onvoldoende transparant is. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat de IGZ bezig is het meldingenproces te verbeteren. Daarnaast doet de ombudsman de aanbeveling om te bevorderen dat de bijzonder opsporingsambtenaren van de IGZ aangiften van strafbare feiten altijd moeten opnemen.
  Lees meer
 10. Rapport 21 maart 2013

  2013/025: Klacht over discriminerend handelen politie na gelijktijdige meldingen mishandeling door man en zijn ex

  Man haalt zijn zoontje van zes maanden op bij zijn ex-partner. Zij valt hem aan en hij doet aangifte van mishandeling. Dezelfde avond nog wordt hij van huis opgehaald en aangehouden wegens mishandeling. Zijn ex heeft eveneens aangifte gedaan. Hij zit een nacht in de politiecel. De Nationale ombudsman vindt dat op basis van de gesprekken met de man en zijn ex en de inschatting van hun beider gemoedstoestand de politie reden had om verschillend op te treden. Hij vindt niet dat er sprake is van een verschil op basis van geslacht.
  Lees meer