Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

17 resultaten gevonden

 1. Rapport 20 maart 2018

  Rapportbrief: UWV vernietigt onterecht geluidsopname van telefoongesprek

  Een vrouw klaagt erover dat het UWV een telefoongesprek met haar heeft verbroken. Het UWV beluistert de geluidsopname van het telefoongesprek en verklaart haar klacht ongegrond. Daarna wordt de opname vernietigd. De ombudsman vraagt het UWV om geluidsopnamen van telefoongesprekken op te nemen in het klachtendossier, als deze bij de klachtbehandeling zijn beluisterd. De vrouw kan haar klacht nu niet meer laten heroverwegen. (2017.28743)
  Lees meer
 2. Vraag 27 november 2014

  Mag ik een geluidsopname maken van een gesprek met een medewerker van de Nationale ombudsman?

  Dat is toegestaan, tenzij het gaat om een bemiddelingsgesprek. We stellen het wel op prijs als u ons laat weten dat u een opname maakt. Bekijk ook onze spelregels voor het maken van geluidsopnamen ( rapport 2014/166 ).
  Lees meer
 3. Column 27 november 2014

  IND weigert geluidsopname

  Mevrouw Ramans is advocaat en wil een gesprek met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) opnemen met haar telefoon. De vraag rijst of dit is toegestaan. Overheidsinstanties gaan heel verschillend om met verzoeken om een geluidsopname te maken. Om…
  Lees meer
 4. Rapport 26 november 2014

  2014/174 Politie Eenheid Rotterdam mocht in proces-verbaal inhoud geluidsopname vastleggen

  Een vrouw verlaat haar vriend met haar kindje en doet bij de politie van de Eenheid Rotterdam aangifte van telefonisch geuite bedreiging door haar vriend. De politieambtenaar beluistert een geluidsopname die de vrouw van de bedreiging heeft gemaakt en neemt deze met een microfoon op. De politieambtenaar legt in het proces-verbaal vast dat de man heeft gedreigd zijn vriendin en kindje te vermoorden als ze hem zouden verlaten. De man weet niets van deze aangifte en treft bij thuiskomst zijn vriendin en kindje niet aan. Hij wil aangifte van vermissing doen en gaat naar de politie. Die houdt hem direct aan wegens bedreiging. De man staat hiervoor terecht bij de politierechter . Tijdens de zitting zijn de fragmenten van de bedreiging op de geluidsopname onverstaanbaar, waarna de politierechter de man vrijspreekt. De man klaagt erover dat de politieambtenaar de bedreigingen geciteerd heeft in het proces-verbaal. De Nationale ombudsman stelt vast dat op de, voor het onderzoek naar de klacht, verbeterde versie van de geluidopname de bedreiging van de man redelijk duidelijk te horen is. De ombudsman vindt het aannemelijk dat er tijdens de opname door de politie iets is misgegaan en ziet niet in welk belang de politieambtenaar – met steeds consistente verklaringen over de vermeende bedreigingen - heeft om de waarheid niet weer te geven.
  Lees meer
 5. Rapport 20 maart 2015

  2015/052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname

  Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan. De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes. Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND. Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk. De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden, en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen. Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest. Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname.
  Lees meer
 6. Rapport 27 juni 2018

  2018/045 Omgevingsdienst Regio Nijmegen moet bij klachtbehandeling persoonlijk contact uitgangspunt maken

  Een echtpaar klaagt bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) over een gesprek met een toezichthouder. De ODRN verklaart alleen op basis van de verklaring van de toezichthouder de klacht ongegrond en neemt geen aanvullend contact op met het echtpaar. De Nationale ombudsman vindt dat bij klachtbehandeling persoonlijk contact moet worden opgenomen. Nu heeft het echtpaar geen gelegenheid gekregen om hun standpunt naar voren te brengen. Alleen wanneer er geen twijfel over de feiten bestaat, kan zonder nader onderzoek duidelijk zijn dat een klacht ongegrond is.
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 27 november 2014

  Ombudsman maakt spelregels voor het maken van geluidsopnamen

  De Nationale ombudsman heeft spelregels opgesteld als burgers gesprekken met medewerkers van overheidsinstanties willen opnemen. Als een burger een gesprek wil opnemen, dan moet hij dat wel van tevoren melden.
  Lees meer
 8. Rapport 4 maart 2015

  2015/038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren

  De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht. Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering. Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport. Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk, wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft. De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep, zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt.
  Lees meer
 9. Jaarverslag 19 maart 2015

  Uw Nationale ombudsman dichtbij

  Het jaarverslag 2014 geeft een overzicht van alle activiteiten gericht op het dichter bij elkaar brengen van burger en overheid. U vindt hier het verslag aan de Tweede Kamer, verhalen van burgers, portretten van medewerkers, cijfers, jaarbrieven en een…
  Lees meer
 10. Rapport 7 september 2012

  2012/142: IND wijst verzoek advocaat, tot maken van geluidsopnames bij asielzaken, af

  Advocaat van vreemdelingen vraagt de Immigratie- en Naturalisatiedienst om geluidsopnamen te maken van het gehoor van de vluchteling of om een tweede tolk zodat hij de vertaling kan laten controleren. De Nationale ombudsman heeft in een eerder rapport (2012/041) gesteld dat het zonder meer verbieden van het maken van geluidsopnamen van gesprekken met overheidsinstanties in strijd is met de vereiste transparantie. Bij het maken van geluidsopnamen van het nader gehoor wordt iedereen er beter van: de vreemdeling, de tolk en de IND zelf. Het meenemen van een tweede tolk, waartegen wel bezwaren bestaan, is dan niet meer nodig, aldus de ombudsman.
  Lees meer