Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

46 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 12 december 2018

  Co-ouders beter geïnformeerd over aanvragen kindgebonden budget

  De SVB en Belastingdienst gaan (aanstaande) co-ouders duidelijker informeren over het feit dat alleen de ouder die aanvrager van de kinderbijslag is, recht heeft op kindgebonden budget. Dit hebben zij afgesproken met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen…
  Lees meer
 2. Rapport 23 december 2013

  2013/205: RvK neemt niet relevante informatie op in rapportage i.h.k.v. echtscheiding

  Vader is met de moeder van zijn kind in een juridische procedure verwikkeld onder meer over het gezag over en omgang met het kind. De Raad voor de Kinderbescherming heeft hiervoor onderzoek gedaan en advies uitgebracht. In het rapport is een gesprek met de therapeut van de moeder. De therapeut oordeelt daarin over de man en geeft advies. De man klaagt erover dat dit in het rapport staat, terwijl hij de therapeut nooit heeft gezien of gesproken. De ombudsman oordeelt dat van de Raad verwacht mag worden geen informatie op te nemen in het rapport uit de tweede hand. Daar is hier sprake van omdat de therapeut de man niet kent. Dergelijke informatie mag niet onderdeel van het advies.
  Lees meer
 3. Nieuwsbericht 20 februari 2018

  Merendeel gemeenten met zoektermijn voor bijstandsaanvragers van 27+ past werkwijze aan

  De meeste van de twaalf gemeenten die een zoektermijn hanteerden voor bijstandsaanvragers van 27 jaar of ouder, hebben hun werkwijze aangepast. Zij volgen daarmee de aanbeveling van de Nationale ombudsman op om de wet rond het hanteren van een zoektermijn…
  Lees meer
 4. Rapport 5 juli 2018

  2018/048 Gemeente Pijnacker-Nootdorp schendt privacy door geluidsopnamen zonder toestemming te beluisteren en te verwerken

  Een man en vrouw liggen in echtscheiding. Ze vragen ieder voor zich en voor hun kinderen hulp aan de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Een kernteam gaat hen helpen met het maken van een ouderschapsplan en omgangsregeling. De man stuurt het kernteam via Whatsapp geluidsopnamen van de hevige ruzies met zijn ex-vrouw. De opnamen worden afgeluisterd en gemeld aan de Jeugdbeschermingstafel zonder de vrouw hierover te informeren. De vrouw klaagt erover dat haar privacy is geschonden. De Nationale ombudsman vindt dat het kernteam de kwestie slechts juridisch heeft bekeken en de vrouw niet fatsoenlijk heeft behandeld.
  Lees meer
 5. Column 4 augustus 2018

  Wat is privé?

  Het gaat niet goed tussen Jeroen* en Christa*. Twintig jaar huwelijk eindigt met heftige ruzies en Jeroen gaat weg. Maar daarmee zijn de problemen niet opgelost. Want Jeroen en Christa delen de zorg voor de kinderen. En de spanningen en ruzies blijven. Ten…
  Lees meer
 6. Rapport 8 februari 2017

  2017/016 Burgemeester gemeente Aa en Hunze laat conflict onnodig escaleren door onvoldoende te luisteren

  Bij een net gescheiden man staat een wijkagent met het echtscheidingsdossier voor de deur om enkele spullen uit de inboedel op te halen. De man schrikt erg van dit bezoek en vraagt om de volgende dag terug te komen. Dan verschijnen er drie andere personen, waaronder een medewerker van de gemeente. Hij weigert de gevraagde spullen mee te geven. Later hoort hij dat zijn ex-partner de burgemeester heeft ingeschakeld, die vervolgens een medewerker heeft gevraagd de situatie te bekijken. Ondanks zijn vragen blijft het onduidelijk waarom dit is gebeurd. Ook in de interne klachtenprocedure krijgt hij geen gehoor. Hij klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. De burgemeester heeft de geboden mogelijkheden om het conflict te de-escaleren niet aangegrepen. De ombudsman vraagt de burgemeester om opnieuw het gesprek aan te gaan en alsnog zijn excuses te maken.
  Lees meer
 7. Rapport 20 oktober 2015

  2015/151 LBIO wekt verkeerde indruk door onvolledige informatie over betaling alimentatie

  Een gescheiden vrouw dient een verzoek in bij het LBIO om de alimentatie inning voor haar zoon van 18 jaar over te nemen. De vader wil de bijdrage namelijk rechtstreeks aan de zoon betalen. Het LBIO kiest volgens de moeder partij voor de vader door hem uit te leggen hoe de zoon kan regelen dat de vader hem rechtstreeks kan betalen. De Nationale ombudsman vindt de informatieverstrekking aan beide ouders niet volledig. De vader had zonder meer aan de moeder moeten betalen, omdat de zoon het formulier mede heeft ondertekend. Vanwege de klacht van de vrouw en de onduidelijkheid of de zoon het geld zelf wil ontvangen, heeft het LBIO nog geen beslissing genomen.
  Lees meer
 8. Onderzoek 30 juni 2015

  2015/096 Veiligheid voorop - de rol van de politie bij omgangsregelingen

  Als mensen scheiden, spreken ze een omgangsregeling af voor hun minderjarige kinderen. Als er problemen ontstaan rond die regelingen, bijvoorbeeld als een van beide ouders de regeling niet nakomt, dan wordt nogal eens de politie ingeschakeld. De Kinderombudsman en de Nationale ombudsman hebben samen onderzocht wat de rol van de politie zou moeten zijn. Mogen ze een kind fysiek weghalen bij een van de ouders? Blijven ze verre van deze problemen? Wat vinden ouders? Wat vindt de politie?
  Lees meer
 9. Rapport 24 juli 2017

  2017/089 LBIO moet meer aandacht hebben voor zorgvuldige formulering van betalingsverzoeken alimentatie

  Een gescheiden man heeft een achterstand in de betaling van partneralimentatie. Hij klaagt erover dat het LBIO de maand oktober 2016 in een brief van 26 september 2016 al als achterstand heeft aangemerkt. Ook klaagt hij erover dat het LBIO zich niet heeft gehouden aan de toezegging om het dossier aan te houden tot na de uitspraak van de rechter. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de nog te betalen alimentatie in oktober 2016 niet over een kam moeten scheren met de achterstallige alimentatie. De klacht over de gedane toezegging is ook gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 25 februari 2015

  2015/035 Regionale politie-eenheid Oost-Nederland had zich onpartijdig moeten opstellen in echtscheidingszaak

  Een man zit in een echtscheidingsprocedure. Een politieambtenaar uit de regionale eenheid Oost-Nederland meldt hem dat het door de aanstaande ex-vrouw opgelegde contactverbod oneindig doorloopt. Ook meldt deze ambtenaar bij Bureau Jeugdzorg dat de man zijn aanstaande ex-vrouw stalkt. De man klaagt dat de politie hierdoor partijdig handelt. De Nationale ombudsman vindt dat de opmerking dat het contactverbod oneindig doorloopt te ver gaat en dat de toon van de brief niet bijdraagt aan het beeld dat de politie zich onpartijdig opstelt. Het is bovendien niet aan de politie om de man te kwalificeren als stalker. Ook heeft de politiechef de interne behandeling van de klacht ten onrechte opgeschort.
  Lees meer