Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

11 resultaten gevonden

 1. Rapport 6 maart 2017

  2017/033 Officier van Justitie geeft curator onterecht inzage in strafdossier

  Na zijn vertrek bij een omroep X wordt een man verdacht van het (mede)plegen van fraude bij deze omroep. De omroep gaat failliet. De man klaagt dat het Functioneel Parket de curator toestemming heeft gegeven zijn strafdossier in te zien en ook informatie uit het strafdossier heeft verstrekt. De Nationale ombudsman is na onderzoek van mening dat de minister van Justitie niet de juiste wettelijke rechtvaardiging heeft voor deze toestemming en acht zijn klacht gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 7 september 2016

  2016/084 Gemeente Katwijk gaat tot inschrijving over zonder contact op te nemen met curator

  Een man is curator van iemand (curandus) die al jaren onder curatele staat. De curandus moet een deel van zijn toeslag terugbetalen, omdat er nog ook twee andere personen op zijn adres staan ingeschreven. De curandus heeft toestemming gegeven voor deze inwoning. Volgens de curator hebben deze personen nooit op dit adres gewoond. Hij klaagt erover dat de gemeente niet zorgvuldig heeft gehandeld rond de inschrijving van de personen in de BRP. Hij wijst erop dat iemand die onder curatele staat niet bevoegd is om te tekenen voor toestemming. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente had moeten nagaan of de hoofdbewoner onder curatele stond en vervolgens contact moeten opnemen met de curator. De gemeente heeft inmiddels gezorgd voor een mooie maatwerkoplossing voor nu en in de toekomst.
  Lees meer
 3. Rapport 21 december 2017

  2017/148 Openbaar Ministerie te Limburg weigert rechterlijke uitspraak bij faillissement uit te voeren

  moet het Openbaar Ministerie (OM) het in beslag genomen geldbedrag naar de curator overmaken. Het OM weigert dit. De curator klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. Ook klaagt hij over de trage wijze van reageren van het OM op zijn verzoeken om teruggave om zo het faillissement af te ronden. De Nationale ombudsman vraagt het OM en de minister om zo snel mogelijk in overleg te gaan met de curator om tot een oplossing te komen.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 6 september 2017

  "Hoezo MijnOverheid?" – Tips voor problemen met MijnOverheid en de Berichtenbox

  De Nationale ombudsman ontvangt steeds meer klachten over overheidsinstanties die digitaal berichten versturen. Een grote groep mensen raakt daardoor in de problemen. Post van de SVB, de RDW, het UWV of de gemeente wordt gemist met nadelige gevolgen, zoals…
  Lees meer
 5. Column 9 december 2017

  Overheid, digitaliseren doe je samen!

  "Ik begin er niet aan uit angst dat ik het niet snap en eraan vast zit"; "Op de pc gaat alles veel makkelijker fout dan op papier"; "Ze willen liever geen contact met je". Zomaar een paar uitspraken van mensen die met de ombudsman contact opnamen over de…
  Lees meer
 6. Column 9 september 2017

  Hoezo MIJNOverheid?!

  Koen* (35) heeft jaren geleden zijn MijnOverheid-account al geactiveerd. Handig, zo'n digitale brievenbus. Hij kreeg zijn post ook nog op papier, dus hij keek eigenlijk nooit meer in zijn Berichtenbox. Opeens ontvangt hij tot zijn schrik een aanmaning voor…
  Lees meer
 7. Rapport 31 maart 2015

  2015/050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten

  Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd. Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken. Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen.
  Lees meer
 8. Rapport 17 juni 2014

  2014/061: CAK laat man met vermogen te lang in onzekerheid over eigen bijdrage voor Zorg met Verblijf

  Man woont al ruim 20 jaar in een AWBZ-instelling. Hij heeft uit erfenis vermogen waarvan hij moet rondkomen, zonder uitkering of ander inkomen. Hij ontvangt van het CAK in april 2013 voor het eerst een beschikking dat hij eigen bijdrage Zorg met Verblijf is verschuldigd voor €152 per maand. Dit omdat per 1 januari 2013 de wet is gewijzigd waardoor ook een deel van het vermogen meetelt bij het berekenen van de eigen bijdrage. Zijn broer maakt, als curator, bezwaar namens hem. Ondanks herhaaldelijk verzoek geeft het CAK geen uitsluitsel over de definitieve eigen bijdrage omdat er geen belastingaangifte is gedaan en het CAK moet afgaan op gegevens van de Belastingdienst. De man hoeft echter geen aangifte te doen omdat de aanslag nihil zou zijn. De Nationale ombudsman vindt dat het CAK de man te lang in onzekerheid laat en geen maatwerkoplossing heeft gezocht. Hij doet de aanbeveling om een oplossing te zoeken om de verstrekte gegevens te verifiëren.
  Lees meer
 9. Column 14 juni 2014

  Dubbel pech door failliete kinderopvang en verrekening huurtoeslag

  Eva is een alleenstaande moeder van drie kinderen. Ze komt net rond van een bijstandsuitkering en haar huurtoeslag. Haar schrik is dan ook groot als ze een brief ontvangt van de Belastingdienst. Daarin staat dat ze bijna € 24.000 terug moet betalen aan…
  Lees meer
 10. Column 18 januari 2014

  Snel persoonlijk contact

  Justin* heeft een verstandelijke beperking en woont in een zorginstelling. Hij krijgt een persoonsgebonden budget (PGB) van het zorgkantoor om zijn zorg te betalen. Govert* is de curator van Justin. Hij regelt Justins financiële en persoonlijke zaken. Het…
  Lees meer