Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

45 resultaten gevonden

 1. Rapport 7 april 2014

  2014/030: Niet onafhankelijke klachtbehandeling bij bezwaarprocedure bouwvergunning

  Inwoner van de gemeente Aalsmeer heeft een aantal procedures lopen tegen de gemeente. In zijn dossier van de gemeente vindt hij een brief waarin staat dat de gemeente de communicatie tussen hem en de gemeente wil inperken omdat hij een onevenredig groot beslag legt op de organisatie. De Nationale ombudsman vindt deze maatregelen in dit geval evenredig. Wel had de brief niet in dit bezwaardossier mogen zitten. Ook vindt de ombudsman dat door de samenstelling van de klachtencommissie de schijn van partijdigheid is gewekt.
  Lees meer
 2. Rapport 20 juni 2013

  2013/072: Tijdens een bezwaarprocedure vordert Belastingdienst Kinderopvangtoeslag toch terug

  Vrouw kan de huur niet meer betalen omdat de Belastingdienst lopende termijnen van huur- en zorgtoeslag en kindgebonden budget heeft verrekend met een terugvordering van de kinderopvangtoeslag. Maar de vrouw had een bezwaarschrift ingediend tegen de terugvordering en er was uitstel van betaling verleend. De Belastingdienst mag dan niet verrekenen. Dat doen ze toch. De Nationale ombudsman vindt dat de ontstane situatie het directe gevolg is van die verrekeningen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de Belastingdienst de aan de kinderopvanginstelling uitbetaalde bedragen alsnog aan de vrouw betaaldbetaald.
  Lees meer
 3. Rapport 27 december 2017

  2017/149 Discrete informatie, transparantie bij adoptie

  Vrouw heeft toestemming van de Centrale Autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden om een kind uit buitenland te adopteren, maar die wordt ingetrokken na een negatief advies van de Raad voor Kinderbescherming. De vrouw wordt pas in de bezwaarprocedure op de hoogte gesteld van de risicofactoren die de Raad heeft aangegeven. De Nationale ombudsman vindt dat de Raad de vrouw eerder en duidelijker openheid van zaken had moeten geven. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat de verantwoordelijk minister zowel de cliënten als de Raad op gelijke wijze schriftelijk zal informeren over de redenen van het verzoek om aanvullend onderzoek.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 16 juni 2016

  Defensie voldoet niet aan zorgplicht bij Bosnië-veteraan

  Defensie heeft een veteraan onvoldoende begeleid na zijn ziekmelding. Hij heeft geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend gekregen en is ook niet in het kader van zijn re-integratie begeleid. Hierdoor is hij in grote problemen beland.…
  Lees meer
 5. Rapport 7 november 2016

  2016/099 UWV Amsterdam stuurt complete medische dossier naar werkgever zonder selectie te maken

  Een vrouw meldt zich ziek bij haar werkgever. Na haar zwangerschapsverlof kan ze nog niet aan het werk. Haar werkgever meldt de vrouw ziek bij het UWV omdat je bij ziekte tijdens zwangerschap recht kunt hebben op een Ziektewetuitkering. Het UWV wijst de aanvraag af. De werkgever maakt bezwaar. Mevrouw geeft toestemming om de relevante medische stukken naar haar werkgever te sturen. Ze klaagt erover dat het UWV alle beschikbare informatie heeft verstuurd zonder een selectie te maken. De Nationale ombudsman vindt de toestemming onvoldoende specifiek. Mevrouw heeft geen toestemming gegeven om het hele medische dossier door te sturen. De ombudsman vraagt het UWV haar werkwijze zodanig aan te passen zodat duidelijk is op welke bestaande en toekomstige stukken de toestemming is gebaseerd.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 6. Nieuwsbericht 10 november 2011

  Studenten teveel bijverdiend in 2008?

  Op 1 november 2011 heeft staatssecretaris Zijlstra de Tweede Kamer een brief gestuurd over een onderzoek dat hij had laten doen naar de aard en omvang van aantallen studenten die in 2008 de bijverdiengrens zouden hebben overschreden. Hij concludeert dat er…
  Lees meer
 7. Rapport 30 augustus 2017

  2017/097 UWV mag medische informatie doorsturen maar informeert daar niet goed over

  Een arbeidsongeschikte vrouw ontdekt dat het UWV medische informatie naar haar ex-werkgever heeft gestuurd. De ombudsman stelt vast dat de informatie naar de gemachtigde van de werkgever is gegaan. De gemachtigde mag de informatie volgens de Wet WIA inzien. Het UWV heeft de vrouw daarover niet goed geïnformeerd
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Nieuwsbericht 16 mei 2011

  Ombudsman vindt veel bezwaarprocedures ongezond

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, presenteert vandaag, maandag 16 mei, een bezwaarwijzer voor overheden en burgers. De bezwaarwijzer maakt duidelijk hoe overheden en burgers verstandig kunnen omgaan met de mogelijkheden van bezwaar. Voor burgers…
  Lees meer
 9. Rapport 12 juni 2017

  2017/070 Gemeente Meerssen moet verkeersbesluit nemen om weg af te sluiten

  Gemeente Meerssen sluit bij wijze van een proef een weg af. Een man klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat er hier vooraf geen verkeersbesluit is genomen. De ombudsman begrijpt het belang om de verkeersveiligheid te verbeteren, maar vindt dat de gemeente ondanks de onveilige situatie wel een verkeersbesluit had moeten nemen. Door op deze manier te handelen wordt de burger een rechtsgang ontnomen.
  Lees meer
 10. Rapport 3 oktober 2014

  2014/131 Gemeente moet voldoende kans bieden voor effectief bezwaar tegen evenementenvergunning

  Man stelt dat het onmogelijk was een effectieve bezwaarprocedure te doorlopen tegen een verleende vergunning voor een jaarlijks terugkerend techno-housefestival door de gemeente De Bilt. De vergunning van drie mappen dik was vijf dagen voor de start van het evenement verleend. Het evenement is dan al uitverkocht en er worden al podia opgebouwd. In die dagen had overleg moeten plaatsvinden tussen verzoeker en een advocaat, onderzoek door een rechter, een hoorzitting en een uitspraak. De man stelt dat de gemeente het belang van de organisator van het evenement zwaarder heeft laten wegen dan zijn belang. De Nationale ombudsman is het met hem eens. Ook het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening was op deze korte termijn geen reële mogelijkheid meer. De gemeente zegt toe dat ze er in nieuw evenementenbeleid rekening mee zal houden de burger voldoende mogelijkheid te geven procedurele kansen te benutten.
  Lees meer