Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

152 resultaten gevonden

 1. Rapport 29 december 2015

  2015/185 DUO had kunnen voorkomen dat studente alsnog kosten voor onterechte beslaglegging moet betalen

  DUO laat wegens openstaande schulden een deurwaarder een beslag leggen op de bankrekening van een studente. Door gewijzigd beleid blijkt het beslag onterecht maar ondanks betaling in termijnen worden er toch deurwaarderskosten in rekening gebracht. De Nationale ombudsman vind dat DUO de studente en de deurwaarder had moeten inlichten dat de deurwaarderskosten niet voor rekening van de verzoekster zouden komen.
  Lees meer
 2. Onderzoek 2 november 2013

  2013/150: Eigen onderzoek naar beslaglegging periodieke inkomsten door gerechtsdeurwaarders

  De Nationale ombudsman ontving in 2012 en 2013 een toenemend aantal klachten over beslaglegging door gerechtsdeurwaarders op periodieke inkomsten zoals loon en uitkering. Burgers klaagden erover dat deurwaarders de beslagvrije voet te laag vaststellen en deze niet met terugwerkende kracht willen corrigeren. Een andere klacht was dat deurwaarders de beslagvrije voet niet toepassen bij beslag op Nederlandse inkomsten van in het buitenland wonende personen en bij beslag op zorgtoeslag, huurtoeslag en voorlopige teruggaaf.
  Lees meer
 3. Rapport 12 april 2012

  2012/061: Man klaagt over kosten voor deurwaarder bij beslaglegging op zijn woning

  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) heeft de inning van kinderalimentatie bij een gescheiden vader overgedragen aan een deurwaarder. Eerder al bracht de Nationale ombudsman rapport 2011/195 uit over een kwestie van deze man met het LBIO. De deurwaarder heeft beslag gelegd op zijn woning, maar er was al een betalingsregeling over de deurwaarderskosten. De Nationale ombudsman vindt dat een overheidsinstantie die opdracht heeft gegeven om beslag te leggen verantwoordelijk is voor de informatieverstrekking. Zie ook rapport 2011/265.
  Lees meer
 4. Rapport 2 augustus 2017

  Rapportbrief: Zorginstituut Nederland schakelt te snel een deurwaarder in

  Een man woont in België en werkt in Nederland. Hij heeft een betalingsregeling met het Zorginstituut Nederland voor een openstaand bedrag aan premie voor zijn zorgverzekering. Er gaat iets mis met de automatische incasso en het Zorginstituut stuurt vervolgens voor de betaling van de laatste twee bedragen afzonderlijke brieven. Door problemen met de postbezorging ontvangt de man slechts de betalingsherinneringen voor één van de bedragen. Hij betaalt het bedrag meteen. Het Zorginstituut schakelt een deurwaarder in voor de inning van het laatste bedrag. De deurwaarder legt beslag op het inkomen van de man en brengt daarvoor extra kosten in rekening. Het Zorginstituut erkent uiteindelijk achteraf dat het persoonlijk contact had moeten opnemen met de man alvorens een deurwaarder in te schakelen. (2016.45150)
  Lees meer
 5. Rapport 20 juni 2017

  2017/073 Verkoop van in beslag genomen machines door Belastingdienst terecht maar de manier waarop niet

  Een man klaagt over de Belastingdienst. Om een belastingschuld van twee bedrijven te innen, hebben zij beslag gelegd op machines die eigendom waren van een derde partij. Deze machines worden vervolgens verkocht. De man is het niet eens met de verkoop en de manier waarop deze verkocht worden. Na onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de onderhandse verkoop zonder toestemming gegrond. Maar de klacht over de verkoop van de in beslag genomen machines is niet gegrond.
  Lees meer
 6. Rapport 6 januari 2011

  2011/011: Belastingdienst vergist zich in omschrijving aanslagen bij verlofaanvraag beslaglegging

  Verzoeker exploiteerde een taxi - bedrijf. In het kader van het landelijk interventieproject AxiTaxi vond in 2009 onderzoek naar zijn boekhouding plaats. Naar aanleiding van dit onderzoek werden aanslagen opgelegd en gecorrigeerd.

  Lees meer
 7. Rapport 31 januari 2017

  2017/014 OM weigert geld terug te geven

  Het OM Den Haag heeft bij een verdachte beslag gelegd op €1.630. Het OM wil dit laten verrekenen met openstaande boetes van de man. De man heeft tegen het beslag een beklag ingediend en de rechter heeft geoordeeld dat het OM het aan hem moet teruggeven. De Nationale ombudsman vindt het onbehoorlijk dat het OM de uitspraak van de rechter naast zich heeft neergelegd, dan had het OM in cassatie moeten gaan.
  Lees meer
 8. Rapport 29 september 2016

  2016/089 Gemeente Tiel biedt echtpaar onvoldoende hulp na aanmelding bij schuldhulpverlening

  Een echtpaar vraagt schuldhulpverlening aan bij de gemeente Tiel. De afhandeling duurt lang. Er ligt beslag op de uitkering van meneer. De gemeente vindt dat ze eerst moeten zorgen dat de Belastingdienst het beslag opheft om tot een stabiel inkomen te komen. Mevrouw vindt dat die taak bij de gemeente hoort en klaagt erover dat de gemeente geen hulp biedt. De bestaande schuldregelingsovereenkomst moet volgens de Nationale ombudsman voldoende zijn om het beslag op de uitkering tijdelijk op te heffen. De ombudsman vraagt zich wel af waarom het noodzakelijk is om het beslag van de uitkering op te heffen. De gemeente start uiteindelijk het schuldhulpverleningstraject, maar heeft het echtpaar onnodig lang in onzekerheid gelaten.
  Lees meer
 9. Column 18 maart 2017

  Alles loopt in het honderd

  Judith* heeft grote financiële problemen. Hele grote, serieuze problemen. Ze heeft immense schulden. Ze heeft een nul-urencontract en verdient dus onregelmatig wat geld. Maar dit is niet genoeg om de schulden van af te lossen. Ze woont samen met haar vrien…
  Lees meer
 10. Column 15 oktober 2016

  Schulden, maar geen hulp

  Annie* en Ted* hebben schulden. Teds eenmanszaak is failliet gegaan en hij raakt arbeidsongeschikt. Ze verkopen hun huis, maar met een restschuld. Ze raken achter met betalen van hun zorgverzekering en belastingen. Ook andere schuldeisers kloppen aan. Anni…
  Lees meer