Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

64 resultaten gevonden

 1. Rapport 24 juli 2017

  2017/089 LBIO moet meer aandacht hebben voor zorgvuldige formulering van betalingsverzoeken alimentatie

  Een gescheiden man heeft een achterstand in de betaling van partneralimentatie. Hij klaagt erover dat het LBIO de maand oktober 2016 in een brief van 26 september 2016 al als achterstand heeft aangemerkt. Ook klaagt hij erover dat het LBIO zich niet heeft gehouden aan de toezegging om het dossier aan te houden tot na de uitspraak van de rechter. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de nog te betalen alimentatie in oktober 2016 niet over een kam moeten scheren met de achterstallige alimentatie. De klacht over de gedane toezegging is ook gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 3. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 4. Rapport 20 oktober 2015

  2015/151 LBIO wekt verkeerde indruk door onvolledige informatie over betaling alimentatie

  Een gescheiden vrouw dient een verzoek in bij het LBIO om de alimentatie inning voor haar zoon van 18 jaar over te nemen. De vader wil de bijdrage namelijk rechtstreeks aan de zoon betalen. Het LBIO kiest volgens de moeder partij voor de vader door hem uit te leggen hoe de zoon kan regelen dat de vader hem rechtstreeks kan betalen. De Nationale ombudsman vindt de informatieverstrekking aan beide ouders niet volledig. De vader had zonder meer aan de moeder moeten betalen, omdat de zoon het formulier mede heeft ondertekend. Vanwege de klacht van de vrouw en de onduidelijkheid of de zoon het geld zelf wil ontvangen, heeft het LBIO nog geen beslissing genomen.
  Lees meer
 5. Rapport 14 mei 2012

  2012/082: LBIO int alimentatie onrechtmatig, erkent zijn fout, maar verzuimt teruggaaf te regelen

  Een vader maakt met zijn dochter afspraken over het stoppen van de kinderalimentatie zolang ze bij haar tante en oom woont. De moeder verzoekt het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) om de kinderalimentatie over die periode te gaan innen bij de vader. Het LBIO negeert het verweer van de vader en legt loonbeslag om de kinderalimentatie te innen en te betalen aan de dochter. De vader wil dat geld terug, maar het LBIO laat hem weten dat het zelf maar moet maar terug proberen te krijgen van zijn dochter. De Nationale ombudsman vindt dat, ook al ziet het LBIO geen juridische mogelijkheden om de fout ten opzichte van de vader recht te zetten zich coulanter had moeten opstellen en bedenken hoe ze een rol kunnen spelen in het oplossen van het probleem. De ombudsman heeft er met instemming kennis van genomen dat het LBIO het geïnde bedrag aan de vader heeft vergoed.
  Lees meer
 6. Rapport 19 september 2018

  2018/075 LBIO verklaart klacht ongegrond zonder vooraf naar vrouw te luisteren

  Een moeder klaagt erover dat het LBIO haar verzoek om de alimentatie te verhogen niet juist heeft behandeld. In de brief die het LBIO aan de vader stuurde stonden verkeerde bedragen, en het LBIO heeft geen actie genomen om dat recht te zetten. Vervolgens heeft het LBIO de bemiddeling stopgezet. Toen zij daarover een klacht indiende bij het LBIO, werd die ongegrond verklaard zonder dat ze gehoord was. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO onvoldoende naar de vrouw heeft geluisterd en haar klacht niet behoorlijk behandeld heeft. Hij acht de klacht dan ook deels gegrond.
  Lees meer
 7. Rapport 24 juli 2017

  2017/088 LBIO heeft onvoldoende oog voor positie van man bij overnemen alimentatie-inning

  Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) laat een man weten de alimentatie-inning over te nemen, omdat er volgens zijn ex-partner en meerderjarige dochter een achterstand zou zijn. De man klaagt over de manier waarop het LBIO heeft gereageerd op zijn tegenargumenten. Ook klaagt hij erover dat hij zelf met ex-partner en dochter moet verrekenen wat het LBIO te veel heeft betaald. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO bij het zoeken naar een oplossing onvoldoende oog heeft gehad voor de positie van de man.
  Lees meer
 8. Column 26 januari 2013

  Teveel betaalde alimentatie terug

  Richard* betaalt al jaren €954 partneralimentatie aan zijn ex-vrouw Pascalle. Op een goede dag ontdekt hij dat hij volgens een uitspraak van de rechter €895 hoeft te betalen en sinds 2010 €915. Dat is flink minder. Pascalle weigert het teveel betaalde…
  Lees meer
 9. Rapport 24 mei 2011

  2011/156: Waterschap rekent ten onrechte alimentatie mee bij berekening betalingscapaciteit

  Inwoonster van Zeeland vraagt het waterschap Zeeuwse Eilanden om kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Het waterschap weigert dat omdat de vrouw voldoende geld heeft. Het waterschap gaat ervan uit dat zij elke maand € 250,- alimentatie ontvangt. Maar dat ontvangt zij in werkelijkheid niet. Ondanks allerlei inspanningen lukt het haar niet om die alimentatie te innen. De Nationale ombudsman vindt het niet redelijk om dit bedrag bij haar inkomen op te tellen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het waterschap de geïnde bedragen zal teruggeven.
  Lees meer
 10. Rapport 23 juni 2011

  2011/187: LBIO weigert vergoeding juridische bijstand bij onjuist teruggevorderde alimentatie

  Een vrouw is een paar jaar geleden gescheiden van de vader van haar zoon. De zoon gaat bij haar wonen. De vader is verplicht om kinderalimentatie te betalen. Op verzoek van de vrouw neemt het LBIO de inning over. De ex-partner maakt hiertegen bezwaar en het LBIO draait de inning terug en vordert de al betaalde alimentatie weer terug van de vrouw. Zij klaagt hierover bij de Nationale ombudsman. In rapport 2010/189 constateert hij dat het LBIO een fout heeft gemaakt. De advocaat van de vrouw vraagt hierop het LBIO om ook de juridische kosten te vergoeden. Het LBIO weigert dit. De ombudsman vindt dat het LBIO deze weigering niet goed motiveert en in redelijkheid niet tot de beslissing kan komen om het verzoek van de vrouw geheel af te wijzen. De gemaakte kosten zijn volgens de ombudsman niet gering in tegenstelling tot de opvatting van het LBIO.
  Lees meer