Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

30 resultaten gevonden

 1. Rapport 16 augustus 2017

  2017/085 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet voorwaarden omtrent taxivergunning openbaar maken

  En man dient in 2002 een aanvraag in voor een taxivergunning voor Bonaire en wordt op een wachtlijst geplaatst. In 2014 blijkt dat zijn naam er niet op staat, hij wordt alsnog op de eerste plek op de wachtlijst geplaatst. In 2016 heeft hij nog steeds niets gehoord over zijn verzoek om een taxivergunning. De ombudsman verzoekt het OLB om de voorwaarden omtrent een taxivergunning openbaar te maken en de man zo spoedig mogelijk te laten weten wanneer hij een taxivergunning krijgt.
  Lees meer
 2. Tekstpagina 7 mei 2015

  Voor leveranciers

  Zaken doen met de Nationale ombudsman Hier leest u hoe de Nationale ombudsman te werk gaat bij het verlenen van opdrachten en het aangaan van contracten met leveranciers. Deze aanpak geldt ook voor de Kinderombudsman en de Veteranenombudsman. Inkoopbeleid…
  Lees meer
 3. Rapport 16 augustus 2017

  2017/084 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet aanvraag taxikentekenplaat in behandeling nemen

  Een inwoner van Bonaire heeft een taxi- en busbedrijf met drie voertuigen, maar slechts één taxiplaat. Hij verzoekt het OLB om zijn bedrijf twee extra taxikentekenplaten te verstrekken. Zijn aanvraag wordt afgewezen met als motivering een artikel van de Eilandsverordening. De ombudsman ziet niet in hoe uit dit artikel moet blijken dat de uitgifte van meerdere taxikentekenplaten niet mogelijk is. Hij vindt dat het OLB de aanvraag alsnog moet behandelen en het besluit correct moet motiveren.
  Lees meer
 4. Rapport 16 augustus 2017

  2017/086 Openbaar lichaam Bonaire (OLB) moet burger op de hoogte houden van een vergunningsaanvraag

  Een man wil op Bonaire als buschauffeur werken en vraagt in 2012 een vergunning aan voor zijn autobus. Hij krijgt een ontvangstbevestiging maar ontvangt geen reactie op zijn aanvraag. Hij informeert meerdere keren naar de voortgang maar komt niet verder. De ombudsman adviseert het OLB met klem om burgers goed op de hoogte te houden van een aanvraag en de normen van goede informatieverstrekking te hanteren.
  Lees meer
 5. Rapport 16 februari 2017

  2017/021 Man koopt auto bij Domeinen zonder eerst veiling te bezoeken

  Een man koopt een auto bij Domeinen Roerende Zaken voor € 7.100. Hij wil van de koop afzien als hij bij het ophalen ziet dat er hagelschade op de auto zit. De koop wordt ontbonden met oplegging van een boete van € 1.420. Hij klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat de hagelschade niet was vermeld in de kavelomschrijving in de catalogus. De ombudsman vindt dat het kopen van de auto voor rekening en risico van de man komt. Hij heeft de veiling niet bezocht en daardoor een risico genomen. Verder vindt de ombudsman de boete niet onredelijk. Hij neemt er kennis van dat Domeinen op haar site de boetetabel bij ontbindingen heeft opgenomen.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 28 juni 2010

  Ombudsman: optreden IGZ tegen kleine intensive care-afdelingen zorgt voor onnodige onrust

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, vindt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in 2007 voor onnodige onrust heeft gezorgd bij ziekenhuizen en patiënten door onduidelijke communicatie en onzorgvuldige berichtgeving over de intensive care…
  Lees meer
 7. Rapport 3 juli 2012

  2012/108: Man klaagt over informatieverstrekking voorwaarden visumaanvraag Nlse ambassade Rabat

  Man nodigt zijn schoonzus uit Marokko uit voor een vakantie in Nederland omdat zij net haar middelbare school heeft afgesloten. De Nederlandse ambassade in Rabat weigert haar visum kort verblijf onder meer omdat de ambassade vermoedt dat zij niet op tijd terugkeert. Onduidelijk is op die website dat de aanvrager zelf duidelijk moet maken dat hij of zij tijdig weer naar Marokko zal terugkeren. Hij doet de aanbeveling om dat te verbeteren.
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 15 oktober 2009

  Ombudsman start onderzoek naar optreden inspectie tegen kleine intensive care-afdelingen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, start een onderzoek naar de handelwijze van de inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) rondom haar onderzoek naar de kwaliteit van intensive care-afdelingen bij kleinere ziekenhuizen. De Vereniging van…
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 8 april 2015

  2015/066 Minister van Defensie had advocaat moeten informeren dat klacht niet binnen de gestelde termijn afgehandeld zou worden

  Een advocaat in militaire zaken, klaagt erover dat de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) telecommunicatie tussen hem en een tweetal van zijn cliënten heeft getapt of opgenomen. De Nationale ombudsman oordeelt op basis van de verstrekte en geverifieerde informatie dat deze klacht feitelijke grondslag mist. Verder klaagt de advocaat erover dat de minister van Defensie zijn klacht over de MIVD niet binnen de daarvoor gestelde termijn heeft afgehandeld. De ombudsman constateert dat klachtafhandeling in totaal te lang heeft geduurd. Van de minister had mogen worden verwacht dat zij, toen bleek dat de afhandeling van de klacht niet binnen de na verdaging geldende termijn zou kunnen plaatsvinden, verzoeker uit eigen beweging en onder opgaaf van reden hiervan in kennis had gesteld. In zijn klachtbrief aan de minister heeft verzoeker de minister ook verzocht om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden de minister het tappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken toelaatbaar acht. De minister deed verzoeker de toezegging om deze vraag in een separate brief te beantwoorden, maar is dit niet nagekomen. De ombudsman ziet hierin aanleiding voor een aanbeveling aan de minister van Defensie om de aan verzoeker gedane toezegging om zijn vraag bij separate brief te beantwoorden alsnog binnen vier weken na te komen.
  Lees meer
 10. Rapport 17 maart 2015

  2015/049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen

  Een werkzoekende man vraagt via de chatfunctie van Werkm@p aan het UWV of hij op een aanbod van een stageplek mag ingaan. De adviseur werk van het UWV antwoordt in de chatsessie dat dan zijn uitkering wordt verlaagd navenant het aantal stage-uren. De man ziet af van de stage. Daarna ontdekt hij dat andere werkzoekenden wel stage lopen zonder korting op de uitkering. In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden. Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe.
  Lees meer
  Onderwerpen: