Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

226 resultaten gevonden

 1. Rapport 14 maart 2017

  2017/036 Officier van justitie heeft behandeling valse aangifte niet getraineerd

  Een man klaagt over de zaaksofficier van justitie van het arrondissementsparket Den Haag. De ex-vrouw van de man zou valse aangifte hebben gedaan. Hiertegen heeft de man op zijn beurt aangifte gedaan. De betrokken zaaksofficier zou de afhandeling van zijn aangifte opzettelijk hebben getraineerd. De ombudsman acht delen van de klacht over de vertraging van de behandeling van de aangifte deels gegrond. Maar hij is ook van mening dat de zaaksofficier de behandeling niet opzettelijk heeft getraineerd. Deze zaaksofficier heeft het vereiste van integriteit niet geschonden.
  Lees meer
 2. Rapport 16 augustus 2016

  Brief: Politie weigert terecht aangifte op te nemen

  Een man krijgt een boete voor het rijden door rood licht. Hij gaat in beroep bij de officier van justitie omdat hij zeker weet dat hij niet door rood heeft gereden. Maar hij wil ook aangifte doen tegen de politieambtenaar die de boete heeft uitgeschreven, want volgens de man probeerde de politieman hem te naaien en wilde hij stoer doen naar zijn collega. De ombudsman vindt het in dit geval terecht dat de politie (nog) geen aangifte heeft opgenomen. Wat de man aanvoert is nog niet heel concreet. Verder kan hij zijn bezwaren tegen de boete aan de officier van justitie en later aan de rechter voorleggen. Als in die procedure duidelijk wordt dat de agent heeft gelogen, dan kan hij altijd nog aangifte doen. Als hij nu al aangifte doet, opent dat weer een mogelijkheid voor de betrokken politieambtenaar om een aangifte tegen de man te doen van een valse aangifte. De ombudsman vindt dit een onwenselijk scenario. (Dossiernummer: 2016.23869)
  Lees meer
 3. Rapport 20 juni 2018

  2018/043 Politie niet duidelijk over beschikbaar stellen faciliteiten aan politieman die als burger aangifte doet

  Een man klaagt over de gang van zaken door de politie bij de afhandeling van een aangifte van smaad en laster tegen hem door een politieman. Zijn klacht hierover bij de politie werd als niet ontvankelijk verklaard omdat de politieman de aangifte als privépersoon had gedaan en niet als politieman. Dit ondanks dat hij werkte met casemanager "Geweld tegen politieambtenaren' en deze officieel briefpapier van de politie gebruikte. De Nationale ombudsman vindt het onjuist dat de klacht niet in behandeling werd genomen. Hij neemt met instemming kennis van de conclusie dat de politie voortaan zorgvuldiger zal afwegen of faciliteiten verleend of beschikbaar worden gesteld als een politiefunctionaris als privépersoon een dergelijk traject start.
  Lees meer
 4. Rapport 29 augustus 2017

  Rapportbrief: Politie houdt man 'aan het lijntje' na aangifte

  Een man doet aangifte en informeert in de daarop volgende negen maanden zo'n tien keer naar de stand van zaken. De politie laat weten dat zij meerdere zaken in behandeling hebben, zij nog bezig zijn met de zaak, en hij een en ander moet afwachten. Dan blijkt uiteindelijk dat nooit aangifte is opgenomen, en de politie de man dus steeds 'aan het lijntje heeft gehouden'. Dat kan natuurlijk niet. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond.
  Lees meer
 5. Rapport 18 juli 2013

  2013/090: Asielzoekster klaagt over omgang van politie inzake aangifte van mensenhandel

  Een vrouw met de Soedanese nationaliteit klaagt over de wijze waarop politie, Openbaar Ministerie (OM) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in 2011 zijn omgegaan met haar wens om aangifte te doen als slachtoffer van mensenhandel. Toen zij uiteindelijk aangifte kon doen werd niet gehandeld volgens de speciale regeling voor slachtoffers van mensenhandel. Uit het onderzoek van de Nationale ombudsman komt naar voren dat er voldoende aanknopingspunten waren in het verhaal van de vrouw als mogelijk slachtoffer van mensenhandel en van uitbuiting aan te merken. De Nationale ombudsman heeft de indruk dat de politie en het Openbaar Ministerie zich in de aanpak hebben laten leiden door beduchtheid voor misbruik van de regeling rond mensenhandel.
  Lees meer
 6. Rapport 29 juni 2015

  2015/104 Gemeente Valkenswaard doet aangifte tegen burgers

  In het Dommelkwartier in Valkenswaard moeten 206 huizen worden gebouwd, inwoners van de gemeente, actief in de Vereniging Bewust Ongerust zijn daar tegen. De projectontwikkelaar doet aangifte tegen bestuursleden van de Vereniging omdat zij in de procedure bij de Raad van State een vervalst rapport zouden hebben ingebracht. Uitsluitend op basis van de door de projectontwikkelaar verstrekte informatie doet ook de gemeente Valkenswaard aangifte, terwijl de bestuursleden van niets weten. Op dat moment publiceert het Eindhovens Dagblad al dat er geen sprake was van een vervalst rapport. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente onvoldoende integer heeft gehandeld door deze aangifte tegen inwoners van de gemeente te doen. Hij begrijpt hun wens tot openbare rehabilitatie.
  Lees meer
 7. Rapport 10 juni 2013

  2013/064: Man klaagt dat hij niet geïnformeerd is over seponeren van zijn aangifte

  Man komt bij een huis om daar zijn cd's op te halen die hij had uitgeleend. Daar krijgt hij ruzie met een andere man die uitloopt op een gevecht. De man doet aangifte van mishandeling en de politie seponeert dit zonder hem daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen en daarbij mee te delen wat hij kan doen als hij het er niet mee eens is. De Nationale ombudsman vindt het onbehoorlijk dat de man hiermee zijn procedurele mogelijkheden zijn ontnomen. Hij verwijst naar de spelregels voor de behandeling van slachtoffers in rapport 2012/200.
  Lees meer
 8. Rapport 7 juli 2015

  2015/109 Aangifte tegen de politie Den Haag

  Man fietst tijdens een sneeuwbui in Den Haag. Op een kruising rijdt hij voor een politieauto langs. De politieagent toetert, de fietser schrikt en valt. Als hij is opgestaan, geeft hij een klap op het dak van de politieauto. De politieagent doet aangifte van vernieling van de auto. Later belt zijn advocaat de politie omdat zij aangifte wil doen van mishandeling/poging doodslag tegen de agent. Het OM vraagt de politie om een proces-verbaal van dit telefoongesprek te maken en seponeert deze aangifte. De Nationale ombudsman vindt dat het niet noodzakelijk was dat er een proces-verbaal hiervan werd opgemaakt, maar het OM had wel de ruimte in haar bevoegdheid. De advocaat heeft het recht het proces-verbaal in te zien.
  Lees meer
 9. Column 10 januari 2009

  Aangifte spoorloos

  Mensenhandel. Jaarlijks worden in Nederland duizenden vrouwen op allerlei manieren uitgebuit. Gedwongen werken zij vaak in de prostitutie. Geestelijke en lichamelijke mishandeling komt daarbij vaak voor. Het tekent je leven als je slachtoffer wordt van…
  Lees meer
 10. Rapport 30 december 2015

  2015/186 Politie Midden-Nederland blijft onduidelijk over niet opnemen van aangifte en wegsturen van verzoekers

  Verzoekers leggen een verklaring af in een onderzoek van de sociale recherche over een buurman. De buurman raakt hiervan op de hoogte. Hij stuurt verzoekers dreigende sms-berichten. Na melding bij de politie worden ze klemgereden en bedreigd. Na meerdere pogingen om hiervan aangifte te doen wordt verzoeker weggestuurd bij het politiebureau. Vervolgens worden twee auto's in brand gestoken en vernielingen gepleegd aan de woning. De Nationale ombudsman vindt dat de wijkagent niet juist heeft gehandeld door de buurman niet zelf aan te spreken. Zo had hij een zorgvuldigere inschatting van de situatie kunnen maken. Verder heeft de politie zich onvoldoende ingespannen om te achterhalen welke politiemedewerkers verzoeker hebben weggestuurd van het politiebureau. De klachten zijn gegrond.
  Lees meer