Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

10 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 5 april 2016

  Belastingdienst te snel met digitaliseren van blauwe envelop

  De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. Bij het digitaliseren van het berichtenverkeer tussen de…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 25 november 2015

  Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop Belastingdienst

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen. De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Hij heeft hier sinds begin november 475 si…
  Lees meer
 3. Column 9 april 2016

  Papieren post blijft mogelijk

  Rosalie de la Cruz* is een alleenstaande vrouw die leeft van een minimum inkomen. Zij ontvangt daarnaast huur- en zorgtoeslag. Als er iets verandert in de toeslagen krijgt ze daar post over van de Belastingdienst. Op papier. Maar dan krijgt ze een bericht…
  Lees meer
 4. Onderzoek 4 april 2016

  2016/030 Het verdwijnen van de blauwe envelop

  De overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Bij digitalisering van overheidsdiensten moet de overheid ook oog houden voor mensen die moeite hebben met digitalisering. De Nationale ombudsman stelt dat deze mensen adequate ondersteuning moeten krijgen. Deze ondersteuning was bij de invoering van de Wet Elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst maar gedeeltelijk aanwezig. Daarnaast moeten mensen die geen hulp willen of kunnen vragen een bericht van de Belastingdienst op papier kunnen blijven krijgen. Bij de start van de digitalisering was dit niet mogelijk. Bij toekomstige digitaliseringsslagen moeten deze twee zaken vooraf geregeld zijn. Dat geldt voor de Belastingdienst en voor andere overheidsinstanties.
  Lees meer
 5. Nieuwsbericht 30 september 2003

  Communicatie burger-overheid moet beter

  De overheid reageert te traag op bezwaarschriften en klachten van burgers en laat vaak na om burgers over de behandeling van brieven tussentijds te informeren. Dat concludeert de Nationale ombudsman op grond van zijn onderzoek naar de manier waarop de rijk…
  Lees meer
 6. Rapport 28 oktober 2003

  2003/383

  Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling van de aanvraag tot afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) door de Visadienst van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ondergebracht bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, en

  Lees meer
 7. Rapport 27 januari 2004

  2004/028

  Verzoeker klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijmegen de door verzoeker op 24 oktober 2002 ingediende klachten over het niet uit eigen beweging openbaar maken van de inhoud van de e-mailberichten van het Minist

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 8. Rapport 2 april 2007

  2007/058

  In september en oktober 2005 zond verzoeker drie e-mails aan de Sectie Geluidhinder van het Commando Luchtstrijdkrachten van het Ministerie van Defensie. In deze e-mails klaagde hij over geluidhinder, veroorzaakt door militaire vliegtuigen.

  Lees meer
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 13 april 1999

  1999/158

  Op 15 april 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Schiedam, met een klacht over een gedraging van het regionale politiekorps Rotterdam-Rijnmond te Schiedam.
  Lees meer
  Onderwerpen: 
 10. Rapport 27 augustus 1999

  1999/369

  Op 24 november 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer S. te Leiden, met een klacht over een gedraging van Belastingdienst/Directie Particulieren Utrecht.
  Lees meer
  Onderwerpen: