Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

2 resultaten gevonden

 1. Rapport 16 november 2017

  2017/129 Onvoldoende uitleg over weigeren (automatische) kwijtscheldingen door gemeenschappelijke regelingen

  Dit rapport behandelt twee cases over twee verschillende gemeenschappelijke regelingen. Casus 1: Een man vraagt om kwijtschelding van lokale belastingen bij Cocensus te Alkmaar. Zijn verzoek wordt afgewezen omdat hij over voldoende inkomsten zou beschikken. Hij klaagt erover dat de afwijzing onvoldoende is gemotiveerd. De Nationale ombudsman vindt dat de overheid haar handelen en besluiten duidelijk en begrijpelijk moet uitleggen. Casus 2: Een man krijgt bericht van het GBLT te Zwolle dat hij niet in aanmerking komt voor automatische kwijtschelding lokale belastingen omdat hij te veel vermogen heeft. Er wordt niet aangegeven op basis van welke gegevens dat is besloten. De ombudsman vindt dat de burger geen recht heeft op automatische kwijtschelding, maar wel mag verwachten dat het GBLT op zijn minst de informatie deelt waarover het beschikt.
  Lees meer
 2. Rapport 18 mei 2016

  2016/047 GBLT wijst onterecht kwijtscheldingsverzoek gemeente- en waterschapsbelasting af

  Een vrouw krijgt bijstandsuitkering en vraagt de GBLT (Gemeenschappelijke Belastingdienst Locosensus Tricijn voor Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe) om kwijtschelding van de aanslagen gemeente- en waterschapsbelasting voor de jaren 2013 t/m 2015. Het verzoek voor 2014 wordt afgewezen, omdat de vrouw volgens hen over voldoende geld beschikt. Over 2013 kan zij namelijk belastingteruggaaf verwachten. Maar na ontvangst van de definitieve aanslag IB moet de vrouw alles terugbetalen. De Nationale ombudsman vindt dat het GBLT heeft moeten begrijpen dat haar inkomen nog niet vaststond en dat het een voorlopige teruggave betrof. Hij geeft de GBLT in overweging om de afwijzende beslissing te herzien en een nieuwe beslissing te nemen.
  Lees meer