Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

12 resultaten gevonden

 1. Rapport 19 september 2018

  2018/074 RDW past informatie over omwisselen buitenlands rijbewijs aan

  18-jarige Nederlandse studente woonde jarenlang in Thailand. Zij heeft een Thais rijbewijs en wil dat omwisselen in een Nederlands rijbewijs. Maar de gemeente, de Belastingdienst en de RDW sturen haar van het kastje naar de muur. Na onderzoek van de ombudsman zegt de RDW toe de informatie hierover in brieven en op de website te verbeteren. De ombudsman heeft hier met instemming kennis van genomen.
  Lees meer
 2. Rapport 30 juni 2017

  Rapportbrief: Politie Midden-Nederland moet medische verklaring opvragen bij discussie over verwonding door hondenbeet

  Naar aanleiding van de klacht van een echtpaar over hoe de politie Midden-Nederland onderzoek heeft gedaan naar de melding dat hun hond iemand had gebeten, heeft de Nationale ombudsman over deze werkwijze vragen gesteld aan de politiechef.

  Lees meer
 3. Rapport 30 januari 2017

  2017/012 CAK verwerkt wijzigingen in systeem niet tijdig en correct

  Een 87 jarige vrouw gaat na een verblijf in een verpleeghuis weer thuis wonen. Zij komt in aanmerking voor verlenging van de lage eigen bijdrage. Het verpleeghuis moet daarvoor een verklaring invullen, maar vult per abuis een foutieve periode in. Het CAK neemt die gegevens over in het systeem, waardoor er een hoge bijdrage wordt vastgesteld en in rekening wordt gebracht. Een nicht van de vrouw neemt direct contact op met het CAK. Het formulier zal worden aangepast, maar de automatische incasso is al onderweg. Een maand later komt er weer een factuur met de hoge bijdrage. Vervolgens maakt het CAK nog een administratieve fout, waardoor de vrouw ten onrechte een correctienota ontvangt en zij abusievelijk ruim 4600 euro krijgt teruggestort. Ook dit kon niet tijdig hersteld worden door het CAK. De nicht van de vrouw klaagt over de gang van zaken bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt dat de onjuiste informatie eerder gecorrigeerd had moeten worden en dat het CAK direct uit zichzelf maatwerk had moeten leveren. De ombudsman is inmiddels op de hoogte gesteld van de verbetermaatregelen door het CAK.
  Lees meer
 4. Nieuwsbericht 23 december 2010

  CVZ betaalt geld te traag terug bij uitvoering wanbetalersregeling

  Het CVZ betaalt onterecht ingevorderd geld soms pas na 15 weken terug aan mensen die door hun zorgverzekeraar zijn aangemeld als wanbetaler maar dit niet zijn. Hierdoor dupeert het CVZ mensen die vaak toch al in een financieel moeilijke situatie zitten.…
  Lees meer
 5. Rapport 29 oktober 2014

  2014/149 Openbaar lichaam Bonaire doet te lang over beslissing over schadevergoeding auto

  Man rijdt op Bonaire over een gat in de weg en beschadigt daarbij een velg. Hij stelt het openbaar lichaam Bonaire (OLB) schriftelijk aansprakelijk voor de schade. Als hij geen reactie krijgt, klopt hij aan bij de Nationale ombudsman. Ook die vraagt het OLB diverse keren tevergeefs te reageren. Ruim twee jaar na de aansprakelijkheidsstelling krijgt de man te horen dat de schade wordt vergoed. Voorafgaand aan deze beslissing had de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ) de man en de ombudsman wel geïnformeerd dat er schadeclaimbeleid werd opgesteld, maar de afhandelduur van ruim twee jaar vindt de ombudsman veel te lang. Het OLB was het hiermee eens en heeft inmiddels een procedure opgesteld voor afhandeling binnen vier tot zes weken. Twee medewerkers zijn gemachtigd aansprakelijkheidsstellingen tot $ 1.000 af te handelen; het bestuurscollege beslist over hogere claims.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 30 oktober 2003

  IND komt rechterlijke uitspraken vaak niet na

  De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) slaagt er vaak niet in om binnen de tijd die de rechter heeft opgedragen, te beslissen. Het principe dat een rechterlijk bevel onverwijld moet worden uitgevoerd, is daarmee ver op de achtergrond geraakt. Het is…
  Lees meer
 7. Column 30 maart 2013

  Defensie gaat goed gesprek aan

  Remko* is als marinier uitgezonden naar Afghanistan. Daar krijgt hij samen met vier anderen een ernstig ongeluk. De auto waarin zij zitten raakt van de weg en rolt negen meter lager in een rivierbedding. Met een bloeding in zijn lies, gebroken enkel en…
  Lees meer
 8. Rapport 30 december 2011

  2011/370: Klacht over klachtprocedure Officier van Justitie

  Dit rapport gaat over de gang van zaken rond het opstellen van het proces-verbaal uit rapport 2011/369. De chef van de wachtcommandant klaagt erover de officier van justitie de strafzaak tegen hem heeft geseponeerd met code 02 en niet met code 01. Ook klaagt hij over de manier waarop zijn klacht door de hoofdofficier van justitie is behandeld. Na onderzoek stelt de ombudsman dat de betrokkenheid van de chef bij het opstellen van het proces-verbaal weliswaar niet is komen vast te staan, maar dat de afgelegde verklaringen de verdenking ook niet volledig hebben weggenomen. Hij vindt dat de officier van justitie de sepotcode 02 voldoende heeft gemotiveerd. De behandeling van de klachten van de chef had beter gemoeten: zo is de termijn overschreden, is geen hoor en wederhoor toegepast en is niet vermeld dat de chef de Nationale ombudsman kon inschakelen.
  Lees meer
 9. Rapport 30 december 2011

  2011/371: Burenruzie over hekwerk in brandgang en uitkeringsfraude

  Een man en zijn buurman hebben ruzie met elkaar over de plaats van het hekwerk in de brandgang tussen hun woningen. De man heeft ook het idee dat zijn buurman uitkeringsfraude pleegt. Hij heeft daarover informatie gegeven aan het UWV. De buurman heeft een klacht ingediend bij de werkgever van de man, de Douane wegens het opvragen van informatie. Beide buren hebben een aantal keer hulp van de wijkagent ingeroepen. De man klaagt erover dat de wijkagent twee keer ten gunste van de buurman zijn invloed bij de gemeente heeft aangewend over het plaatsen van het hekwerk. En dat hij de behandeling van de klacht over hem bij zijn werkgever heeft gefaciliteerd door een locatie te regelen voor een gesprek tussen zijn buurman en de Douane. De Nationale ombudsman vindt dat het niet getuigt van een professionele opstelling van de wijkagent door het gesprek tussen de buurman en verzoekers werkgever te faciliteren en hier vervolgens bij te zitten. Het wekt op zijn minst de schijn van partijdigheid. De wijkagent heeft in strijd gehandeld met het verbod van vooringenomenheid. De klacht over de actieve bemoeienis met de "hekjeskwestie" vindt de ombudsman niet gegrond.
  Lees meer
 10. Rapport 15 december 2011

  2011/357: Rapport over rol UMCG en IGZ in zaak ernstige handicap jongen na behandeling UMCG

  Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) hebben op schokkende wijze gefaald in het ophelderen van de omstandigheden rondom de operatie van baby Jelmer. Dit concludeert de Nationale ombudsman in zijn rapport over de klachten van de ouders van baby Jelmer over het UMCG en de IGZ. Het ziekenhuis heeft de terechte signalen van de ouders over de kritieke toestand van Jelmer genegeerd en de vragen die de ouders stelden niet beantwoord. Het UMCG heeft onvoldoende willen en kunnen verantwoorden welke complicaties zijn opgetreden vóór en tijdens de operatie van Jelmer en voor de zorg erna. Ook heeft het UMCG niet verantwoord hoe dit invloed heeft gehad op de hersenbeschadiging die hij heeft opgelopen. De IGZ heeft geen toezicht uitgeoefend. De inspectie heeft met ongekende traagheid, gebrek aan transparantie en gebrek aan professionaliteit een rapport uitgebracht, dit ingetrokken en uiteindelijk andere conclusies gepresenteerd. De informatie die de ouders en later ook de ombudsman tijdens zijn onderzoek ontvangen hebben was onder de maat. (de bijlagen behorende bij dit rapport vindt u onder 'downloads')
  Lees meer