Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

146 resultaten gevonden

 1. Nieuwsbericht 20 december 2016

  Wet verhindert maatwerk

  Betrokken instanties zien geen maatwerkoplossing voor een vrouw wier andere inkomstenbronnen (deels) wegvallen door verhoging van haar uitkering met een toeslag voor hulpbehoevendheid. De nu geldende regels staan hierbij in de weg. Dit concluderen de insta…
  Lees meer
 2. Rapport 12 september 2016

  2016/086 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk bieden door vaste contactpersoon aan te wijzen

  Een vrouw valt onder de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) en heeft diverse schulden openstaan bij de Belastingdienst. Voor de vorderingen die buiten de schuldsanering vallen treft mevrouw een betalingsregeling. De vrouw raakt het overzicht kwijt als er diverse overboekingen van bedragen plaatsvinden en klaagt over onvoldoende duidelijkheid. De problemen zijn deels ontstaan door de geautomatiseerde processen van de Belastingdienst. Het is van belang dat de Belastingdienst maatwerk biedt. De Nationale ombudsman beveelt aan om in situaties als deze een vaste contactpersoon aan te wijzen.
  Lees meer
 3. Rapport 30 september 2015

  2015/144 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk toepassen bij oplossen fout in adresregistratiesysteem

  Een vrouw woont alleen in een woning, maar ontvangt onterecht beschikkingen van Belastingdienst/Toeslagen waarin staat dat ze met iemand samenwoont. De vorige bewoonster heeft zich niet bij de gemeente uitgeschreven. De vrouw krijgt bericht dat ze geen recht op huurtoeslag heeft en over drie jaren in totaal ruim € 7.000 moet terugbetalen. Toeslagen wijzigt vervolgens in het eigen registratiesysteem voor 2014 de gegevens zodat duidelijk is dat zij alleen woont. Tijdens het onderzoek van de Nationale ombudsman erkent Toeslagen de fout in het adresregistratiesysteem en dat Toeslagen zelf in de beslissingen over het recht op huurtoeslag voor eerdere jaren deze fout ook had moeten corrigeren. Dat is volgens de ombudsman een kwestie van maatwerk. De vrouw hoeft uiteraard niets terug te betalen. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 4. Rapport 2 november 2015

  2015/158 CJIB en CVOM schieten tekort door geen maatwerk te leveren bij boetes als gevolg van uitbuiting

  Een man wordt jarenlang uitgebuit door twee andere mannen. Zijn eigen auto wordt afgepakt en ook worden twee voertuigen op zijn naam gezet. Er komen verschillende boetes op zijn naam binnen. Na aangifte bij de politie van uitbuiting schrijft de schoonzus van de man meerdere malen met het CJIB en CVOM om een oplossing te vinden voor de boetes. De schoonzus klaagt bij de Nationale ombudsman dat er niet adequaat op de brieven is gereageerd en dat de boetes niet worden teruggedraaid. Beide instanties hebben volgens de ombudsman onvoldoende oog gehad voor de schrijnende omstandigheden. De overheid dient bereid te zijn om in voorkomende gevallen maatwerk te leveren en af te wijken van algemeen beleid als dat nodig is. Naar aanleiding van het onderzoek van de ombudsman worden de boetes alsnog terugbetaald en/of ingetrokken en worden excuses aangeboden.
  Lees meer
 5. Rapport 15 december 2016

  2016/116 Wet verhindert maatwerk bij hulpbehoevende vrouw

  Het UWV verhoogt in 2014 de uitkering van een vrouw met 371 euro per maand omdat zij veel extra kosten maakt vanwege haar hulpbehoevendheid. Maar door deze verhoging vallen andere inkomstenbronnen weg of worden verlaagd. Zij moet voortdurend met bezwaarschriften of anderszins aan instanties tonen dat haar inkomen deels bedoeld is voor zorg. De uitvoering van de wet leidt in haar situatie tot onacceptabele problemen; er is geen structurele maatwerkoplossing mogelijk. Dit concluderen de betrokken instanties Belastingdienst (Toeslagen), gemeente, UWV en CAK samen met de Nationale ombudsman.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 1 november 2016

  Nationale ombudsman: niemand uitsluiten van inschrijving bij gemeente

  Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' over problematiek rond de inschrijvingen in de BRP. Te veel burgers zoals…
  Lees meer
 7. Rapport 22 maart 2016

  2016/028 Politie levert geen maatwerk door verduisterde auto niet aan eigenaar ter beschikking te stellen

  De auto van een man is zonder zijn toestemming meegenomen door zijn ex-partner. Hij doet aangifte van diefstal/verduistering bij de politie. De politie meldt de man dat zijn auto in de parkeergarage van zijn ex-partner staat. Wegens financiële problemen kan de man de auto niet laten ophalen of wegslepen. Hij probeert enige tijd later om zelf zijn auto op te halen, maar zijn ex-partner wil niet meewerken. De politie kan niets meer voor hem doen omdat het een civielrechtelijke kwestie betreft. De man klaagt dat de politie de auto niet daadwerkelijk fysiek aan hem ter beschikking heeft gesteld. De Nationale ombudsman oordeelt dat hij van de politie een actieve bemiddelende rol had verwacht, gelet op het conflict tussen de man en zijn ex-partner.
  Lees meer
 8. Rapport 25 april 2016

  2016/041 Belastingdienst/Toeslagen moet maatwerk leveren door te voorzien in ruimhartige betalingsregeling

  Belastingdienst kent gezin van 2008 tot en met 2014 een kindgebonden budget (voorlopig voorschot) toe. Als het gezin daar geen recht meer op heeft, vordert de Belastingdienst de toeslagen terug. De schulden lopen hoog op als de definitieve beschikkingen lang op zich laten wachten. De Belastingdienst weigert verdere tegemoetkoming omdat de familie niet tijdig en in de juiste vorm een inkomenswijziging heeft doorgegeven. De Nationale ombudsman vindt dat Toeslagen uit eigen beweging had moeten voorzien in een ruimhartige betalingsregeling. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 9. Nieuwsbericht 17 november 2009

  Maatwerk noodzakelijk voor vervoer gehandicapte leerlingen

  De Nationale ombudsman, Alex Brenninkmeijer, constateert na onderzoek dat meer maatwerk noodzakelijk is voor het vervoer van gehandicapte kinderen naar school. Nu wordt het vervoer door veel gemeenten standaard ingevuld. Er is weinig aandacht voor de speci…
  Lees meer
 10. Rapport 24 december 2015

  2015/180 Gemeente Schiermonnikoog biedt geen maatwerk voor betaling verhoogde leges grafrechten

  Een man en zijn familie hebben grafrechten voor hun overleden ouders. De man schrikt enorm als hij ziet dat de leges zijn verzesvoudigd. Hij klaagt erover dat hij niet is geïnformeerd over deze wijziging. De gemeente is slechts bij hoge uitzondering bereid een betalingsregeling te treffen en die regeling vindt de man onredelijk. De Nationale ombudsman vindt dat de man persoonlijk geïnformeerd had moeten worden over deze ingrijpende legesverhoging. Daarnaast vindt hij dat er niet behoorlijk is gehandeld door in beginsel geen betalingsregeling te treffen en de man niet actief hierover te informeren. De ombudsman geeft de gemeente in overweging om de overige nabestaanden alsnog over de verhoging te informeren en betaling in termijnen op een behoorlijke wijze mogelijk te maken.
  Lees meer