Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Wilt u rapporten inzien ouder dan 2010, ga dan naar Archief

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

1918 resultaten gevonden

 1. Rapport 21 december 2018

  Rapportbrief: Domeinen mag boete rekenen bij achteraf intrekken van bod bij openbare bieding

  Een man biedt via de website van Domeinen tijdens een openbare veiling op drie auto's. Na gunning van de auto's zegt hij zijn bod op de derde auto te hebben ingetrokken, omdat hij het bij nader inzien te hoog vond. Hij wil de derde auto niet kopen, maar Domeinen zegt dat de man zijn bod niet heeft geannuleerd. Hij kan de koop alleen ontbinden door een boete te betalen. De man dient hierop een klacht in bij Domeinen en stelt dat er iets is misgegaan in het online biedingssysteem. Domeinen stelt dat dat niet het geval is en dat de man de boete gewoon moet betalen. De man is het daar niet mee eens en dient een klacht in bij de Nationale ombudsman. De ombudsman vindt de hoogte van de boete – conform de boetetabel van Domeinen - redelijk en stelt vast dat het niet aannemelijk is dat het systeem van Domeinen gefaald heeft (2018.09210).
  Lees meer
 2. Rapport 21 december 2018

  2018/096 Veilig Thuis Midden-Brabant behandelt klacht inzake een zorgmelding onvoldoende inhoudelijk

  Man heeft een vermoeden van ouderenmishandeling en doet een zorgmelding bij Veilig Thuis. Veilig Thuis sluit het dossier na hun conclusie dat er geen vervolgstappen nodig zijn. Er wordt slechts advies gegeven voor bemiddeling tussen de familieleden. De man klaagt erover dat zijn klacht niet inhoudelijk is behandeld. De Nationale ombudsman vindt dat Veilig Thuis de klacht in eerste instantie heeft opgepakt door met de man in gesprek te gaan. Hij vindt het wel onjuist dat er vervolgens geen mogelijkheid is geboden om de klacht formeel te behandelen.
  Lees meer
 3. Rapport 19 december 2018

  2018/095 Justitie moet medische zorg van gedetineerden beter organiseren

  Een man met verschillende ziektes heeft medicijnen en een speciaal dieet nodig. Hij moet een maand de gevangenis in. De politie houdt hem aan en brengt hem naar het bureau. Na uren wachten wordt hij weer naar huis gestuurd omdat de medicijnen en het dieet niet kunnen worden verstrekt. De Nationale ombudsman dringt aan op goede medische verzorging voordat de man de gevangenis ingaat. Justitie belooft verbetering. De man wordt vervolgens opgehaald om naar de gevangenis te gaan, maar de medische zorg blijkt weer niet op orde. De ombudsman vindt dat er niet behoorlijk is gehandeld. De overheid is verantwoordelijk voor goede medische zorg aan mensen die daarvoor afhankelijk zijn van de overheid, zoals gedetineerden.
  Lees meer
 4. Rapport 19 december 2018

  2018/094 DUO moet gezakte kandidaten inburgeringsexamen meer toelichting geven over reden van zakken

  Een Amerikaanse man, die ruim tien jaar woont en werkt in Nederland, wil Nederlander worden. Hij klaagt erover dat DUO hem geen toelichting heeft gegeven over de reden waarom hij is gezakt voor een onderdeel van het inburgeringsexamen. Na gesprekken met de Nationale ombudsman stuurt DUO de man een formulier met algemene informatie waarin onder andere staat dat hij niet heeft laten zien dat hij heeft nagedacht over zijn droombaan. De ombudsman vindt dit een stap in de goede richting, maar de man had een mondelinge toelichting moeten krijgen waarom zijn werkervaring onvoldoende was. Verder vindt de ombudsman dat DUO gezakte kandidaten meer toelichting moet geven als ze dat willen.
  Lees meer
 5. Rapport 17 december 2018

  2018/093 Gemeente Landgraaf legt herindelingsontwerp niet ter inzage voor aan burgers

  De provincie Limburg neemt het voortouw bij de gemeentelijke herindeling, een samengaan van de gemeenten Landgraaf en Heerlen. Maar de gemeenteraad van Landgraaf is niet gediend van deze provinciale inmenging. In een bijzondere raadsvergadering neemt de raad een motie aan waarin het college van B&W wordt aangespoord om alle bestuurlijke en juridische middelen in te zetten om de regie te behouden. Het provinciebestuur stelt vervolgens het herindelingsontwerp vast. De betrokken gemeenten leggen daarna het herindelingsontwerp normaliter ter inzage. Het college van Landgraaf besluit dat niet te doen, omdat zo te voldoen aan de motie van de gemeenteraad. Vijf inwoners van de gemeente Landgraaf zijn het niet eens met deze actie. Mede namens hen dient een man een klacht in bij de ombudsman. Die vindt de klacht van de man gegrond. Door het niet ter inzage leggen van het ontwerp, zijn burgers de kans ontnomen om hun zienswijze te laten weten.
  Lees meer
 6. Rapport 17 december 2018

  2018/088 Politie Amsterdam heeft schijn van discriminatie niet vermeden

  Twee mannen met een donkere huidskleur zitten in een geparkeerde auto op de Dijksgracht in het centrum van Amsterdam. Twee politieagenten controleren het rijbewijs en het identiteitsbewijs van beide mannen en bevelen de chauffeur de kofferbak van de auto open te doen. De ombudsman oordeelt dat de schijn van discriminatie niet is vermeden, omdat de politieagenten niet uitlegden waarom ze controleerden en de chauffeur niet correct bejegenden. Ook heeft de politie de klacht niet goed behandeld.
  Lees meer
 7. Rapport 12 december 2018

  2018/089 Politie levert bij staandehoudingen van man met PDD-NOS voldoende en behoorlijk maatwerk

  Een 23-jarige man met PDD NOS, een aan autisme verwante stoornis, komt vaak in aanraking met de politie. Volgens de vader van de man zijn de staandehoudingen zonder aanleiding en verslechtert dit juist het gedrag van zijn zoon. Maar volgens de politie pleegt de man regelmatig overtredingen en komen er meldingen binnen over zijn gedrag. De Nationale ombudsman heeft onderzocht of de politie behoorlijk heeft opgetreden en oordeelt dat de politie voldoende maatwerk heeft geleverd en zich open heeft gesteld om oplossingen te bieden.
  Lees meer
 8. Rapport 12 december 2018

  2018/091 Contactregistratie bij de BelastingTelefoon

  Als een man tijdens een gesprek met de BelastingTelefoon de indruk wekt met zelfdoding te dreigen, komt even later de politie langs. De man wordt geboeid meegenomen naar het politiebureau en een aantal uren vastgehouden. Hij concludeert dat de politie door de Belastingdienst is getipt en vindt dat niet behoorlijk. De man dient daarom een klacht in bij de Nationale ombudsman. Hij vindt ook dat de Belastingdienst dit soort doormeldingen in een incidentenregister zou moeten vastleggen. De ombudsman vindt het bij een ervaren suïcidedreiging niet onbehoorlijk om dit bij de politie te melden. Wel moet de doormelding geregistreerd worden, en de ombudsman doet de Belastingdienst dan ook de aanbeveling om dit voortaan te doen. In welke vorm dat gebeurt, staat de Belastingdienst vrij.
  Lees meer
 9. Rapport 12 december 2018

  2018/092 Gemeente Aa en Hunze biedt man na 3 jaar nog steeds geen beschutte werkplek aan

  Een man uit de gemeente Aa en Hunze weet sinds november 2015 dat hij is aangewezen op beschut werk. De gemeente moet hem een beschutte werkplek bieden, maar dat is begin 2018 nog steeds niet gebeurd. De man heeft bij de gemeentelijk meerdere keren aangedrongen op een passende functie en heeft daar zelf ook suggesties voor gedaan, maar dat leidt tot niets. Begin 2018 wordt hij doorverwezen naar een gespecialiseerd bedrijf dat hem aan een beschutte werkplek moet helpen, maar ook dat levert niets op. Daarop dient de man een klacht in bij de Nationale ombudsman over het feit dat hij geen beschut werk krijgt aangeboden door de gemeente en het gespecialiseerde bedrijf, en dat hij door die partijen van het kastje naar de muur wordt gestuurd. De ombudsman geeft hem daarin gelijk.
  Lees meer
 10. Rapport 4 december 2018

  2018/086 Gemeente blijft verantwoordelijk voor aantal geïndiceerde uren huishoudelijke hulp

  Vrouw klaagt over de manier waarop de gemeente heeft gereageerd op haar klacht over een verminderd aantal uren huishoudelijke hulp via de Wmo. Volgens de ombudsman valt huishoudelijke hulp onder het begrip maatschappelijke ondersteuning en hoort om die reden tot de zorgplicht van de gemeente. De ombudsman vindt dan ook dat de gemeente verantwoordelijk is voor het nakomen van het aantal uren dat in de beschikking staat en de vrouw dus meer uren hulp had moeten krijgen. De gemeente had na kunnen gaan of de afspraak tussen de zorgaanbieder en de vrouw in overeenstemming was met haar beschikking.
  Lees meer