Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6450 resultaten gevonden

 1. Rapport 1 april 2015

  2015/060 Belastingdienst wijst verzoek aftrek kosten huishoudelijke hulp terecht af

  Een man krijgt van de Belastingdienst eerst de toezegging dat hij over eerdere jaren aftrek krijgt voor extra huishoudelijke hulp. Nadat hij de betaalbewijzen heeft verstrekt en de Belastingdienst zijn exacte inkomen heeft vastgesteld, krijgt hij bericht dat hij de aftrek niet krijgt. Onterecht, vindt de man, omdat de Belastingdienst een ongeclausuleerde toezegging zou hebben gedaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat van een ongeclausuleerde toezegging geen sprake is, omdat duidelijk is gemaakt dat er een drempelbedrag wordt gehanteerd. Ook is het vanzelfsprekend dat de onkosten worden aangetoond. De Belastingdienst kan het verzoek in redelijkheid afwijzen omdat de kwitanties meer vragen opriepen dan de man kon beantwoorden.
  Lees verder
 2. Rapport 1 april 2015

  2015/062 Belastingdienst mocht beslag leggen op in bruikleen gegeven bedrijfsmiddelen voor invordering belastingschuld

  De Belastingdienst legt beslag op zaken die een belastingschuldige in bruikleen heeft van een BV. De BV is het met de inbeslagname van haar eigendom niet eens. Maar de Nationale ombudsman vindt dat de directeur Belastingen van de Belastingdienst dit in redelijkheid kan beslissen omdat er sprake is van bedrijfsvermenging en in zo'n situatie reële eigendom van een derde niet wordt ontzien.
  Lees verder
 3. Rapport 1 april 2015

  2015/063 Belastingdienst weigerde terecht vergoeding adviseurskosten aangifte vennootschapsbelasting

  Een BV vindt dat de Belastingdienst meermaals dezelfde vragen stelt over een in de aangifte vennootschapsbelasting opgevoerde herinvesteringsreserve en wil een vergoeding voor de kosten van de belastingadviseur. De Nationale ombudsman begrijpt dat de Belastingdienst hiervoor geen aanleiding ziet omdat er sprake was van normale adviseurswerkzaamheden en in de bezwaarfase niet om vergoeding is verzocht in het bezwaarschrift. Wel heeft de Belastingdienst ten onrechte nagelaten te reageren op de brief van de adviseur van de BV. De Belastingdienst zegt dit te betreuren.
  Lees verder
 4. Rapport 1 april 2015

  2015/061 Belastingdienst gaf onvolledige informatie in brief over voorlopige aanslag erfbelasting

  Een man en een vrouw vragen na het overlijden van respectievelijk hun zus en broer op aanraden van de Belastingdienst zo snel mogelijk een voorlopige aanslag aan. Dit om te voorkomen dat zij acht maanden na de overlijdens heffingsrente (nu belastingrente genoemd) moeten betalen. Toch krijgt de man te maken met rentekosten en de vrouw met een rentenadeel. Na tussenkomst van de Nationale ombudsman besluit de staatssecretaris om op de aangifte erfbelasting te verwijzen naar de juiste en complete informatie op de website voor de invorderings- en belastingrente.
  Lees verder
 5. Rapport 31 maart 2015

  2015/050 Onderzoek naar de behandeling van een klacht door de Stichting Autoriteit Financiële Markten

  Een bestuurder van een onderneming klaagt dat de Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) te Amsterdam zijn verzoek om rectificatie van de voornemens tot heenzending van hem onvoldoende heeft behandeld. De Nationale ombudsman concludeert na onderzoek dat de AFM wel voldoende heeft gereageerd. Verder was het de eigen beslissing van de man zich terug te trekken. Hij had een eventuele beslissing tot intrekking van de ondernemingsvergunning kunnen afwachten en deze nog aan de rechter kunnen voorleggen.
  Lees verder
 6. Rapport 27 maart 2015

  2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie

  Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen. Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) beslag legt op haar zorgtoeslag. Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald, stelt het CJIB. Maar ze heeft wel betaald, aan het Zorginstituut. Bovendien te veel, stelt ze. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven, waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald. Ze krijgt deze te laat terug, vindt de ombudsman. Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers.
  Lees verder
 7. Rapport 27 maart 2015

  2015/058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen

  Een vrouw wil gaan werken bij de nieuwe eigenaar van een café dat vroeger haar eigendom was. Maar de gemeente Valkenswaard wil de exploitatievergunning op advies van het landelijk bureau Bibob alleen afgeven onder de voorwaarde voor onbeperkte duur dat de vrouw er niet mag werken. Nadat de vrouw een klacht indient wil de gemeente de voorwaarde wel aanpassen mits de vergunninghouder een herzieningsverzoek indient, wat hij niet wil uit angst de vergunning te verliezen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen, zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen.
  Lees verder
 8. Rapport 26 maart 2015

  2015/056 Leerplichtambtenaar gemeente Sint Michielsgestel had oplossing moeten zoeken voor onderwijs ziek meisje

  Een meisje wordt vrijgesteld van de leerplicht zolang ze vanwege ziekte niet naar de middelbare school kan. Bijna een halfjaar later kondigt de leerplichtambtenaar van de gemeente Sint Michielsgestel aan dat de school het meisje gaat uitschrijven en dat er een zorgmelding uitgaat naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De ouders van het meisje zijn verbijsterd over dit handelen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman verwachten dat de leerplichtambtenaar het initiatief neemt om samen met de ouders en de school actief naar een oplossing te zoeken voor een goede vorm van onderwijs, die past bij het meisje.
  Lees verder
 9. Rapport 26 maart 2015

  2015/055 CBR verduidelijkt na klacht informatie over geldigheid examens binnenvaart

  Een man krijgt na zijn laatste behaalde examen zijn diploma Schipper Alle Binnenwateren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet, omdat een eerder behaald examen niet meer geldig is. De man klaagt dat dit niet zo op de website van het CBR staat, maar het CBR interpreteert de tekst anders. De Nationale ombudsman vindt beide interpretaties plausibel en stelt dat de tekst van het CBR te onduidelijk is. Wel begrijpt hij dat nieuwe toetsing belangrijk is gezien de gewijzigde binnenvaartregels. Het CBR biedt de man een gratis examen aan en wijzigt de tekst op de website.
  Lees verder
 10. Rapport 26 maart 2015

  2015/057 Regionale politie-eenheid Midden-Nederland had vergoeding voor erkende schade onvoorwaardelijk moeten toekennen

  Een man klaagt dat hij na zijn vrijlating niet al zijn waardevolle spullen heeft teruggekregen van de regionale politie-eenheid Midden-Nederland en schade lijdt van € 500. Maar de politie stelt dat hij heeft getekend voor ontvangst van al zijn spullen en weigert aanvankelijk de schade te vergoeden. Dit hoewel een groepschef hem aanvankelijk € 250 heeft aangeboden. In de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van € 250. De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing, maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting. De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere € 250 een oordeel van de rechter vraagt.
  Lees verder