Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6431 resultaten gevonden

 1. Rapport 4 maart 2015

  2015/040 Belastingdienst had zorgtoeslag op bankrekeningnummer van vrouw moeten overmaken

  De Belastingdienst maakt de zorgtoeslag over de jaren 2012 en 2013 voor een vrouw over op het rekeningnummer van haar ex-partner, dat nog geregistreerd staat vanwege eerder uitgekeerde toeslagen. Maar deze zijn al een tijd geleden door de vrouw stopgezet. Volgens de Nationale ombudsman had de Belastingdienst bij de nieuwe aanvraag het rekeningnummer daarom ter verificatie bij de vrouw moeten aanbieden. Sinds de invoering van de éénbankrekeningnummermaatregel kan zich zoiets niet meer voordoen. De Belastingdienst is inmiddels met de juiste maatwerkoplossing voor de vrouw gekomen.
  Lees verder
 2. Rapport 4 maart 2015

  2015/038 Belastingdienst had geen gegronde redenen om geluidsopnamen te weigeren

  De Belastingdienst wil niet dat een man geluidsopnamen maakt van een boekenonderzoek en een hoorzitting over de behandeling van zijn klacht. Volgens de Nationale ombudsman zijn er geen gegronde redenen voor deze weigering. Ook had de Belastingdienst de man ten onrechte geen gelegenheid gegeven te reageren op het onderzoeksrapport. Bovendien was de informatie over de mogelijkheid om in beroep te gaan onduidelijk, wat de Belastingdienst zelf ook aangeeft. De minister van Financiën krijgt de aanbeveling in brieven expliciet te verwijzen naar de bijlage over de mogelijkheid van beroep, zodat de betrokken burger het kan doorgeven als de bijlage ontbreekt.
  Lees verder
 3. Rapport 4 maart 2015

  2015/036 Politie-eenheid Rotterdam had specifiek genoeg signalement om jongen als verdachte van winkeldiefstal aan te merken

  De politie-eenheid Rotterdam merkt een jongen aan als verdachte van een winkeldiefstal. Ten onrechte, vindt zijn moeder. Maar de Nationale ombudsman concludeert dat het opgegeven signalement voldoende specifiek was om de jongen als verdachte aan te merken, ook al is achteraf gebleken dat hij er niets mee te maken had. Ook kan de ombudsman zich voorstellen dat de politieambtenaren, op dat moment belast met de noodhulp, hun hoge veterschoenen bij het binnenkomen van de woning niet uittrokken.
  Lees verder
 4. Rapport 4 maart 2015

  2015/044 Gemeente Heerlen stelt terecht veiligheid voorop door bedreigingen door te geven

  Een medewerker van de gemeente Heerlen waarschuwt na een telefoongesprek met een man twee artsen over bedreigingen die de man naar hen zou hebben geuit. De man ontkent de bedreigingen. De ombudsman kan hierover niet oordelen. Maar uitgaande van de juistheid van de verklaring van de medewerker vindt de Nationale ombudsman het redelijk dat de artsen zijn gewaarschuwd gelet op het belang van hun veiligheid. Wel was het beter geweest de afweging dit te doen niet bij de betrokken medewerker te laten. Ook had de gemeente zich gezien de tegenstrijdige lezingen uit het oogpunt van onpartijdigheid van een oordeel moeten onthouden over de klacht over de betrokken medewerker.
  Lees verder
 5. Rapport 4 maart 2015

  2015/043 UWV had bij beslissing ontslagvergunning meer informatie moeten inwinnen over toegenomen fysieke klachten

  Het UWV verleent een ontslagvergunning aan de werkgever van een vrouw die niet meewerkt aan re-integratie ondanks het oordeel van de bedrijfsarts en ook de bedrijfskundige van het UWV. Volgens de vrouw is het UWV daarvoor ten onrechte alleen uitgegaan van het deskundigenoordeel van de bedrijfskundige en had zij zelf ook gehoord moeten worden. De Nationale ombudsman is het daar niet mee eens. Wel heeft het UWV zelf al geoordeeld dat in het kader van de ontslagprocedure onvoldoende informatie is ingewonnen over de nieuwe fysieke klachten van de vrouw.
  Lees verder
 6. Rapport 3 maart 2015

  2015/041 Gemeente Hellendoorn had alle straatbewoners moeten vragen om mening over aanleg parkeerplaatsen

  De gemeente Hellendoorn verwijdert op verzoek van twee bewoners het openbaar groen voor de aanleg van twee parkeerplaatsen zonder de andere straatbewoners hierover te informeren. De man en vrouw die tegenover de parkeerplaatsen wonen klagen dat zij er ook niets van wisten. De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente de mening van alle straatbewoners had moeten vragen om alle betrokken belangen te kunnen afwegen voor een gemotiveerde beslissing.
  Lees verder
 7. Rapport 3 maart 2015

  2014/151 Provincie Groningen had vraag over belastingschade samen met huisverkoper moeten voorleggen aan belastinginspecteur

  Een man klaagt dat de provincie Groningen de belastingschade niet vergoedt die zou zijn ontstaan na verkoop van zijn huis aan de provincie. De belastinginspecteur heeft op verzoek van de man de belastingschade bepaald en gesteld op € 4.637. De provincie is het daarmee niet eens. De man laat dit de inspecteur weten, die daarna concludeert dat de belastingschade nihil is. Volgens de Nationale ombudsman had de provincie samen met de man en de belastinginspecteur de belastingschade moeten berekenen aan de hand van de koopovereenkomst. De ombudsman beveelt de provincie aan dit alsnog te doen om de situatie opnieuw te bezien.
  Lees verder
 8. Rapport 26 februari 2015

  2015/039 Belastingdienst dient te lage beslagvrije voet met terugwerkende kracht vast te stellen

  De Nationale ombudsman, Frank van Dooren, vindt dat de Belastingdienst een man van wie de beslagvrije voet te laag was vastgesteld, met terugwerkende kracht moet compenseren. Ombudsman Van Dooren: 'Ik maak me al langere tijd zorgen over de toepassing van de beslagvrije voet. Als de burger geen minimaal budget heeft om in zijn dagelijkse onderhoud te voorzien, komt deze burger verder in de problemen maar stijgen ook de kosten voor de hele maatschappij.' De ombudsman ontvangt signalen dat overheidsinstanties de beslagvrije voet nog steeds onvoldoende beschermen.
  Lees verder
 9. Rapport 26 februari 2015

  2015/042 Klacht Afghanistanveteraan gegrond

  Veteranenombudsman, Frank van Dooren, vindt dat Defensie onzorgvuldig is geweest bij de registratie van medische gegevens en het behandelverloop van een Afghanistanveteraan. De korporaal kreeg tijdens zijn werk als onderhoudsmonteur acute rugpijnen en blijvende incontinentieklachten. Zeven jaar na uitzending is nog steeds onduidelijk of eerdere repatriëring erger letsel had voorkomen. Van Dooren: 'ik kan me voorstellen dat deze man zich in de steek gelaten voelde door de Defensie'.
  Lees verder
 10. Rapport 25 februari 2015

  2015/037 Leerplichtambtenaren Stichtse Vecht hadden oplossingsgericht moeten handelen bij overtreding Leerplichtwet

  Een jongen mist als gevolg van psychische en slaapproblemen te veel school. De leerplichtambtenaren van de gemeente Stichtse Vecht zoeken naar een oplossing, onder meer samen met de onderwijsconsulent, de school, het Openbaar Ministerie en Bureau Jeugdzorg. Dit lukt niet, waarna de leerplichtambtenaren gelet op de leerplicht op advies van Bureau Jeugdzorg een proces-verbaal opstellen met als doel dat de jongen weer naar school gaat. De rechter legt de jongen geen straf op, onder meer na advies van de Raad van de Kinderbescherming die stelt dat de jongen zeer gemotiveerd is en het meest heeft aan ondersteuning en een oplossingsgerichte benadering. De moeder van de jongen klaagt dat de leerplichtambtenaren de schoolgang nadelig beïnvloeden door onnodig een proces-verbaal uit te schrijven en door haar zoon ongevraagd in contact te brengen met zijn vader tijdens een gesprek op school. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman vinden dat de leerplichtambtenaren te snel zijn overgegaan tot het opmaken van een proces-verbaal. Zij hadden, uitgaande van het leerrecht, meer moeten zoeken naar maatwerk buiten het gewone onderwijsaanbod in samenwerking met anderen. Ook de mogelijkheid van hulpverlening is niet volledig benut omdat de Raad voor de Kinderbescherming er niet bij betrokken is. Het valt de leerplichtambtenaar niet aan te rekenen dat de school de vader had uitgenodigd voor het gesprek; de vader had daar om verzocht en de school stelt dat zij niet op de hoogte was van een contactverbod tussen vader en zoon.
  Lees verder