Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6445 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 maart 2015

  2015/059 Zorginstituut Nederland blijft te lang onduidelijk over betaling zorgverzekeringspremie

  Een vrouw moet totdat zij haar betalingsachterstand in de zorgverzekeringspremie heeft ingelopen aan het Zorginstituut Nederland een verhoogde premie betalen. Dit lukt niet meer als het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) beslag legt op haar zorgtoeslag. Want ze heeft de verhoogde premie niet betaald, stelt het CJIB. Maar ze heeft wel betaald, aan het Zorginstituut. Bovendien te veel, stelt ze. Pas na tussenkomst van de Nationale ombudsman kan het Zorginstituut een compleet en duidelijk betalingsoverzicht geven, waaruit inderdaad blijkt dat de vrouw te veel premie heeft betaald. Ze krijgt deze te laat terug, vindt de ombudsman. Het Zorginstituut gaat werken aan meer duidelijkheid van financiële overzichten voor burgers.
  Lees verder
 2. Rapport 27 maart 2015

  2015/058 Gemeente Valkenswaard had klacht als bezwaar moeten behandelen

  Een vrouw wil gaan werken bij de nieuwe eigenaar van een café dat vroeger haar eigendom was. Maar de gemeente Valkenswaard wil de exploitatievergunning op advies van het landelijk bureau Bibob alleen afgeven onder de voorwaarde voor onbeperkte duur dat de vrouw er niet mag werken. Nadat de vrouw een klacht indient wil de gemeente de voorwaarde wel aanpassen mits de vergunninghouder een herzieningsverzoek indient, wat hij niet wil uit angst de vergunning te verliezen. De Nationale ombudsman vindt dat de gemeente de klacht van de vrouw als bezwaar had moeten behandelen, zodat de vrouw de voorwaarde had kunnen laten herbeoordelen en eventueel aan een rechter had kunnen voorleggen.
  Lees verder
 3. Rapport 26 maart 2015

  2015/056 Leerplichtambtenaar gemeente Sint Michielsgestel had oplossing moeten zoeken voor onderwijs ziek meisje

  Een meisje wordt vrijgesteld van de leerplicht zolang ze vanwege ziekte niet naar de middelbare school kan. Bijna een halfjaar later kondigt de leerplichtambtenaar van de gemeente Sint Michielsgestel aan dat de school het meisje gaat uitschrijven en dat er een zorgmelding uitgaat naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De ouders van het meisje zijn verbijsterd over dit handelen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman verwachten dat de leerplichtambtenaar het initiatief neemt om samen met de ouders en de school actief naar een oplossing te zoeken voor een goede vorm van onderwijs, die past bij het meisje.
  Lees verder
 4. Rapport 26 maart 2015

  2015/055 CBR verduidelijkt na klacht informatie over geldigheid examens binnenvaart

  Een man krijgt na zijn laatste behaalde examen zijn diploma Schipper Alle Binnenwateren van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) niet, omdat een eerder behaald examen niet meer geldig is. De man klaagt dat dit niet zo op de website van het CBR staat, maar het CBR interpreteert de tekst anders. De Nationale ombudsman vindt beide interpretaties plausibel en stelt dat de tekst van het CBR te onduidelijk is. Wel begrijpt hij dat nieuwe toetsing belangrijk is gezien de gewijzigde binnenvaartregels. Het CBR biedt de man een gratis examen aan en wijzigt de tekst op de website.
  Lees verder
 5. Rapport 26 maart 2015

  2015/057 Regionale politie-eenheid Midden-Nederland had vergoeding voor erkende schade onvoorwaardelijk moeten toekennen

  Een man klaagt dat hij na zijn vrijlating niet al zijn waardevolle spullen heeft teruggekregen van de regionale politie-eenheid Midden-Nederland en schade lijdt van € 500. Maar de politie stelt dat hij heeft getekend voor ontvangst van al zijn spullen en weigert aanvankelijk de schade te vergoeden. Dit hoewel een groepschef hem aanvankelijk € 250 heeft aangeboden. In de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van € 250. De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing, maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting. De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere € 250 een oordeel van de rechter vraagt.
  Lees verder
 6. Rapport 26 maart 2015

  2015/054 Belastingdienst/Toeslagen had niet een jaar moeten wachten met vergoeden van griffierecht

  Een man krijgt geen beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen op zijn bezwaarschrift en dient een beroepschrift bij de rechtbank in. Toeslagen komt de man dan alsnog geheel tegemoet en betaalt op last van de rechterlijke uitspraak de proceskosten. De man trekt het beroep in. De rechtbank overweegt dat de Belastingdienst/Toeslagen ook het griffierecht moet terugbetalen, maar Toeslagen doet dat pas nadat de man een klacht heeft ingediend; er is dan bijna een jaar verstreken. De Nationale ombudsman vindt dit te laat.
  Lees verder
 7. Rapport 25 maart 2015

  2015/051 Politie-eenheid Den Haag had gevolgen van letsel na aanrijding nader moeten onderzoeken

  Een vrouw krijgt op haar fiets een aanrijding met een auto. Ze klaagt dat de politie-eenheid Den Haag alleen naar het verhaal van de automobilist heeft geluisterd en heeft volstaan met een mutatierapport omdat de toedracht niet kon worden vastgesteld. De Nationale ombudsman vindt geen aanknopingspunten voor een onpartijdige opstelling van de politie. Wel beveelt hij de politie aan alsnog een proces-verbaal op te maken als de vrouw kan onderbouwen dat haar letsel haar beperkt in haar dagelijkse bezigheden.
  Lees verder
 8. Rapport 20 maart 2015

  2015/052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname

  Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan. De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes. Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND. Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk. De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden, en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen. Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest. Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname.
  Lees verder
 9. Rapport 19 maart 2015

  2015/053 IND en BMA moeten kritischer zijn in beoordeling verblijf vreemdeling op medische gronden

  De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V&J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Nederland. 'Ik zie dat het BMA onvoldoende heeft onderzocht of de voor vreemdelingen noodzakelijke medische zorg aanwezig was in het land van herkomst', aldus waarnemend ombudsman Frank van Dooren.
  Lees verder
 10. Rapport 17 maart 2015

  2015/049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen

  Een werkzoekende man vraagt via de chatfunctie van Werkm@p aan het UWV of hij op een aanbod van een stageplek mag ingaan. De adviseur werk van het UWV antwoordt in de chatsessie dat dan zijn uitkering wordt verlaagd navenant het aantal stage-uren. De man ziet af van de stage. Daarna ontdekt hij dat andere werkzoekenden wel stage lopen zonder korting op de uitkering. In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden. Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe.
  Lees verder
  Onderwerpen: