Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6625 resultaten gevonden

 1. Rapport 4 juli 2016

  2016/058 OM verzuimt om BZK tijdig op de hoogte te stellen van opheffing paspoortsignalering

  Een man zit in uitleveringsdetentie in Nederland in verband met een uitleveringsverzoek van de VS. De detentie wordt geschorst onder voorwaarde dat hij zijn reisdocumenten inlevert. De advocaat van de man klaagt erover dat het OM zijn personalia, zonder wettelijke basis, laat opnemen in het Paspoortregister. Ook is de man hier niet over geïnformeerd. Daarnaast heeft verwijdering van zijn personalia uit het register lang geduurd. Ook het Nederlandse paspoort wordt bij de man opgehaald door de politie. Deze klacht mist feitelijke grondslag en is gegrond. Voor de paspoortsignalering is wel degelijk een wettelijke basis. De klacht over dat de man niet is geïnformeerd over de paspoortsignalering is, gezien de ernst van de verdenking, ongegrond. De klacht dat het OM niet voortvarend genoeg heeft gehandeld is gegrond.
  Lees meer
 2. Rapport 4 juli 2016

  2016/059 UWV dient proces van beoordeling schadeclaim zorgvuldig te laten verlopen

  Een vrouw dient een klacht in bij het UWV over de verzekeringsarts en vraagt om schadevergoeding. De klacht is afgehandeld, maar ze klaagt erover bij de Nationale ombudsman dat ze na tien maanden nog geen reactie heeft ontvangen op de schadeclaim. Het UWV laat de ombudsman weten dat de schadeclaim nooit is ontvangen en zegt zorg te dragen voor een snelle afhandeling. De ombudsman stelt een onderzoek in als er na vijf maanden nog geen reactie is van het UWV. De afhandeling van het verzoek is neergelegd bij een verzekeringsmaatschappij. De ombudsman vindt dat er altijd een eigen verantwoordelijkheid ligt in het contact met de burger. Hij beveelt het UWV aan om zelf de regie te houden als een verzoek om schadevergoeding wordt overgedragen aan een externe partij. De klacht is gegrond.
  Lees meer
 3. Rapport 23 juni 2016

  2016/057 Gemeente Opsterland handelt onfatsoenlijk door zonder noodzaak e-mails van burger intern door te sturen

  Een vrouw met bijstandsuitkering wordt door een werkregisseur van de gemeente aanbevolen voor een functie. Als ze wordt afgewezen stuurt ze hem enkele emotionele e-mails. Ze krijgt hier spijt van. De werkregisseur zegt dat hij e-mails vertrouwelijk behandelt, maar stuurt ze door naar meerdere medewerkers van de gemeente. De vrouw klaagt erover dat hij zich niet houdt aan de belofte en dat de gemeente onvoldoende motiveert dat er geen sprake is van privacyschending. Ook klaagt ze erover dat de dienstverlening zonder goede reden is stopgezet. De Nationale ombudsman vindt het niet fatsoenlijk dat de e-mails zonder duidelijk doel en noodzaak zijn doorgestuurd. Over het stopzetten van de dienstverlening geeft de ombudsman geen oordeel. Hier ontbreekt het aan een heldere motivering van het besluit.
  Lees meer
 4. Rapport 23 juni 2016

  2016/056 Dienst Justis handelt voldoende voortvarend bij behandeling gratieverzoek

  Een vrouw met Nederlandse nationaliteit, woonachtig in Turkije, bezoekt familie in Nederland en wordt aangehouden op Schiphol. Ze heeft namelijk een taakstraf niet volledig uitgevoerd. Deze taakstraf is inmiddels omgezet in vervangende hechtenis. De vrouw dient een gratieverzoek in bij Dienst Justis. Ze klaagt er over dat het gratieverzoek niet voldoende voortvarend is behandeld. De Nationale ombudsman vindt dat er vanwege de ondernomen acties geen grond bestaat voor deze klacht. Hij geeft de staatssecretaris in overweging om in de toelichting bij het gratieformulier de gemiddelde behandelingsduur te vermelden en dat betrokkene een verzoek kan doen om aan het gratieverzoek opschortende/schorsende werking te verlenen.
  Lees meer
 5. Rapport 16 juni 2016

  2016/049 Defensie begeleidt veteraan onvoldoende na ziekmelding

  Defensie heeft een veteraan onvoldoende begeleid na zijn ziekmelding. Hij heeft geen arbeidsongeschiktheidsuitkering toegekend gekregen en is ook niet in het kader van zijn re-integratie begeleid. Hierdoor is hij in grote problemen beland. Veteranenombudsman Reinier van Zutphen vindt de klachten van de veteraan gegrond. De minister heeft een bijzondere zorgplicht voor veteranen die als gevolg van hun inzet zorg nodig hebben. Hierin is Defensie tekort geschoten. Hij doet de minister van Defensie de aanbeveling met de veteraan in gesprek te gaan om te kijken hoe het vertrouwen kan worden hersteld.
  Lees meer
 6. Rapport 16 juni 2016

  2016/055 Menzis Zorgkantoor moet procedure voor innen van vordering zorgvuldig voorbereiden

  Menzis Zorgkantoor stuurt via een incassobureau een man zonder nadere aankondiging een vordering van ruim € 20.000,-. De man laat weten dat hij hier niet verantwoordelijk voor is. De vordering wordt ingetrokken, maar de man klaagt erover dat er niet is uitgezocht of hij betalingsplichtig is. Ook is er geen persoonlijk contact met hem opgenomen en excuses aangeboden. De Nationale ombudsman vindt dat het zorgkantoor een beslissing om een bedrag terug te vorderen zorgvuldig moet voorbereiden. De confrontatie met een onjuiste vordering had dan voorkomen kunnen worden. In deze situatie had het ook passend geweest om excuses aan te bieden.
  Lees meer
 7. Rapport 16 juni 2016

  2016/045 Gemeente Utrecht maakt aanvraag bijstand moeilijk voor niet digitaal vaardige vrouw

  Een vrouw vraagt, samen met haar hulpverlener, aanvullende bijstand aan bij de gemeente Utrecht. Om de aanvraag te voltooien moet ze haar e-mailadres invullen. De vrouw heeft zelf geen pc en maakt nauwelijks gebruik van haar e-mailadres. Even later mist zij daarom de uitnodiging voor de verplichte voorlichtingsbijeenkomst. De aanvraag wordt buiten behandeling gesteld. Haar advocaat klaagt erover dat de gemeente er niet zomaar van uit kan gaan dat de vrouw per mail ook goed bereikbaar is. De Nationale ombudsman vindt het begrijpelijk dat de overheid digitale dienstverlening stimuleert. Maar daarnaast vindt hij het belangrijk dat een papieren aanvraag mogelijk blijft voor mensen die niet digitaal vaardig zijn en dat deze mensen hulp krijgen als er iets misgaat. Dat is in deze situatie niet gebeurd.
  Lees meer
 8. Rapport 16 juni 2016

  2016/054 Politie Den Haag dient extra terughoudend te zijn met toepassen van geweld in bepaalde situaties

  Politieambtenaren houden een vrouw staande vanwege een verkeersovertreding. Zij had geen geldig identiteitsbewijs voorhanden. De situatie escaleert zodanig dat ze wordt aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De vrouw klaagt erover dat er escalerend is opgetreden terwijl ze haar medewerking heeft verleend. Tevens klaagt ze over het gebruikte geweld en dat ze is geboeid. De Nationale ombudsman vindt dat de situatie niet onnodig is geëscaleerd door het gedrag van de politie. De klacht over het geven van stoten in haar zij is gegrond. De klachten met betrekking tot het onnodig escalerend optreden en het gebruik van handboeien zijn niet gegrond.
  Lees meer
 9. Rapport 1 juni 2016

  2016/052 EZ is transparant over resultaten wetenschappelijk onderzoek naar mestbeleid

  De Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu klaagt er bij de Nationale ombudsman over dat het huidige mestbeleid niet is gebaseerd op onafhankelijk onderzoek, maar op een rekenmethode. Ook klagen ze erover dat dezelfde wetenschappers de onderzoeken uitvoeren. De Nationale ombudsman vindt dat er voldoende transparantie is over de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek. Ook ziet Economische Zaken (EZ) er voldoende op toe dat bij de onderbouwing van het beleid alle relevante wetenschappelijke inzichten worden betrokken. De ombudsman roept EZ op om actief en doorlopend aandacht te blijven besteden aan de kritische inbreng van wetenschappers en melkveehouders over het mestbeleid.
  Lees meer
 10. Rapport 31 mei 2016

  2016/053 Onderzoek naar de handelwijze van het CBR bij een ruil van examinatoren

  Nerveuze rijschoolleerling doet voor de vierde keer haar rij-examen. Vlak van tevoren blijkt dat de examinatoren van kandidaat zijn gewisseld omdat een andere rij-examenkandidaat daar om had gevraagd. Haar examinator doet een mentorexamen, waardoor er een derde persoon in de auto zit. De Nationale ombudsman vindt dat het CBR het belang van de leerlinge onvoldoende heeft meegewogen. Hij heeft er met instemming kennis van genomen dat het CBR de leerlinge een nieuw examen vergoedt en de regels om te ruilen aanscherpt.
  Lees meer