Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6443 resultaten gevonden

 1. Rapport 26 maart 2015

  2015/056 Leerplichtambtenaar gemeente Sint Michielsgestel had oplossing moeten zoeken voor onderwijs ziek meisje

  Een meisje wordt vrijgesteld van de leerplicht zolang ze vanwege ziekte niet naar de middelbare school kan. Bijna een halfjaar later kondigt de leerplichtambtenaar van de gemeente Sint Michielsgestel aan dat de school het meisje gaat uitschrijven en dat er een zorgmelding uitgaat naar het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). De ouders van het meisje zijn verbijsterd over dit handelen. De Nationale ombudsman en de Kinderombudsman verwachten dat de leerplichtambtenaar het initiatief neemt om samen met de ouders en de school actief naar een oplossing te zoeken voor een goede vorm van onderwijs, die past bij het meisje.
  Lees verder
 2. Rapport 26 maart 2015

  2015/055 CBR verduidelijkt na klacht informatie over geldigheid examens binnenvaart

  Cor Paulissen* wil het diploma Schipper Alle Binnenwateren halen. Daarvoor moet hij een aantal examens halen. De uitslag van ieder gehaald examen blijft twee jaar geldig.

  Lees verder
 3. Rapport 26 maart 2015

  2015/057 Regionale politie-eenheid Midden-Nederland had vergoeding voor erkende schade onvoorwaardelijk moeten toekennen

  Een man klaagt dat hij na zijn vrijlating niet al zijn waardevolle spullen heeft teruggekregen van de regionale politie-eenheid Midden-Nederland en schade lijdt van € 500. Maar de politie stelt dat hij heeft getekend voor ontvangst van al zijn spullen en weigert aanvankelijk de schade te vergoeden. Dit hoewel een groepschef hem aanvankelijk € 250 heeft aangeboden. In de loop van het onderzoek biedt de politiechef hem op basis van de bonnen die hij kan overleggen alsnog een compensatie aan van € 250. De Nationale ombudsman vindt dit een voldoende gemotiveerde beslissing, maar beveelt de politie wel aan de voorwaarde te schrappen van finale kwijting. De man moet zelf kunnen beslissen of hij voor de andere € 250 een oordeel van de rechter vraagt.
  Lees verder
 4. Rapport 26 maart 2015

  2015/054 Belastingdienst/Toeslagen had niet een jaar moeten wachten met vergoeden van griffierecht

  Een man krijgt geen beslissing van de Belastingdienst/Toeslagen op zijn bezwaarschrift en dient een beroepschrift bij de rechtbank in. Toeslagen komt de man dan alsnog geheel tegemoet en betaalt op last van de rechterlijke uitspraak de proceskosten. De man trekt het beroep in. De rechtbank overweegt dat de Belastingdienst/Toeslagen ook het griffierecht moet terugbetalen, maar Toeslagen doet dat pas nadat de man een klacht heeft ingediend; er is dan bijna een jaar verstreken. De Nationale ombudsman vindt dit te laat.
  Lees verder
 5. Rapport 25 maart 2015

  2015/051 Politie-eenheid Den Haag had gevolgen van letsel na aanrijding nader moeten onderzoeken

  Een vrouw krijgt op haar fiets een aanrijding met een auto. Ze klaagt dat de politie-eenheid Den Haag alleen naar het verhaal van de automobilist heeft geluisterd en heeft volstaan met een mutatierapport omdat de toedracht niet kon worden vastgesteld. De Nationale ombudsman vindt geen aanknopingspunten voor een onpartijdige opstelling van de politie. Wel beveelt hij de politie aan alsnog een proces-verbaal op te maken als de vrouw kan onderbouwen dat haar letsel haar beperkt in haar dagelijkse bezigheden.
  Lees verder
 6. Rapport 20 maart 2015

  2015/052 Onduidelijkheid over bejegening tijdens verhoor IND onderstreept noodzaak geluidsopname

  Een man vlucht uit het buitenland en vraagt in Nederland asiel aan. De IND krijgt van het onafhankelijke Medifirst het advies het nader gehoor in een ontspannen sfeer te houden en voldoende tijd te geven voor de verklaring en pauzes. Na het gehoor klaagt de man dat hij zich onheus bejegend voelt door de medewerkster van de IND. Dit wordt bevestigd door een aanwezige medewerkster van Vluchtelingenwerk. De Nationale ombudsman kan de context waarbinnen de bejegening heeft plaatsgevonden, en de intonatie waarop dingen zijn gezegd niet helder krijgen. Hij kan niet beoordelen of de bejegening onheus en grensoverschrijdend is geweest. Dit onderstreept de noodzaak van een geluidsopname.
  Lees verder
 7. Rapport 19 maart 2015

  2015/053 IND en BMA moeten kritischer zijn in beoordeling verblijf vreemdeling op medische gronden

  De Nationale ombudsman vindt dat het Bureau Medische Advisering van het Ministerie van V&J en de IND kritischer moeten zijn bij de vraag of een vreemdeling verblijf op medische gronden moet worden toegestaan in Nederland. 'Ik zie dat het BMA onvoldoende heeft onderzocht of de voor vreemdelingen noodzakelijke medische zorg aanwezig was in het land van herkomst', aldus waarnemend ombudsman Frank van Dooren.
  Lees verder
 8. Rapport 17 maart 2015

  2015/049 UWV moet ook in chatsessie doorvragen om stageverzoek uitkeringsgerechtigde te beoordelen

  Een werkzoekende man vraagt via de chatfunctie van Werkm@p aan het UWV of hij op een aanbod van een stageplek mag ingaan. De adviseur werk van het UWV antwoordt in de chatsessie dat dan zijn uitkering wordt verlaagd navenant het aantal stage-uren. De man ziet af van de stage. Daarna ontdekt hij dat andere werkzoekenden wel stage lopen zonder korting op de uitkering. In een volgende chatsessie meldt het UWV dat dit onder bepaalde voorwaarden inderdaad kan. De Nationale ombudsman vindt dat het UWV in de eerste chatsessie direct proactief had moeten doorvragen in plaats van algemeen te antwoorden. Het UWV kent de gevraagde schadevergoeding gedeeltelijk toe.
  Lees verder
  Onderwerpen: 
 9. Rapport 11 maart 2015

  2015/045 Gemeente Helmond kan man redelijkerwijs aansprakelijk stellen voor onherstelbaar beschadigen gemeenteboom

  Een man pleegt al jaren onderhoud aan gemeentegroen achter zijn huis zonder uitdrukkelijke toestemming van de gemeente. De gemeente stelt hem aansprakelijk omdat hij een gemeenteboom zo ver snoeit dat de boom onherstelbaar is beschadigd. De gemeente claimt bij hem de kosten van onder andere het vervangen van de boom door een nieuwe van € 618,50, waarover de man klaagt. De Nationale ombudsman vindt de aansprakelijkheidstelling echter niet onredelijk. Of de claim gegrond is, is aan de rechter. Wel stelt hij dat persoonlijk contact in de vorm van een telefoontje naar de man alvorens de factuur te sturen beter was geweest.
  Lees verder
 10. Rapport 11 maart 2015

  2015/046 Politie-eenheid Den Haag had man niet in handboeien mogen vervoeren naar politiebureau

  Een taxichauffeur klaagt dat de politie-eenheid Den Haag hem geboeid heeft vervoerd naar het politiebureau en dat hij daar ruw is bejegend en niet is bezocht door een arts. De Nationale ombudsman begrijpt de beslissing van de politie om de man aan te houden nadat hij zijn taxi dwars in de straat had geparkeerd en zijn rijbewijs niet had getoond. Intimidatie door de politie heeft de ombudsman niet kunnen vaststellen en hij vindt de politieverklaring aannemelijk dat de man wel is gezien door een arts. Het boeien van de man was onnodig; er was geen sprake van vluchtgevaar of gevaar voor de veiligheid van derden.
  Lees verder
  Onderwerpen: