Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6503 resultaten gevonden

 1. Rapport 15 juli 2015

  2015/116 Grootouders klagen over BJZ Limburg

  Grootouders klagen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over Bureau Jeugdzorg Limburg. Hun kleinkinderen zijn uithuisgeplaatst wonen bij hen als pleegouders. Grootouders en de moeder doen meldingen en aangiften over elkaar bij de politie, Rubicon en BJZ die niet te verifiëren zijn of leiden tot nieuwe discussie. Het ene kind wordt vervolgens ondergebracht bij de moeder, het andere bij een instelling. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman blijkt dat BJZ zich heeft ingezet om vanwege de conflicten tussen grootouders en moeder met de ketenpartners een gezamenlijke integrale aanpak te realiseren. Voor wat betreft de uitplaatsing naar een instelling, heeft BJZ zich enorm ingespannen om aanvullende hulpverlening te realiseren.
  Lees verder
 2. Rapport 13 juli 2015

  2015/110 Grond voor taakstraf ontbreekt op instemmingsverklaring

  Man wordt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) geweigerd omdat hij een taakstraf heeft gekregen voor mishandeling. Dat verbaast hem. Tijdens een officierzitting heeft hij de mishandeling ontkend, maar een taakstraf geaccepteerd voor bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie. Op de instemmingsverklaring die hij heeft ondertekend ontbreekt informatie voor welke strafbare feiten hij de taakstraf kreeg. De Nationale ombudsman kan dit uit het oogpunt van rechtszekerheid niet begrijpen. De ombudsman constateert ook in rapport 2015/111 dat het OM het automatiseringssysteem aandraagt als oorzaak voor het niet kunnen wijzigen van een formulier en een standaardbrief of toevoegen van gegevens en hij kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen.
  Lees verder
 3. Rapport 13 juli 2015

  2015/111 Onduidelijk brief van het OM

  Vrouw krijgt van de politie twee dagvaardingen voor belaging. Later trekt het OM één van beide dagvaardingen in en stuurt haar daar een brief over. De vrouw gaat er per abuis vanuit dat beide dagvaardingen zijn ingetrokken en gaat dus niet naar de zitting van de politierechter. De politierechter veroordeelt haar en drie weken later krijgt zij het vonnis. Het is dan te laat om hoger beroep in te stellen. De Nationale ombudsman vindt dat de intrekkingsbrief onduidelijk en verwarrend was. Het baart de Nationale ombudsman zorgen dat door het geautomatiseerde systeem van het OM er geen mogelijkheid is voor handmatige aanvullingen in brieven. De ombudsman verwijst in dit verband ook naar rapport 2015/110 en kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen.
  Lees verder
 4. Rapport 13 juli 2015

  2015/120 Vader van gedetineerde mag niet meer op bezoek

  Vader bezoekt zijn gedetineerde zoon in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle. Tijdens het bezoek spreekt een bewaker hem aan op zijn gedrag en moet hij de gevangenis verlaten. De gevangenisdirecteur ontzegt hem bezoek aan zijn zoon voor drie maanden. De Nationale ombudsman vindt dat ook in een gevangenis de overheid moet open staan voor het verhaal van de burger. Voordat de directeur de beslissing nam, had hij het verhaal van de vader moeten horen. De ombudsman doet de aanbeveling dat ook bezoekers een klacht mogen indienen bij DJI en dit onder de aandacht te brengen bij gevangenisdirecteuren, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
  Lees verder
 5. Rapport 10 juli 2015

  2015/119 Solliciteren bij Defensie

  Man solliciteert bij Defensie als Systeemmanager CBRN-materieel (chemisch, biologisch, radiologisch, nucleair). Al na het eerste gesprek wordt hij aangenomen en volgt een arbeidsvoorwaardengesprek. Uit het veiligheidsonderzoek blijkt dat hij eerder heeft gelekt naar de pers en daar worden hem opnieuw vragen over gesteld. Hij wordt vervolgens afgewezen omdat hij overgekwalificeerd is. De Nationale ombudsman vindt dat er na het eerste gesprek de rechtvaardigde verwachting is gewekt dat hij voldeed aan de functie-eisen. Hij kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het lekken naar de pers reden is geweest hem af te wijzen en niet de ongeschiktheid.
  Lees verder
 6. Rapport 10 juli 2015

  2015/118 BOA controleert textielcontainer in Nuth

  Buitengewoon opsporingsambtenaar maakt bij het Gemeenschapshuis in Nuth foto's van een textielcontainer die op parkeerterrein staat, want hij vermoedt een strafbaar feit. Hij meldt zich niet van tevoren bij de voorzitter die aanwezig is en weigert zich te legitimeren. De Nationale ombudsman vindt dat de BOA bevoegd was om de container te controleren volgens de Afvalstoffenverordening. Wel vindt de ombudsman dat de BOA de voorzitter van het Gemeenschapshuis fatsoenlijk te woord had kunnen staan.
  Lees verder
 7. Rapport 10 juli 2015

  2015/117 Kan een gerepareerde auto herkeurd worden?

  Man koopt tweedehands auto bij garagebedrijf. De auto krijgt een nieuwe APK, maar de auto gaat na een paar weken rammelen. Na acht maanden blijkt het bodyframe volledig doorgeroest. De man laat de auto repareren en gaat bij de RDW in beroep tegen de keuring. De RDW weigert een herkeuring omdat de man de auto al heeft laten repareren. Dat is een verrassing voor de man, omdat de RDW dat niet op het keuringsformulier heeft staan. De RDW gaat de informatie op het formulier en de website aanpassen, Dat is prima. Maar de Nationale ombudsman vindt dat, ook al is de auto gerepareerd, de RDW in dit geval de auto prima nogmaals had kunnen laten keuren.
  Lees verder
 8. Rapport 8 juli 2015

  2015/114 IND en DT&V laten ten onrechte belang Nederlandse staat prevaleren boven individueel belang asielzoeker

  IND wijst een asielaanvraag af van een man die in vreemdelingenbewaring zit. Hij gaat dezelfde dag in beroep én vraagt een voorlopige voorziening aan om te voorkomen dat Nederland hem uitzet tot vier weken na de uitspraak van de rechtbank. Op verzoek van de IND en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) wordt de behandeling van de voorlopige voorziening gepland vóór zijn geplande uitzetdatum. De Nationale ombudsman vindt dat de IND en DT&V in dit geval ten onrechte het belang van de Nederlandse overheid bij het voortvarend voorbereiden en uitvoeren van de mans uitzetting zwaarder laten wegen dan de belangen van de man bij het voorbereiden van zijn verzoek om een voorlopige voorziening.
  Lees verder
 9. Rapport 8 juli 2015

  2015/113 Fysiotherapeute uitgeschreven uit BIG-register wegens oud adres

  Fysiotherapeute staat geregistreerd in het BIG-register. Dit moet iedere vijf jaar worden verlengd. Het CIBG stuurt na vier jaar een herinnering naar haar correspondentieadres. Ze is echter verhuist. Het correspondentieadres is haar oude adres dat zij zelf heeft opgegeven. Zij ontvangt deze post niet en wordt uitgeschreven uit het register waardoor zij niet meer als fysiotherapeut kan werken. Ze verwijt het CIBG onzorgvuldigheid bij toesturen berichten, want bij de gemeente is haar juiste adres wel bekend. HET CIBG vindt dat ze zelf verantwoordelijk is voor opgeven van juiste correspondentieadres. De Nationale ombudsman oordeelt dat CIBG niet onzorgvuldig handelde en dat van haar als professional verwacht mag worden dat zij ook zonder herinnering van het CIBG tijdig een aanvraag tot herregistratie indient.
  Lees verder
 10. Rapport 7 juli 2015

  2015/109 Aangifte tegen de politie Den Haag

  Man fietst tijdens een sneeuwbui in Den Haag. Op een kruising rijdt hij voor een politieauto langs. De politieagent toetert, de fietser schrikt en valt. Als hij is opgestaan, geeft hij een klap op het dak van de politieauto. De politieagent doet aangifte van vernieling van de auto. Later belt zijn advocaat de politie omdat zij aangifte wil doen van mishandeling/poging doodslag tegen de agent. Het OM vraagt de politie om een proces-verbaal van dit telefoongesprek te maken en seponeert deze aangifte. De Nationale ombudsman vindt dat het niet noodzakelijk was dat er een proces-verbaal hiervan werd opgemaakt, maar het OM had wel de ruimte in haar bevoegdheid. De advocaat heeft het recht het proces-verbaal in te zien.
  Lees verder