Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6572 resultaten gevonden

 1. Rapport 28 januari 2016

  2016/003 Onvoldoende aandacht voor privacy mogelijke patiënt bij AMC Amsterdam

  Een man werd verwezen naar de polikliniek Angststoornissen van het Academisch Medisch Centrum (AMC). Voor het eerste bezoek aldaar werd hem gevraagd een vragenlijst in te vullen. Hierop werd ook gevraagd naar de nationaliteit van zijn ouders en zijn religi…

  Lees meer
 2. Rapport 28 januari 2016

  2016/004 Belastingdienst gaat in klachtbehandeling voorbij aan de inhoud van de klacht van een ondernemer

  Verzoeker is niet tevreden over de afhandeling door de Belastingdienst van een door hem ingediende klacht. Kern van de klacht is dat verzoeker/zijn onderneming op een oneerlijke wijze concurrentie ondervindt door het handelen van de Belastingdienst. Volgen…

  Lees meer
 3. Rapport 28 januari 2016

  2015/186 Politie Midden-Nederland blijft onduidelijk over niet opnemen van aangifte en wegsturen van verzoekers

  In het kader van een onderzoek van de sociale recherche hebben verzoekers informatie gedeeld over een buurman. De buurman raakte hiervan op de hoogte en stuurde verzoekers via de mobiele telefoon berichten met een dreigende toon. Verzoekers hebben dit geme…

  Lees meer
 4. Rapport 28 januari 2016

  2015/185 DUO had kunnen voorkomen dat studente alsnog kosten voor onterechte beslaglegging moet betalen

  Een studente betaalde niet op tijd het lesgeld van haar opleiding aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en ze ontving van DUO een boete wegens het te laat stopzetten van haar studentenreisproduct. Dit heeft ertoe geleid dat een deurwaarder beslag legde op…

  Lees meer
 5. Rapport 13 januari 2016

  2015/184 Zorgkantoor CZ brengt toch deurwaarderskosten in rekening na onterechte vordering

  Een pleegmoeder klaagt erover dat CZ Zorgkantoor (CZ) deurwaarderskosten van ongeveer € 330 in rekening heeft gebracht voor een achteraf onterechte vordering. Verzoekster stelde dat zij deze kosten niet verschuldigd was omdat CZ ervan op de hoogte was da…

  Lees meer
 6. Rapport 13 januari 2016

  2015/183 Belastingdienst/Toeslagen moet ongewenst effect op rechten van burgers in een automatiseringssysteem volledig corrigeren

  In het Toeslagen Verstrekkingen Systeem van de Belastingdienst/Toeslagen worden allerlei gegevens opgenomen die van belang zijn voor het bepalen van het recht op toeslagen. Kort na het in gebruik nemen van dit (nieuwe) systeem op 1 januari 2012 deed zich e…

  Lees meer
 7. Rapport 31 december 2015

  2015/175 Politie treedt ten onrechte woning van man binnen ter aanhouding van een voortvluchtige

  De politierechter heeft X een ontnemingsmaatregel opgelegd wegens wederrechtelijk verkregen voordeel. X ging niet tot betaling over en de raadkamer legde op 3 december 2009 109 dagen lijfsdwang (vrijheidsbeneming) op. X was echter onvindbaar en het lukte n…

  Lees meer
 8. Rapport 13 januari 2016

  2015/182 Politie-eenheid Den Haag houdt man en vrouw aan die niet voldoen aan signalement

  Bij de politie waren meldingen binnengekomen dat er in Leiderdorp werd geprobeerd om bejaarde mensen via een 'babbeltruc' geld afhandig te maken. De meldkamer van de politie gaf aan diverse politie eenheden de opdracht om op de meldingen te reageren en gaf…

  Lees meer
 9. Rapport 13 januari 2016

  2015/181 Koninklijke Marechaussee moet mensen bij grensweigering een aanspreekpunt bieden voor meer informatie

  Verzoeker klaagt over de behandeling van zijn Cubaanse schoonmoeder door de KMar toen zij op doorreis naar Spanje op Schiphol arriveerde. Zij was in het bezit van een geldig Schengen-visum. Dit visum was afgegeven door het Belgische consulaat te Cuba. Bij…

  Lees meer
 10. Rapport 5 januari 2016

  2015/180 Gemeente Schiermonnikoog biedt geen maatwerk voor betaling verhoogde leges grafrechten

  Verzoeker en zijn familie hebben sinds 2004 grafrechten voor hun overleden ouders. Tien jaar later moeten de grafrechten worden verlengd. Verzoeker schrikt als hij ziet dat de verschuldigde leges zijn verzesvoudigd. Het blijkt dat de gemeenteraad enkele ja…

  Lees meer