Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6509 resultaten gevonden

 1. Rapport 27 september 2015

  2015/127 Gemeente Haarlemmermeer vergeet burgers te blijven inlichten over ontwikkelingen speelveldje

  Omwonenden van een rustig speelveldje voor jonge kinderen in de gemeente Haarlemmermeer krijgen een brief van de gemeente. Op het veldje wordt kunstgras aangelegd en er wordt een twee meter hoog hek omheen geplaatst. Het wordt drukker, er ontstaat geluidsoverlast en het uitzicht wordt aangetast door een zonder aankondiging geplaatst vier meter hoog hek. De Nationale ombudsman oordeelt dat hoewel de gemeente de omwonenden aanvankelijk wel heeft geïnformeerd, zij dit later is vergeten.
  Lees verder
 2. Rapport 19 augustus 2015

  2015/125 Heeft Rijkswaterstaat een goed idee gepikt?

  Man heeft uit eigen beweging een 'antifile-app' bedacht voor de smartphone. De app geeft de verkeersituatie op de wegen aan. Het ministerie van I&M adviseert hem in de markt te zoeken naar partners en verwijst naar een programma Beter Benutten, waarin Rijk en bedrijfsleven samen werken. De man laat het er bij zitten, maar ontdekt vier jaar later dat een applicatie die in Beter Benutten is ontwikkeld, identiek is aan zijn idee. De Nationale ombudsman vindt dat het ministerie de man duidelijk heeft verwezen naar Beter Benutten en neemt verder aan dat de ADAM-app niet bewust of onbewust gebaseerd is op zijn idee.
  Lees verder
 3. Rapport 19 augustus 2015

  2015/124 Gemeente Nunspeet dient klacht over dienstverlening behoorlijk te behandelen

  Belastingadviseur maakt namens twee verschillende cliënten bezwaar tegen de WOZ-beschikking van de gemeente Nunspeet. De speciale belastingambtenaar van de gemeente stuurt de verminderingsbeschikkingen naar de cliënten, maar niet naar de gemachtigde belastingadviseur. De Nationale ombudsman concludeert dat de gemeente ten onrechte meent dat over de dienstverlening door de belastingambtenaar niet geklaagd kan worden bij de gemeente. En die dienstverlening was niet naar behoren.
  Lees verder
 4. Rapport 10 augustus 2015

  2015/122 CJIB moet dakloze via bekend postadres informeren over vrijheidsstraf

  Dakloze man heeft een taakstraf niet uitgevoerd en daarom is de taakstraf omgezet in vervangende hechtenis. Het CJIB stuurt een officieel bericht daarover aan zijn postadres bij de gemeente. Het CJIB laat hem niet weten dat hij als dakloze nu door de politie wordt gezocht. Hij staat gesignaleerd in het opsporingsregister van de politie (OPS). Dat heeft nare gevolgen. Zijn uitkering wordt meteen gestopt en na drie maanden komt hij er achter dat hij zich aan detentie heeft onttrokken en heeft hij een schuld aan het UWV. De Nationale ombudsman doet de aanbeveling dat het CJIB tijdig een veroordeelde met postadres informeert over de procedure over de tenuitvoerlegging van een vrijheidsstraf.
  Lees verder
 5. Rapport 17 juli 2015

  2015/121 Politie zet terecht arrestatieteam in bij aanhouding

  Een man wordt verdacht van het bedreigen van een andere man. De man heeft regelmatig met een honkbalknuppel gedreigd dat hij de ander zou afmaken. De man wordt 's nachts in het bijzijn van vrouw en kinderen hardhandig aangehouden door een arrestatieteam (AT) en klaagt vervolgens over de inzet van het AT en de wijze van aanhouden. De man heeft jaren geleden een zeer lange gevangenisstraf uitgezeten vanwege afpersing waarbij het slachtoffer is doodgeschoten. Ook zijn er destijds vuurwapens in beslag genomen. De Nationale ombudsman is van oordeel dat er op basis hiervan het risico bestond van levensbedreigende omstandigheden, reden genoeg om een AT in te zetten. De klachten over het moment van aanhouding en de hardhandige wijze van aanhouding zijn evenmin ongegrond. Uit niets is gebleken dat er meer geweld is gebruikt dan noodzakelijk.
  Lees verder
 6. Rapport 15 juli 2015

  2015/116 Grootouders klagen over BJZ Limburg

  Grootouders klagen bij de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman over Bureau Jeugdzorg Limburg. Hun kleinkinderen zijn uithuisgeplaatst wonen bij hen als pleegouders. Grootouders en de moeder doen meldingen en aangiften over elkaar bij de politie, Rubicon en BJZ die niet te verifiëren zijn of leiden tot nieuwe discussie. Het ene kind wordt vervolgens ondergebracht bij de moeder, het andere bij een instelling. Uit onderzoek van de Nationale ombudsman en de Kinderombudsman blijkt dat BJZ zich heeft ingezet om vanwege de conflicten tussen grootouders en moeder met de ketenpartners een gezamenlijke integrale aanpak te realiseren. Voor wat betreft de uitplaatsing naar een instelling, heeft BJZ zich enorm ingespannen om aanvullende hulpverlening te realiseren.
  Lees verder
 7. Rapport 13 juli 2015

  2015/110 Grond voor taakstraf ontbreekt op instemmingsverklaring

  Man wordt een Verklaring omtrent gedrag (VOG) geweigerd omdat hij een taakstraf heeft gekregen voor mishandeling. Dat verbaast hem. Tijdens een officierzitting heeft hij de mishandeling ontkend, maar een taakstraf geaccepteerd voor bedreiging en overtreding van de Wet wapens en munitie. Op de instemmingsverklaring die hij heeft ondertekend ontbreekt informatie voor welke strafbare feiten hij de taakstraf kreeg. De Nationale ombudsman kan dit uit het oogpunt van rechtszekerheid niet begrijpen. De ombudsman constateert ook in rapport 2015/111 dat het OM het automatiseringssysteem aandraagt als oorzaak voor het niet kunnen wijzigen van een formulier en een standaardbrief of toevoegen van gegevens en hij kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen.
  Lees verder
 8. Rapport 13 juli 2015

  2015/111 Onduidelijk brief van het OM

  Vrouw krijgt van de politie twee dagvaardingen voor belaging. Later trekt het OM één van beide dagvaardingen in en stuurt haar daar een brief over. De vrouw gaat er per abuis vanuit dat beide dagvaardingen zijn ingetrokken en gaat dus niet naar de zitting van de politierechter. De politierechter veroordeelt haar en drie weken later krijgt zij het vonnis. Het is dan te laat om hoger beroep in te stellen. De Nationale ombudsman vindt dat de intrekkingsbrief onduidelijk en verwarrend was. Het baart de Nationale ombudsman zorgen dat door het geautomatiseerde systeem van het OM er geen mogelijkheid is voor handmatige aanvullingen in brieven. De ombudsman verwijst in dit verband ook naar rapport 2015/110 en kondigt aan ambtshalve hier een breder onderzoek naar te doen.
  Lees verder
 9. Rapport 13 juli 2015

  2015/115 Minister Infrastructuur en Milieu handelt conform toezeggingen bij niet toelaten van kunststof kentekenplaten

  Een buitenlandse fabrikant van kunststof kentekenplaten wil deze kentekenplaten in Nederland op de markt brengen. Zijn Nederlandse vertegenwoordiger neemt contact op met het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De ambtenaar laat weten dat de minister tot toelating heeft besloten. Uiteindelijk besluit de minister om niet tot toelating over te gaan. De fabrikant klaagt erover dat de verkeerde verwachting is gewekt. In het begin is er op een zeer positieve manier over de toelating gecommuniceerd. Maar in de schriftelijke stukken stond vrijwel altijd dat eerst nog moest worden vastgesteld of de kentekenplaten aan een aantal eisen voldeden. Hierdoor is de verwachting gewekt dat de minister koerste op toelating, maar niet dat hij daadwerkelijk tot toelating over zou gaan. De Nationale ombudsman oordeelt dat de minister conform zijn toezeggingen heeft gehandeld door te onderzoeken of de kentekenplaten aan de gestelde eisen voldeden en op basis daarvan te beslissen. De klacht is ongegrond.
  Lees verder
 10. Rapport 13 juli 2015

  2015/120 Vader van gedetineerde mag niet meer op bezoek

  Vader bezoekt zijn gedetineerde zoon in de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Zwolle. Tijdens het bezoek spreekt een bewaker hem aan op zijn gedrag en moet hij de gevangenis verlaten. De gevangenisdirecteur ontzegt hem bezoek aan zijn zoon voor drie maanden. De Nationale ombudsman vindt dat ook in een gevangenis de overheid moet open staan voor het verhaal van de burger. Voordat de directeur de beslissing nam, had hij het verhaal van de vader moeten horen. De ombudsman doet de aanbeveling dat ook bezoekers een klacht mogen indienen bij DJI en dit onder de aandacht te brengen bij gevangenisdirecteuren, de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming.
  Lees verder