Vind hier nieuws, rapporten en meer over verschillende thema's en publicaties

Verfijn uw resultaten

Thema
Soort
Periode

6481 resultaten gevonden

 1. Rapport 15 juni 2015

  2015/094 Gemeente handelt niet volgens de voorwaarde die zij naar partijen communiceert in een offerteaanvraag

  Voor het overnemen van het werk van een failliete stichting zoekt gemeente Menterwolde een andere partij. Ze vraagt vijf partijen om een offerte. Een vrouw die werkte voor de failliete stichting doet mee aan de offerteronde. Ze heeft namelijk een eigen stichting opgericht. Een van de criteria die de gemeente stelt is het overnemen van het personeel van de failliete stichting. De vrouw geeft in haar offerte aan dat zij dit wil doen. De partij die de offerteronde uiteindelijk 'wint', had aangegeven het personeel over te nemen 'naar behoefte'. Desondanks scoort de gemeente hun offertes op dit punt even hoog. De vrouw klaagt over de gang van zaken. De ombudsman oordeelt dat de gemeente niet heeft gehandeld volgens de voorwaarde zoals zij die naar de partijen heeft gecommuniceerd.
  Lees verder
 2. Rapport 15 juni 2015

  2015/095 Nationaal Archief mag geen gearchiveerde foto's en brieven geven

  Een man vraagt het Nationaal Archief persoonlijke brieven en foto's van zijn grootvader en vader uit het Nationaal Archief aan zijn familie terug te geven. Ze maken deel uit van het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Dit is -onder bepaalde voorwaarden- beperkt openbaar. Deze beperking zorgt ervoor dat ook geen kopieën van documenten uit dit archief worden gegeven. De man krijgt de brieven en foto's dus niet. Hij klaagt hierover, want de argumentatie waarom hij de documenten niet kan krijgen, is hem onduidelijk. De ombudsman oordeelt dat het Nationaal Archief goed heeft gehandeld door met de man in gesprek te gaan over de situatie. Maar er bleven onduidelijkheden voor hem bestaan. Door tussenkomst van de ombudsman zijn ook die weggenomen.
  Lees verder
  Onderwerpen: 
 3. Rapport 10 juni 2015

  2015/093 Belastingdienst mag beslag leggen op computers die verhuurd zijn door een ondernemer aan een belastingschuldige

  Een ondernemer verhuurt computers aan een bedrijf. Het bedrijf is belasting schuldig en de Belastingdienst legt beslag op de computers. De ondernemer klaagt erover dat deze zijn eigendom zijn en niet van het bedrijf. De Belastingdienst bekijkt in dit soort situaties of er sprake is van reëel eigendom. De ondernemer kan in dit geval niet aantonen dat hij reëel eigenaar is van de computers. De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst inderdaad mocht beslissen beslag te leggen op de computers.
  Lees verder
 4. Rapport 8 juni 2015

  2015/092 Belastingdienst wijst te laat verzoek om opgelegde aanslag over 2006 ambtshalve te herzien terecht af

  Een onderneming dient zijn aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2006 niet op tijd in. De Belastingdienst legt hen voor 2006 daarom een ambtshalve aanslag Vpb op. De onderneming doet in 2012 alsnog aangifte Vpb 2006 en verzoekt de Belastingdienst de opgelegde aanslag van destijds ambtshalve te herzien (verminderen). De ondernemer klaagt erover dat de Belastingdienst dit verzoek afwijst. De ombudsman oordeelt dat de Belastingdienst juist heeft gehandeld. Het verzoek is niet ingediend binnen de daarvoor geldende termijn van vijf jaar en er zijn geen bijzondere omstandigheden die rechtvaardigen hiervan af te wijken.
  Lees verder
 5. Rapport 8 juni 2015

  2015/090 Gemeente Weststellingwerf informeert EU-onderdanen onvoldoende over indienen Y32 formulier voor deelname Europese verkiezingen

  Een Tsjechische man die sinds 2009 in Nederland woont, wil ook graag in Nederland stemmen.voor de verkiezingen van het Europese parlement. Hij ontdekt te laat dat hij alleen mag stemmen als hij tijdig een zogenaamd Y32 formulier had ingevuld. De man vindt dat de gemeente hem vooraf daarover had moeten informeren. De algemene verwijzing op de website van de gemeente naar een speciale verkiezingswebsite voor informatie was onvoldoende, er stond voor EU-onderdanen geen aparte mededeling bij. De Nationale ombudsman acht de klacht gegrond en doet de gemeente de aanbeveling om bij een volgende verkiezing ervoor te zorgen dat EU-onderdanen tijdig via huis-aan-huisbladen en de gemeentelijke website er op worden geattendeerd om een Y32 formulier in te dienen.
  Lees verder
 6. Rapport 8 juni 2015

  2015/089 Belastingdienst/Toeslagen moet stopzetten huurtoeslag door foute koppeling van bestanden snel verhelpen

  Een man krijgt ineens geen huurtoeslag meer van Belastingdienst/Toeslagen. Door een foute koppeling van bestanden staat er plots nog een persoon op zijn adres en samen verdienen ze teveel. Het kost de man enorm veel moeite dit te corrigeren bij Toeslagen. De ombudsman benadrukt dat mensen mogen uitgaan van correcte administratie bij de overheid. Als Toeslagen fouten maken en iemand die fout meldt, moet de Belastingdienst/Toeslagen alert reageren en snel met een oplossing komen. Vaak betreft het mensen die afhankelijk zijn van een toeslag en nauwelijks financiële marge hebben.
  Lees verder
 7. Rapport 4 juni 2015

  2015/091 UWV geeft deskundigenoordeel in re-integratiezaak over werkgever zonder hoor en wederhoor

  Een zieke werkneemster wil weten of haar werkgever voldoende doet om haar weer aan het werk te helpen. Ze vraagt het UWV om een deskundigenoordeel. Het UWV belt de contactpersoon bij haar werkgever op een ongelukkig moment. Er ontstaat een misverstand over wie wie zal terugbellen. Er volgt geen telefoongesprek meer. Het UWV komt vervolgens met het oordeel dat de werkgever onvoldoende doet. De werkgever klaagt hierover en ook over de manier waarop het UWV die klacht vervolgens behandelt. De ombudsman oordeelt dat het UWV onvoldoende hoor en wederhoor heeft toegepast en daarom schiet ook de motivering van het oordeel te kort.
  Lees verder
 8. Rapport 3 juni 2015

  2015/082 UWV mag man die te laat betaalt houden aan betalingsregeling en dwangbevel sturen met hoge kosten

  Een man moet te veel ontvangen WW-uitkering terugbetalen aan het UWV. Het UWV treft een betalingsregeling en de man betaalt maandelijks 557 euro terug. Dat doet hij wel in de betreffende maand, maar niet altijd voor de afgesproken dag, de 13e van de maand. Het UWV wijst hem daarop in een aanmaning. Na een tweede te late betaling stuurt het UWV hem een dwangbevel met hoge invorderingskosten. De man klaagt hierover, want hij heeft juist meer overgemaakt dan was afgesproken. Hij vindt het dwangbevel een absurde reactie, ook al kwamen enkele betalingen iets te laat binnen. Hij vindt dat het UWV hem had moeten informeren dat extra aflossingen niet in mindering worden gebracht op verplichte aflossingen. Volgens de Nationale ombudsman heeft het UWV juist gehandeld en is het UWV duidelijk geweest over de betalingsregeling en de aanmaning. De man had alle gelegenheid daarmee rekening te houden bij het doen van zijn verdere betalingen. Hij had eerder kunnen navragen of extra aflossen mogelijk was. Ook heeft de man nagelaten contact op te nemen naar aanleiding van de aanmaning. Het UWV is de man ter wille geweest door hem voor zijn restantschuld opnieuw een betalingsregeling aan te bieden. De ombudsman vindt de klacht niet gegrond.
  Lees verder
 9. Rapport 3 juni 2015

  2015/085 DJI, politie en zorgverzekeraar moeten met elkaar uitzoeken wie verantwoordelijk is voor vergoeden ziekenhuisrekening gedetineerde (interventierapport)

  De zoon van een vrouw wordt bij aanhouding in zijn been geschoten. Die zelfde dag wordt hij geopereerd en een dag later is hij gedetineerd. Een paar dagen later gaat hij naar een Penitentiaire Inrichting (P.I.) De zorgverzekeraar stopt vervolgens de zorgverzekering omdat de zoon in detentie zit. Het ziekenhuis stuurt een jaar later een rekening van bijna € 1.000,- aan de zorgverzekeraar. DJI, de politie en de zorgverzekeraar weigeren de rekening te vergoeden. De Nationale ombudsman constateert dat niet één van deze instanties contact heeft opgenomen met de ander om uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor de rekening. De vrouw is vastgelopen in het systeem van naar elkaar wijzende organisaties. De rekening blijkt betrekking te hebben op de medische behandeling na de operatie en niet de operatie zelf. De ombudsman zoekt uit bij DJI hoe het zit. Dan blijkt dat de rekening gaat over het tijdstip dat de zoon nog niet in detentie zat. Met die informatie betaalt de zorgverzekeraar alsnog de rekening.
  Lees verder
 10. Rapport 3 juni 2015

  2015/088 LBIO informeert een man voldoende dat advies over lagere bijdrage niet betekent dat hij geen achterstand in alimentatie oploopt

  Een man betaalt al jarenlang partner- en kinderalimentatie. Omdat zijn financiële situatie hard achteruit gaat vraagt hij het LBIO advies over een lagere bijdrage. De berekening van het LBIO laat zien dat hij inderdaad minder zou kunnen betalen. Dan gaat hij een lager bedrag aan zijn ex-vrouw betalen. De ex-vrouw van de man merkt dat en vraagt het LBIO om het oorspronkelijke, hogere bedrag te innen. Het LBIO gaat vervolgens hiertoe over. De man klaagt bij het LBIO dat ze hem adviseren dat de alimentatie omlaag kan , maar hem ook dwingen om een hoger bedrag te betalen, zelfs na het starten van een procedure bij de rechtbank tot verlaging van alimentatie. De man vindt dat hij niet goed is geïnformeerd en onnodig kosten heeft gemaakt. Het LBIO echter heeft de man schriftelijk én mondeling geïnformeerd dat hun eerder uitgebrachte advies niet bindend was. Daarna is de man ook nog schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van de achterstallige alimentatie en de kosten. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de klacht over het LBIO niet gegrond is.
  Lees verder