Vind hier nieuws, rapporten, columns en meer publicaties

Verfijn uw resultaten

Soort
Periode
Thema

545 resultaten gevonden

 1. Column 17 juni 2017

  Waar blijft mijn antwoord?

  Bob* is de trotse vader van dochter Lizzy*. Hij en zijn vrouw hebben allebei een baan. Lizzy gaat drie dagen per week naar de kinderopvang. De ouders van Bob zijn allebei gepensioneerd en bieden aan op hun kleindochter te passen. Bob en Nicole hebben nu ge…
  Lees meer
 2. Nieuwsbericht 18 april 2017

  Afwijzing dubbele kinderbijslag ook schriftelijk toelichten

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) moet een afwijzing voor dubbele kinderbijslag beter motiveren. Dat zegt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de staatssecretaris van Volksgezondheid,…
  Lees meer
 3. Rapport 23 november 2016

  2016/107 LBIO handelt niet oplossingsgericht bij het overnemen van de inning alimentatie

  Een gescheiden man betaalt alimentatie aan zijn ex-partner. Door een betalingsachterstand neemt het LBIO de inning van de alimentatie over. Het LBIO rekent vervolgens onterecht langer terug dan zes maanden voor de inning. De man betaalt de gehele achterstand behalve het te veel geinde bedrag. De man klaagt erover dat het LBIO vervolgens voor de tweede keer de inning overneemt en de betaalde opslagkosten aan zijn ex-partner overmaakt. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO niet oplossingsgericht heeft gehandeld. Het LBIO mocht niet van verzoeker blijven eisen dat hij de alimentatietermijn moet betalen die buiten de wettelijke zes maanden termijn ligt. Ook vindt de ombudsman het niet juist dat de opslagkosten zonder overleg zijn overgemaakt naar de ex-partner.
  Lees meer
 4. Rapport 23 november 2016

  2016/106 LBIO bereidt beslissing om inning alimentatie over te nemen onvoldoende voor

  Een gescheiden man betaalt alimentatie voor zijn twee kinderen. Eén kind woont bij hem. In een aanvullend ouderschapsplan wordt een omgangsregeling vastgelegd en spreken ze af over en weer alimentatie te betalen. Na diverse discussies doet de moeder een voorstel om de omgangsregeling en de alimentatie te laten vervallen. De man accepteert uiteindelijk het voorstel en stuurt de ondertekende overeenkomst naar de advocaat. Het LBIO laat de man na een aantal maanden weten dat hij de alimentatie niet heeft betaald. De man wijst op de gesloten overeenkomst, maar de moeder zegt de overeenkomst niet te hebben ontvangen. Hij klaagt erover dat het LBIO de inning overneemt zonder eerst voldoende navraag te doen. De Nationale ombudsman vindt dat het LBIO de inning onvoldoende heeft voorbereid.
  Lees meer
 5. Rapport 15 november 2016

  2016/102 Bureau Jeugdzorg Noord-Holland zorgt niet voor tijdige verstrekken van indicatie pleegzorg

  Grootouders vangen hun kleinkinderen tijdelijk op vanwege problemen in de thuissituatie. Ze klagen er bij de Nationale ombudsman over dat het toenmalig Bureau Jeugdzorg te Haarlem (BJZ) niet zorgt voor een tijdige toekenning van een pleegzorgvergoeding. Een spoedindicatie pleegzorg is volgens BJZ niet noodzakelijk omdat de ouders zelf voor opvang zorgen. De ombudsman geeft geen oordeel over deze klacht omdat hij zelf niet kan afwegen of er wel of geen reden is voor afgifte indicatie. BJZ heeft niet voldoende (open) met grootouders gecommuniceerd waardoor het proces is vertraagd. Dit brengt echter niet mee dat achteraf kan worden vastgesteld dat de indicatie eerder had moeten worden afgegeven.
  Lees meer
 6. Nieuwsbericht 25 oktober 2016

  Ombudsman onderzoekt knelpunten rondom vrouwenopvang

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de knelpunten van vrouwen in de vrouwenopvang. Hierin onderzoekt hij de aansluiting van de uitvoeringspraktijk van wet- en regelgeving rond sociale en financiële voorzieningen op het dagelijks leven van kwets…
  Lees meer
 7. Nieuwsbericht 22 september 2016

  Ombudsman vraagt 283 gemeenten naar klachten sociaal domein

  De Nationale ombudsman vraagt alle 283 bij hem aangesloten gemeenten hoe zij omgaan met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. De ombudsman onderzoekt hoe gemeenten de behandeling van klachten hebben geregeld en welke afspraken e…
  Lees meer
 8. Nieuwsbericht 7 juni 2016

  Onderzoek klachten gemeentelijke zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk

  De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de klachten en signalen van burgers over het zogeheten sociaal domein. Dit zijn zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk, taken die de Rijksoverheid bij gemeenten heeft neergelegd. Het gaat om de Participatie…
  Lees meer
 9. Rapport 25 april 2016

  2016/040 BJZ Noord-Brabant schiet tekort bij afhandeling klacht over handelen medewerkster

  Een vrouw klaagt dat het BJZ Noord-Brabant geen adequate reactie heeft gegeven op haar klacht over onvoldoende professioneel en integer handelen van een medewerkster van het BJZ Noord-Brabant. BJZ verklaart de klacht niet-ontvankelijk omdat mevrouw geen cliënt bij hen is maar bij het (voormalige) AMK Limburg. Zij geven geen verwijzing waar ze wel terecht kan met haar klacht. De Nationale ombudsman is van mening dat hier geen sprake is van fair play. BJZ had inhoudelijk moeten reageren op de klacht en mevrouw door moeten verwijzen.
  Lees meer
 10. Rapport 11 april 2016

  2016/034 JBRA handelt niet transparant naar pleegvader door onvoldoende uitleg te geven over onderzoek

  Een man zorgt al enige jaren voor de 10-jarige dochter van zijn ex-echtgenote. Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA) laat een onderzoek instellen naar de veiligheid van het meisje. De man klaagt dat hij zich al die jaren niet gesteund heeft gevoeld. Tevens heeft de JBRA zich niet bekommerd over zijn situatie destijds. De Nationale ombudsman vindt dat JBRA onvoldoende vooraf met de man heeft gecommuniceerd over het onderzoek en hem onvoldoende vooraf uitleg heeft gegeven. JBRA heeft hiermee onvoldoende transparant gehandeld.
  Lees meer