2018/076 En/of-bankrekening sta in de weg bij kwijtschelding belastingen mantelzorger?

Rapport

Verzoekster komt al een aantal jaren in aanmerking voor kwijtschelding van de lokale belastingen. Dan wordt haar moeder erg ziek. Verzoekster opent een en/of-rekening op naam van haar moeder en haarzelf, zodat zij de financiën voor haar moeder kan behartigen. De en/of-rekening bevat het pensioen van haar moeder en de uitgaven die voor haar moeten worden gedaan. Als verzoekster haar aanvraag voor kwijtschelding indient, krijgt zij een afwijzing. Door de en/of-rekening heeft zij een te hoog bedrag aan vermogen. Een en/of-rekening telt doorgaans mee als vermogen. Beide personen kunnen immers vrijelijk beschikken over de gelden op de en/of-rekening. Is er geen sprake van een gezamenlijke huishouding en is de en/of-rekening ingesteld vanwege noodzakelijke of wenselijke hulp bij andermans financiën, dan ziet de Nationale ombudsman de noodzaak van een nadere afweging. Kan betrokkene aantonen, dat de en/of-rekening uitsluitend bestaat uit inkomsten van en uitgaven voor of in verband met de andere tenaamgestelde, dan vindt de Nationale ombudsman het niet terecht dat bij de beoordeling van een kwijtscheldingsverzoek de en/of-rekening meetelt als vermogen.

De Nationale ombudsman neemt contact op met de instantie. De Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (de BsGW) is het met de Nationale ombudsman eens en beoordeelt de aanvraag opnieuw. Gelet op de omstandigheden telt de en/of-rekening van verzoekster en haar moeder niet mee als vermogen. De BsGW kent verzoekster alsnog kwijtschelding toe. Ook heeft de BsGW deze nadere afweging bij kwijtschelding in een werkinstructie opgenomen, zodat haar medewerkers het ook bij toekomstige vergelijkbare zaken toepassen.

Instantie: Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen te Roermond

Klacht:

verzoek om kwijtschelding van lokale belastingen over 2017 afgewezen

Oordeel:
Gegrond