Aanbeveling Nationale ombudsman over breed toepassen kwijtscheldingstoets overgenomen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man zit op bank en kijkt nadenkend naar het raam

  Demissionair minister Ollongren (BZK) volgt de aanbeveling van de ombudsman op om uit te zoeken of de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets voor lokale belastingen bij meer mensen toegepast kan worden. De Nationale ombudsman deed die aanbeveling in april per brief, met als doel te voorkomen dat mensen onnodig verder in financiële problemen komen.

  Reinier van Zutphen: "Goed dat de minister gaat kijken hoe het gebruik van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets in meer situaties mogelijk gemaakt kan worden. Het is belangrijk dat we ook burgers helpen die zich niet zelf melden bij hun gemeente of waterschap."

  Bestaande initiatieven

  Demissionair minister Ollongren wijst in haar reactie aan de Nationale ombudsman ook op bestaande initiatieven, waarmee de drempel om gebruik te maken van kwijtscheldingsregelingen zo laag mogelijk kan worden gemaakt." Dat zijn goede initiatieven, maar mijn aanbeveling ziet er nu juist op toe dat ook burgers die geen verzoek indienen, in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen. En dat hiervoor een wettelijke basis moet komen. Als de minister andere oplossingen voorstelt, dan wil ik graag weten op welke wijze gemeenten en waterschappen dan de mogelijkheid hebben om de kwijtscheldingstoets uit te voeren. En dus niet hoeven af te wachten tot de burger zelf het initiatief neemt", aldus Reinier van Zutphen. De Nationale ombudsman heeft minister Ollongren die reactie ook per brief verstuurd.

  Achtergrond

  Veel mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen, lopen die kwijtschelding mis. Omdat zij contact met de overheid uit de weg gaan of geen (jaarlijks) kwijtscheldingsverzoek doen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets kunnen lokale overheden ervoor zorgen dat die mensen toch kwijtschelding krijgen. Op dit moment worden alleen mensen getoetst die zelf een verzoek hebben gedaan, of in voorgaande jaren recht hadden op kwijtschelding. De Nationale ombudsman vroeg de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de demissionair staatssecretaris van Financiën in april daarom om te werken aan een oplossing.

  Bijlagen

  Brief aan minister van Binnenlandse Zaken over de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets (pdf, 29.39 kB)