Kwijtscheldingstoets breder toepassen kan verdere financiële problemen voorkomen

Op deze pagina

  Nieuwsbericht
  Man heeft portemonnee vast en kijkt er naar

  Er moet een oplossing komen om de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets bij meer mensen toe te kunnen passen. Hiermee kan worden voorkomen dat mensen verder in financiële problemen komen. In een brief aan vier bewindspersonen doet de Nationale ombudsman de aanbeveling om te werken aan een oplossing.

  Mislopen kwijtschelding

  Veel mensen die in aanmerking komen voor kwijtschelding van lokale belastingen, lopen die kwijtschelding mis. Omdat zij contact met de overheid uit de weg gaan of geen (jaarlijks) kwijtscheldingsverzoek doen. Met de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets kunnen lokale overheden ervoor zorgen dat die mensen toch kwijtschelding krijgen. Op dit moment komen alleen mensen in aanmerking die een kwijtscheldingsverzoek hebben gedaan of die er in voorgaande jaren recht op hadden.

  Wettelijke basis

  Reinier van Zutphen: "Door de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets ook mogelijk te maken voor burgers die zich niet melden, kunnen veel problemen, tijd en geld worden bespaard. Burgers worden zo geholpen om niet verder in financiële problemen te komen. En lokale overheden hoeven geen dure invorderingsmaatregelen te nemen die weinig of niets opleveren. Een wettelijke basis zou lokale overheden en burgers hierbij helpen.

  Dilemma

  Lokale overheden hebben een dilemma bij de toepassing van de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets. Enerzijds willen zij deze toets bij meer mensen kunnen toepassen, zodat zij hiermee geholpen worden. Maar anderzijds zijn lokale overheden hier voorzichtig mee, omdat ze twijfelen of deze werkwijze voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door ook voor die situaties een wettelijke basis te maken, kan deze twijfel worden weggenomen.

  De Nationale ombudsman organiseerde een rondetafelgesprek over dit onderwerp. Naar aanleiding daarvan doet de ombudsman de aanbeveling aan vier bewindspersonen om samen te werken en met de lokale overheden in gesprek te gaan over een oplossing. Zijn aanbeveling richt hij aan de demissionair ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en de demissionair staatssecretaris van Financiën.

  Achtergrond

  Het rondetafelgesprek vond plaats naar aanleiding van een vraag van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB). De vraag van de LVLB was of de ombudsman zich in dit onderwerp wilde verdiepen. En te laten weten hoe hij tegen het dilemma aankijkt.

   

  Bijlagen

  Brief aan demissionair minister Ollongren (BZK) (pdf, 89.65 kB)