Kwijtschelding bij SVHW, maar vrouw voelt zich niet geholpen

Brief

Een vrouw heeft Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (hierna: SVHW) gevraagd om kwijtschelding van de aanslag voor lokale belastingen 2022. SVHW vraagt in reactie daarop of ze haar bankafschriften over de periode 1 januari 2022 tot 15 mei 2022 via een algemeen e-mailadres wil toezenden. De vrouw vindt dat een erg lange periode. Ook vindt ze het niet fijn om bankafschriften te mailen. Ze belt daarna met SVHW hierover, maar krijgt daarbij geen uitleg waarom dit moet en waar dit op is gebaseerd. Ook de mogelijkheid om de bankafschriften anders aan te leveren, is niet besproken. De vrouw levert de bankafschriften niet in en krijgt vervolgens geen kwijtschelding.

De vrouw dient daarna een klacht in bij SVHW. SVHW reageert in de reactie op de klacht alleen op het telefonische contact. De medewerker van SVHW had volgens SVHW niet meer kunnen doen voor de vrouw.

De Nationale ombudsman heeft SVHW gevraagd naar de regels voor het opvragen van bankafschriften. SVHW heeft die regels toegestuurd. Daarin valt te lezen dat SVHW over die periode bankafschriften mag opvragen. Nadat de vrouw alsnog had aangeboden haar bankafschriften op kantoor te laten zien, heeft SVHW aan haar kwijtschelding verleend. De Nationale ombudsman vindt dat goed om te horen. Wel was het mooier geweest als in het telefonische contact met de medewerker van SVHW de regels al waren uitgelegd. Ook had toen over het op een andere manier aanleveren van bankafschriften kunnen worden gesproken. De ombudsman vindt het een gemiste kans dat dit toen niet is gebeurd.