2017/081 Belastingdienst Toeslagen zet huurtoeslag stop op basis van verkeerde gegevens in de BRP

Rapport

Mevrouw is in oktober 2013 in haar woning gaan wonen en heeft huurtoeslag aangevraagd. De huurtoeslag is twee keer toegekend, maar daarna weer stopgezet omdat mevrouw volgens de Belastingdienst/Toeslagen geen recht had op huurtoeslag. In oktober 2016 blijkt dat de woning van mevrouw niet goed geregistreerd staat in de Basisregistratie Personen (hierna: BRP). Mevrouw stond daarin ingeschreven op nummer 16 in plaats van 16-4. Nadat deze fout in de BRP is gecorrigeerd, neemt zij telefonisch contact op met de Belastingtelefoon. Volgens een medewerker van de Belastingtelefoon heeft mevrouw pas recht op huurtoeslag vanaf het moment dat haar woning op de juiste manier geregistreerd staat in de BRP. Mevrouw is het hier niet mee eens en neemt contact op met de Nationale ombudsman. De Nationale ombudsman legt de situatie van mevrouw voor aan de Belastingdienst/Toeslagen. Naar aanleiding van de interventie van de Nationale ombudsman besluit Toeslagen om de huurtoeslag van mevrouw alsnog vanaf oktober 2013 toe te kennen.

Instantie: Belastingdienst Toeslagen

Klacht:

pas recht heeft op huurtoeslag na foutcorrectie in de Basisregistratie Personen (BRP) en niet met  terugwerkende kracht

Oordeel:

Gegrond