Dossier: Digitalisering

De maatschappij is steeds meer aan het digitaliseren. De overheid gaat mee in die ontwikkeling. Dit heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid en de manier waarop burger en overheid met elkaar communiceren.

Voor veel burgers (en overheidsinstanties) is digitalisering een positieve ontwikkeling.  Er kan makkelijker en sneller contact worden gelegd en overheid en burger kunnen veel meer van elkaar te weten komen.

Er zit echter ook een andere kant aan digitalisering. Er kunnen dingen in de digitale systemen fout gaan. We horen over identiteitsfraude, over niet kloppende gegevens die toch in systemen blijven staan of gegevens die niet op de goede manier gekoppeld zijn.
Bovendien is er een aanzienlijke groep burgers die niet digitaal vaardig is en daardoor tussen wal en schip terecht dreigt te komen als het gaat om communicatie met de overheid.

De Nationale ombudsman heeft ook aandacht voor de nadelen van digitalisering en wijst de overheid erop het perspectief van de burger niet uit het oog te verliezen.

Rapporten

Rapport 29 augustus 2016

2016/077 SVB verstuurt jaarlijks tijdschrift alleen digitaal

Een vrouw krijgt elk jaar het tijdschrift Mijn AOW omdat zij een AOW-uitkering krijgt. De SVB besluit om het tijdschrift alleen digitaal aan te bieden. De vrouw is digitaal niet vaardig, zij kan een papieren exemplaar krijgen als ze zelf contact opneemt me…
Lees meer
Onderzoek 4 april 2016

2016/030 Het verdwijnen van de blauwe envelop

De overheid moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Bij digitalisering van overheidsdiensten moet de overheid ook oog houden voor mensen die moeite hebben met digitalisering. De Nationale ombudsman stelt dat deze mensen adequate ondersteuning moet…
Lees meer

Meer rapporten

Nieuwsberichten

Nieuwsbericht 17 januari 2017

UWV en SVB moeten burgers beter informeren over digitalisering

Het UWV en de SVB hebben burgers onjuist dan wel onvolledig geïnformeerd over de digitalisering van hun correspondentie. Dit concludeert de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen na onderzoek. Zo is voor burgers bijvoorbeeld niet duidelijk welke brieven z…
Lees meer
Nieuwsbericht 5 april 2016

Belastingdienst te snel met digitaliseren van blauwe envelop

De Belastingdienst heeft de belangen van mensen die berichten niet digitaal kunnen of willen ontvangen uit het oog verloren. Dat constateert de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, na onderzoek. Bij het digitaliseren van het berichtenverkeer tussen de…
Lees meer
Nieuwsbericht 23 december 2015

Politie verantwoordelijk voor automatische kentekencontroles

Alleen de politie is verantwoordelijk voor de referentiebestanden waar gebruik van wordt gemaakt bij de controle op kentekens. Dit schrijft de Nationale ombudsman in een rapport naar aanleiding van een klacht van een man die veertien maal ten onrechte was…
Lees meer
Nieuwsbericht 22 december 2015

Ombudsman: Gemeenten moeten ook contant geld accepteren

De Nationale ombudsman vindt dat gemeenten niet alleen pinbetalingen mogen accepteren voor bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. Dit oordeelt hij in een rapport naar aanleiding van een klacht over het verplicht via de pin betalen in de gemeente Leiden. D…
Lees meer
Nieuwsbericht 25 november 2015

Ombudsman onderzoekt verdwijnen blauwe envelop Belastingdienst

De Nationale ombudsman start een onderzoek naar de verplichting om berichten van de Belastingdienst uitsluitend digitaal te ontvangen. De zogeheten blauwe envelop wordt stapsgewijs vervangen door digitaal verkeer. Hij heeft hier sinds begin november 475 si…
Lees meer

Meer nieuwsberichten

Columns

Column 9 april 2016

Papieren post blijft mogelijk

Rosalie de la Cruz* is een alleenstaande vrouw die leeft van een minimum inkomen. Zij ontvangt daarnaast huur- en zorgtoeslag. Als er iets verandert in de toeslagen krijgt ze daar post over van de Belastingdienst. Op papier. Maar dan krijgt ze een bericht…
Lees meer

Bijlagen

Informatie speciaal voor