Geen recht op een briefadres

Toch niet zorgeloos op reis?

Op deze pagina

  Column
  Een ouder echtpaar zit voor een camper

  Een aantal weken geleden schreef ik u over het verhaal van Kishan en Pooja (niet de echte naam). Zij willen van hun pensioen genieten door met hun camper door Afrika te reizen. Ze willen tijdens de reis hun zaken met de overheid netjes regelen. Hiervoor hebben zij een briefadres nodig. Ze vragen de gemeente om hulp. Door deze column is verwarring ontstaan over wat ik van gemeenten verwacht in dit soort situaties. Tijd voor een verbetering van dit verhaal.

  Uitzondering op de regel

  Het echtpaar gaat meer dan acht maanden op reis en moet zich daarom uitschrijven uit de Basisregistratie Personen (BRP) van hun gemeente. Ze maken zich zorgen dat ze belangrijke post gaan missen. Ze kunnen geen adres in het buitenland doorgeven omdat ze gaan rondreizen. Hun gemeente geeft aan niets voor ze te kunnen doen. Medewerker Ruud neemt contact op met de gemeente en vraagt hen mee te kijken naar een oplossing. De gemeente ziet daar toch wel ruimte voor en wil in dit geval een uitzondering op de regels maken. De gemeente regelt voor een jaar een briefadres voor Kishan en Pooja. Daarmee is het echtpaar geholpen en ik ben blij met deze oplossing. 

  Wanneer een briefadres

  In diezelfde column schreef ik dat gemeenten sinds 1 januari 2022 verplicht zijn iemand in te schrijven met een briefadres als die persoon niet kan worden ingeschreven op een woonadres. Die regel klopt wel, alleen is die niet van toepassing op wereldreizigers zoals Kishan en Pooja. Gemeenten zijn volgens die regel alleen verplicht ervoor te zorgen dat mensen die in Nederland wonen of verblijven een briefadres krijgen wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats.

  Zorgeloos op reis

  Toch zie ik voor wereldreizigers zoals Kishan en Pooja wel een probleem. Als zij zich uitschrijven uit de BRP worden hun gegevens verwerkt in het Register Niet Ingezetenen (RNI). Hierin staan gegevens van mensen die niet meer in Nederland wonen, maar nog wel te maken hebben met de Nederlandse overheid. Voor bijvoorbeeld het pensioen. Om dat allemaal soepel te laten verlopen, is een adres in het buitenland nodig. Dat hebben deze wereldreizigers niet. Ze kunnen wel digitaal post van de overheid ontvangen met hun DigiD via MijnOverheid. Maar het risico blijft bestaan dat ze post missen die niet digitaal wordt verstuurd. Om die reden ga ik de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vragen of wereldreizigers een adres in Nederland op kunnen geven voor hun post. Dan kunnen ze alsnog zorgeloos op reis.

   

  De personen op de foto zijn niet de personen uit de tekst.

  Deze column is ook verschenen in De Telegraaf van 10 juni 2023.