2010/040

Rapport

Verzoekster en haar echtgenoot openden een café aan een plein te Almelo. Op het moment van opening waren de benodigde vergunningen nog niet afgegeven. Met de toezichthouder van de gemeente werd de afspraak gemaakt dat het terras om 21.00 uur leeg moest zijn. Wanneer er na 21.00 uur nog meubilair op het terras zou staan, zou de gemeente overgaan tot ontruiming.

's Avonds verschenen rond 19.00 uur drie voertuigen van de gemeente om zorg te dragen voor de ontruiming. Iets later kwamen twee politievoertuigen en een voertuig van de hondenbrigade ter plaatse om assistentie te verlenen.

Verzoekster klaagde erover dat de politie massaal aanwezig was bij het verlenen van assistentie aan de toezichthouders.

Gelet op het feit dat bij de politie bekend was dat er een conflict speelde tussen verzoekster en de gemeente, het bekend was dat verzoeksters echtgenoot een nogal opvliegend karakter had en de ontruiming om 21.00 uur zou plaatsvinden, kon de Nationale ombudsman zich voorstellen dat de politie vreesde voor escalatie van het conflict. Juist door voldoende mankrachten achter de hand te houden, kan escalatie voorkomen worden, mits dit niet op provocerende wijze gebeurt.

De politie had het evenredigheidsvereiste niet geschonden. De klacht was niet gegrond.

Verzoekster klaagde er tevens over dat de aanwezige politieambtenaren zich niet op de achtergrond hebben gehouden, maar juist onnodig actief jegens verzoekster hebben opgetreden. Deze klacht was ook niet gegrond.

Instantie: Regiopolitie Twente

Klacht:

Onnodig massaal aanwezig geweest bij verlenen van assistentie aan toezichthouder van gemeente.

Oordeel:

Niet gegrond