2017/105 Wat mogen omwonenden van hun gemeente verwachten bij evenementen?

Onderzoek

Uit klachten en signalen van omwonenden blijkt dat zij zich niet gehoord en betrokken voelen door hun gemeente als er evenementen voor hun deur plaatsvinden. Ook als het gaat om de ontwikkeling van beleid over evenementen en de verlening van evenementenvergunningen zijn burgers in veel gevallen geen volwaardig gesprekspartner van de gemeente.

Het onderzoek laat zien dat er voor gemeenten bij evenementen een spanningsveld bestaat tussen verschillende belangen die in de gemeente bestaan. In het rapport 'Van een koude kermis thuiskomen' geeft de Nationale ombudsman aan wat van gemeenten verwacht wordt en welke uitgangspunten leidend zijn bij de beoordeling van individuele klachten.