Ieder jaar hetzelfde liedje?

Rapport

De heer Klaassen (niet de echte naam) woont aan de rand van de binnenstad in de gemeente Utrecht. Hij woont daar met veel plezier, maar rond Koningsdag is hij liever niet thuis. Dat komt omdat hij jaarlijks overlast ondervindt van de Koningsdagactiviteiten op 26 en 27 april. Hij heeft vooral last van versterkte muziek die dan wordt afgespeeld. Het is ieder jaar hetzelfde liedje. En dat terwijl zijn straat alleen is aangewezen als gebied voor de vrijmarkt en versterkte muziek niet zomaar is toegestaan. De heer Klaassen heeft inmiddels al enkele jaren contact met de gemeente over de activiteiten rond Koningsdag en de overlast die hij daarvan ondervindt. Helaas leidden die contacten vooralsnog niet tot een oplossing. Daarom vraagt de heer Klaassen de Nationale ombudsman naar zijn klachten te kijken.

De heer Klaassen laat de ombudsman onder meer weten dat hij vindt dat de gemeente niet duidelijk is in haar communicatie over wat er op Koningsdag en -nacht wel en niet is toegestaan. Ook vindt hij het belangrijk dat de gemeente optreedt als regels worden overtreden. En dat zij bereikbaar is voor meldingen van overlast.

De ombudsman onderzoekt de klachten van de heer Klaassen en gaat in gesprek met de gemeente. Daarna bekijkt hij de klachten in het licht van zijn rapport 'Van een koude kermis thuiskomen' (2017/105). In dat rapport schreef de ombudsman namelijk al eerder over dilemma's en knelpunten rondom evenementen. En over wat omwonenden bij evenementen van hun gemeente mogen verwachten.

De ombudsman ziet dat de gemeente een speciale 'Koningsdagwebsite' inrichtte waarop alle informatie over Koningsdag en -nacht te vinden is. De informatie is op die manier makkelijk te vinden. Wel vindt de ombudsman dat bepaalde teksten voor verwarring kunnen zorgen. Daarom vraagt hij de gemeente deze teksten nog eens goed te bekijken en vóór Koningsdag 2024 aan te passen. Ook stelt de ombudsman vast dat de gemeente vorig jaar een verkeerde boodschap gaf aan een DJ die zonder vergunning muziek draaide in de straat van de heer Klaassen.

De gemeente erkent dat zij daar beter had kunnen handelen. Daar is de ombudsman het mee eens. Tot slot vindt de ombudsman het belangrijk dat de gemeente op Koningsdag en -nacht telefonisch bereikbaar is. Eerder ging dat niet goed en hoorde een burger die het algemene nummer belde een bandje met de boodschap dat de gemeente buiten kantooruren niet bereikbaar was. Pas als je het bandje tóch afluisterde en aan de telefoon bleef wachten, kwam je uit bij het callcenter. Gelukkig heeft de gemeente dat inmiddels aangepast.

Hoewel de ombudsman de klachten van de heer Klaassen terecht vindt, ziet hij ook dat de gemeente heeft geleerd van het verleden en dat zij aandachtspunten uit voorgaande jaren meeneemt in de voorbereiding op Koningsdag 2024. Dat vindt de ombudsman een goede ontwikkeling.