Overlast

Hebt u een vraag voor de politie over overlast? Grijpt de politie bijvoorbeeld niet in tijdens een burenruzie of overlast? Of vindt u dat de politie partijdig is? Op deze pagina helpen wij u verder met uw vraag of klacht.

Twee agenten op straat

Mijn vraag gaat over

 • De politie grijpt niet in bij burenruzies

  Hebt u ruzie met uw buren? Dat is erg vervelend. Zeker als u hier in uw dagelijks leven last van hebt. Probeer eerst de ruzie met uw buren zelf op te lossen.

  Vindt u dat de politie zou moeten ingrijpen? Het hoort niet bij het werk van de politie om burenruzies op te lossen. U kunt wel advies vragen aan de wijkagent. De politie treedt wel op als er sprake is van strafbare feiten, bijvoorbeeld als iemand uw spullen vernield of gewelddadig is.

  Komt u er met uw buren niet uit? Dan kunt u mogelijk buurtbemiddeling vragen om de ruzie op te lossen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie grijpt niet in bij overlast

  Ervaart u overlast bij u in de buurt? Zoals geluidsoverlast of hinder van hangjongeren of andere mensen uit de buurt? En u vindt dat de politie hier niets of niet genoeg tegen doet? Dat is erg vervelend. U kunt hierover een klacht indienen bij de politie.                                                               

  Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de politie? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555

 • De politie is partijdig in een burenruzie

  Hebt u ruzie met uw buren en is de politie daarbij betrokken geraakt? Dat kan, als iemand de regels heeft overtreden en er sprake is van strafbare feiten. Bijvoorbeeld als iemand uw spullen vernield of gewelddadig is.

  Vindt u dat de politie hierbij partijdig is? Bijvoorbeeld omdat uw buren wel aangifte kunnen doen over u maar andersom niet? Of komt de wijkagent toezeggingen niet na of krijgt u geen reactie op uw meldingen? Dan kunt u daarover een klacht indienen bij de politie. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht? Dan mogen wij u verder helpen.

  Wat kan ik zelf doen?

  Komt u er met de instantie niet uit?

  Dien online een klacht bij ons inof bel 0800 - 33 55 555