Thuiswerken en last van de buren? Tips om te voorkomen en op te lossen

Op deze pagina

  Artikel
  Man kijkt geïrriteerd uit het raam

  Met de komst van corona is thuiswerken normaal geworden. Maar nu we met zijn allen veel meer thuis zijn, kan het zijn dat u zich meer ergert aan omgevingsgeluiden. Bijvoorbeeld van de buren. Tips van een bemiddelaar om burenruzies te voorkomen.

  Wij krijgen bij de Nationale ombudsman regelmatig klachten binnen van burgers over burenoverlast. Die burgers verwijzen we door naar de woningcorporatie of de gemeente. Of bijvoorbeeld in de regio Haaglanden naar Bemiddeling & Mediation (B&M). In het kader van ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ spraken wij in 2018 met Gerda Nieuwenhuis, teamleider van B&M.

  1. Geluidsoverlast blijkt de grootste oorzaak van burenruzies te zijn. Welke voorzorgsmaatregelen adviseer jij bewoners om geluidsoverlast te voorkomen?

  “Het is belangrijk om rekening met elkaar te houden. Je hebt nu eenmaal buren en die kunnen overlast van jou ervaren, net als dat jij overlast van hen zou kunnen hebben. De (over)last van geluiden is mede afhankelijk van de isolatie. Je kunt geluiden wel iets dempen met gordijnen of vloerkleden, maar normale leefgeluiden zijn altijd te horen. Denk aan de wasmachine of het toilet. Dit hoort bij samenleven. Jouw buren horen die geluiden waarschijnlijk ook uit jouw woning komen.

  Wanneer de geluidsoverlast door muziek veroorzaakt wordt, valt er wel iets te doen. Je kunt de muziek natuurlijk zachter zetten, maar dan kan de bas uit je speakers alsnog trillingen veroorzaken. En geef je een feestje? Informeer de buren dan op tijd zodat zij hier rekening mee kunnen houden. Geef ook aan wat de verwachte eindtijd van het feest zal zijn. Zo weten je buren wat ze kunnen verwachten.

  Een veel voorkomende klacht gaat over leefgeluiden van kinderen. Belangrijk is om mee te geven aan de veroorzaker dat er buren zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Kinderen spelen en rennen nu eenmaal rond. Daar is iets meer geduld voor nodig om uiteindelijk gewenst gedrag te ervaren.”

  2. Welke andere vormen van overlast worden regelmatig gemeld bij B&M?

  “Dieren (honden, katten, vogels) zorgen dikwijls voor overlast. Daarnaast komen er regelmatig meldingen binnen over studentenhuizen of overlast van kookgeuren, verkeerd geplaatste schuttingen of overhangende takken van bomen. Conflicten kunnen zich opstapelen en uitlopen in treiteren of pesten. Denk aan fietsen op de galerij, bloempotten verplaatsen, was voor de ramen hangen, water naar beneden gooien, vervuilen van portieken etc. Dat leidt dan weer tot meer overlast, irritaties en mogelijke ruzies. Zo is een conflict of ruzie eigenlijk altijd een opstapeling van overlast en irritaties van beide partijen.”

  3. Als overlast toch aanblijft, welke stappen kunnen bewoners dan ondernemen?

  “Allereerst het gesprek aangaan met de buren. Communicatie is één van de belangrijkste. Welke problemen zijn er? Wat zijn de mogelijke oplossingen? Probeer met een oplossingsgerichte blik het gesprek in te gaan en kijk of je onderling afspraken kunt maken. Lukt dit niet? Dan kun je het probleem melden bij de wooncorporatie, het meldpunt ‘woonoverlast’ bij de gemeente of in de regio Haaglanden naar B&M stappen. Via het aanmeldformulier op onze website kunnen bewoners ons kosteloos inschakelen.”

  4. Wat doet B&M precies voor bewoners?

  “Herstel van communicatie en vertrouwen staan bij ons centraal. We willen ervoor zorgen dat in een openlijk en vertrouwelijk gesprek de belangen, zorgen en wensen van alle betrokkenen op tafel komen. Dit doen wij door eerst in gesprek te gaan met beide partijen afzonderlijk. Vervolgens gaan onze conflictbemiddelaars met beide partijen om de tafel op een neutrale locatie - dus niet in het huis van een van de partijen. Wij zijn er echt om het proces te begeleiden en kiezen dus geen partij, en vellen geen oordeel. We willen dat buren uiteindelijk weer met elkaar in gesprek komen, naar elkaar luisteren en elkaar respecteren. De betrokkenen werken samen naar een oplossing die voor alle partijen acceptabel en haalbaar is.”

  5. Hoe kun je conflicten met buren het beste voorkomen? Met andere woorden: wat zijn jouw tips voor fijne contacten met je buur?

  “Het begin van een goede relatie met de buren is: kennis maken. Stel jezelf voor, maak een praatje en kom er zo achter hoe jullie leefsituaties eruitzien. Als je elkaar kent, houd je automatisch meer rekening met elkaar en kun je elkaar makkelijker benaderen wanneer een probleem zich voordoet. Mocht er overlast zijn, praat daar dan over en leg ook duidelijk uit wat er aan de hand is en welke gevolgen dit voor jou heeft. Zo heeft jouw buur een duidelijker beeld van de situatie, meer begrip én is de kans groot dat hij of zij samen met jou naar een oplossing toe wil werken. Zorg er ook voor dat je goed luistert naar het verhaal van jouw buur. Zo ga je samen op zoek naar een oplossing en maak je afspraken om de leefsituatie voor beiden aangenaam te houden.”

  Wat kan de Nationale ombudsman doen?

  In conflicten tussen buren onderling speelt de Nationale ombudsman geen rol. Als de politie of een gemeente bij de situatie zijn betrokken en u bent ontevreden over hoe zij met de situatie zijn omgegaan, kunt u zich wel richten tot de ombudsman. Dit zal echter nooit het conflict tussen buren onderling oplossen. Bij problemen tussen buren is veelal de beste oplossing dat burgers er onderling uitkomen, zeker op langere termijn. Buurtbemiddeling kan het gesprek op gang helpen, als dat tot nu toe moeilijk lukt.  

  Is er buurtbemiddeling bij u in de buurt?

  Wilt u weten of er in uw gemeente buurtbemiddeling wordt aangeboden? Kijk dan op de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

  Bemiddeling & Mediation werkt door de huidige coronamaatregelen voornamelijk digitaal. Bekijk hun website voor de actuele werkwijze.