Politie stelt klacht ten onrechte buiten behandeling

Brief

Een man klaagt over de rol van de politie bij een burenconflict. De man vindt dat de politie partijdig lijkt. Hij stelt dat de politie wel reageert op meldingen van zijn buren, maar niet op meldingen van hemzelf of zijn partner.

De politie heeft eerst telefonisch contact opgenomen met de man en heeft vervolgens de klacht buiten behandeling gesteld. Daarop klaagt de man bij de ombudsman. De ombudsman heeft de politie gevraagd de klacht te laten behandelen door de klachtenadviescommissie. De politie weigert dat en schrijft aan de ombudsman dat zij vindt dat 'het gewicht van de gedraging' onvoldoende is om de klacht te behandelen.

De ombudsman is het niet eens met dit standpunt van de politie. Hij constateert dat de politie wel vaker klachten onterecht buiten behandeling stelt. Uit de Algemene wet bestuursrecht (Awb) blijkt dat bestuursorganen klachten buiten behandeling mogen stellen onder meer als de gedraging van het bestuursorgaan van 'onvoldoende gewicht' is. Dat gaat dan om onbenulligheden, zoals verkeerd geplakte postzegels. De ombudsman vindt een klacht dat de politie partijdig lijkt geen onbenulligheid. Daarom had de politie de klacht niet buiten behandeling mogen stellen. En als de politie dat doet, moet de politie de man daarvan schriftelijk op de hoogte stellen en niet alleen de ombudsman.

De ombudsman vindt daarnaast dat het behandelen van de klacht nu niet meer hoeft te worden voortgezet. Dat komt omdat de omstandigheden zijn veranderd. De rechter heeft namelijk uitspraak gedaan over een deel van de meldingen die de man deed, de man is inmiddels verhuisd en er een lange tijd is verstreken sinds zijn meldingen.