Bereikbaar voor alle burgers?

Op deze pagina

  Column

  Oudere man maakt melding via telefoon

  'Wees duidelijk over een gedragslijn'

  Remco Pieters (niet de echte naam) woont met zijn vrouw in een fijn huis. Maar ook al is het huis nog zo fijn, hij heeft ook met zijn buren te maken. En daar heeft hij pech mee. Hij vindt dat ze te veel lawaai maken. Muziek, deuren, visite in de tuin, hij ergert zich rot. Jarenlang meldt hij talloze incidenten bij de politie. Over zijn buren, maar ook over andere ergernissen die hij in zijn leven tegenkomt. Gelukkig ergert hij zich de laatste jaren steeds minder en meldt hij steeds minder.

  Op enig moment wil Remco toch weer iets melden en krijgt dan hij het gevoel dat de politie zijn meldingen niet helemaal serieus neemt. Remco heeft alles altijd nauwgezet bijgehouden. Hij vraagt daarom de politie om informatie over zijn meldingen van de afgelopen jaren. De politie geeft hem dat en Remco vergelijkt het met zijn eigen overzicht. En dan blijkt dat het aantal van de politie niet overeenkomt met zijn eigen administratie, het zijn er minder. Ook heeft de politie het soort problemen niet bijgehouden.

  Remco dient daarom een klacht in bij de politie. Tijdens de behandeling van zijn klacht, vertelt de politie hem dat zij bij Remco de 'nood en dood' regeling toepast. Hij heeft zoveel meldingen gedaan die de politie veel te veel tijd kosten. Bovendien is zijn houding nogal dwingend, hij staat niet open voor bemiddelingen of andere oplossingen. Remco mag daarom zijn ergernissen over de buren niet meer bij de politie melden. Wel kan hij bij strafbare feiten aangifte doen bij de politie.

  De politie heeft dus een gedragslijn voor hem, de 'nood en dood regeling'. Remco vindt het heel vreemd dat de politie deze regeling op hem toepast. Waar is dat op gebaseerd? Bovendien heeft de politie hem dat nooit verteld! Hij vraagt de Nationale ombudsman om nog eens goed naar deze zaak te kijken.

  De Nationale ombudsman heeft uitgangspunten gemaakt voor het opleggen van een gedragslijn. Zo vindt hij het belangrijk dat burgers bij wie een gedragslijn wordt ingesteld, daarover goed worden geïnformeerd. Zo weten zij wat zij kunnen verwachten.

  Als een burger een te groot beroep op politiecapaciteit doet, snapt de ombudsman heel goed dat de politie keuzes moet maken. Maar dat is in het geval van Remco niet goed verlopen. Want de politie heeft hem inderdaad niet duidelijk en schriftelijk verteld dat hij de politie onevenredig groot belast. En dat ze daarom een gedragslijn gaan instellen en wat dat dan inhoudt. De ombudsman acht de klacht van Remco gegrond. Ook doet de ombudsman een aanbeveling. Hij vindt dat ze opnieuw moeten kijken of de gedragslijn naar Remco nog steeds nodig is. En als dat zo is, ze hem daar goed over moeten informeren. In de communicatie met burgers mag de politie best keuzes maken. Maar wees er duidelijk over, dat voorkomt later problemen.