2018/089 Politie levert bij staandehoudingen van man met PDD-NOS voldoende en behoorlijk maatwerk

Instantie
Rapportnummer
2018/089
Rapport

De vader van Joost diende bij de Nationale ombudsman een klacht in over de wijze waarop de politie in Leiden omgaat mijn zijn zoon. Zijn zoon is een man van 23 jaar met PDD NOS, een aan autisme verwante stoornis, en komt veelvuldig in aanraking met de politie.

Hij klaagt er over dat de politie zich vooringenomen opstelt tegenover zijn zoon door hem regelmatig zonder aanleiding staande te houden. Ook praat de politie met derden over Joost en wordt de woning van de vader nauwlettend in de gaten gehouden.

De kern van de klacht van de vader zit in de stroom van staandehoudingen zonder aanleiding. Het gedrag van Joost verslechtert door dit 'kat-en-muis' spel en laat de situatie nodeloos escaleren. De politie geeft aan dat Joost inderdaad vaak wordt gecontroleerd en staande gehouden, maar niet zonder reden. Joost wordt regelmatig gecontroleerd in verband met geconstateerde overtredingen dan wel in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar (mogelijk) gepleegde misdrijven. Zij hebben wel een tijd geprobeerd om in samenspraak met de vader van Joost hem minder vaak staande te houden, maar dit bleek onhoudbaar. Joost volhardde in het plegen van overtredingen, werd verdacht van strafbare feiten en er kwamen meldingen over hem binnen.

Het is een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid bereid is om in voorkomende gevallen af te wijken van algemeen beleid of voorschriften als dat nodig is om onbedoelde of ongewenste consequenties te voorkomen. Dit houdt in dat de politie oog heeft voor de mogelijkheid van een op het individu gerichte aanpak om tot een beste resultaat te komen. Ook is het een vereiste van behoorlijk overheidsoptreden dat de overheid in haar contacten met de burger escalatie probeert te voorkomen of te beperken. Communicatievaardigheden en een oplossingsgerichte houding zijn hierbij essentieel. De Nationale ombudsman is van oordeel dat de politie zich voldoende heeft ingespannen om maatwerk te bieden en zich open heeft gesteld om binnen de politietaak oplossingsgericht te werk te gaan.

De klachten over het met derden over Joost praten en ten aanzien van het observeren van de woning zijn niet gegrond.

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht:

verzoekers zoon regelmatig zonder aanleiding staande gehouden

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht:

met derden over verzoekers zoon gesproken

Oordeel:
Niet gegrond

Instantie: Regionale politie-eenheid Den Haag

Klacht:

verzoekers woning nauwlettend geobserveerd

Oordeel:
Niet gegrond