2019/035 Politie Amsterdam gebruikt bij staandehouding woorden met een discriminerende strekking

Rapport

Verzoeker klaagt erover dat de politie Amsterdam hem heeft gediscrimineerd en dat de politiechef de klacht daarover niet juist heeft beoordeeld.

Verzoeker reed met zijn taxi achter een personenauto. Toen deze auto plotseling remde, ontweek verzoeker die. Hij week snel naar links uit over de trambaan. De auto werd bestuurd door een politieman. Deze hieId verzoeker staande, samen met een opgeroepen collega. Verzoeker had een gevaarlijke situatie laten ontstaan. Een van de politiemensen zei tegen verzoeker: "…We hebben hier bepaalde afspraken over hoe we ons in het verkeer gedragen. U als taxichauffeur heeft een bijzondere verantwoordelijkheid. We zijn hier niet in Thailand waar alles maar kriskras door elkaar rijdt…". Verzoeker voelde zich door de opmerking gediscrimineerd.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de politie bij het staande houden niet had gediscrimineerd of etnisch had geprofileerd. Bij het signaleren van een gevaarlijke verkeerssituatie kan de politie iemand staande houden. De opmerking dat er regels zijn en een taxichauffeur zich daar in het bijzonder aan moet houden, past binnen wat de politie mag doen.

De Nationale ombudsman oordeelde dat de politie met de opmerking over Thailand wel had gediscrimineerd. Omdat deze opmerking was gericht aan iemand met een Aziatisch uiterlijk en omdat het op een negatieve manier associeerde met Thailand. Het kan zijn dat de opmerking niet discriminerend was bedoeld. Toch is de opmerking wel discriminerend als je er rekening mee moet houden dat de opmerking door de ander als discriminerend kan worden ervaren.

De politiechef, die de opmerking niet discriminerend, maar "enigszins ongelukkig" vond, heeft hiermee miskend wat de opmerking voor verzoeker betekende.

Instantie: Politie-eenheid Amsterdam

Klacht:

tijdens staande houden van verzoeker wegens zijn rijgedrag, woorden gebruikt met een voor verzoeker discriminerende strekking

Oordeel:

Gegrond

Instantie: Politie-eenheid Amsterdam

Klacht:

verzoekers klacht over dat hij zich gediscrimineerd voelde door de uitlatingen van de politieman, niet gegrond verklaard

Oordeel:

Gegrond